เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม
วลัยพรรณ เกษทองสิทธิ์และหน้าที่ของการถือสัญชาติอเมริกัน

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน ที่ผ่านมาผู้เขียนได้ไปเป็นล่ามให้กับผู้สมัครขอแปลงสัญชาติอเมริกันอยู่หลายครั้ง ทำให้ได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ เขาจึงอยากให้มาช่วยให้ความรู้กับชุมชนว่า “การได้มาซึ่งสถานะแห่งสัญชาตินั้นนอกจากจะได้สิทธิที่พวกเขาต้องการแล้ว ยังมาพร้อมกับหน้าที่อีกด้วย” ค่ะ

USCIS ได้ระบุในเวบไซด์ไว้ว่า สัญชาติเป็นสิ่งที่ชาวอเมริกันทุกคนมีอยู่ร่วมกัน อเมริกาเป็นประเทศที่ไม่ได้รวมเฉพาะชนชาติแต่ยังรวมเอาคุณค่าของอิสรภาพ เสรีภาพและความเสมอภาคมาไว้ร่วมกัน อเมริกันเป็นประเทศที่ยินดีต้อนรับผู้อพยพมาจากทุกที่ในโลกโดยผู้อพยพที่มาก่อร่างสร้างตัวในประเทศได้นำความเจริญมาให้กับประเทศจนถึงทุกวันนี้ ตั้งแต่ 200 ปีที่ได้ก่อตั้งประเทศผู้ได้รับการแปลงสัญชาติยังคงมีความสำคัญในประชาธิปไตยของประเทศนี้ และการที่แปลงสัญชาติทำให้คนเหล่านี้มีส่วนร่วมในการตัดสินถึงการปกครองของประเทศ (ผ่านการออกเสียงในการเลือกตั้ง)

การตัดสินใจที่จะขอแปลงสัญชาติเป็นเรื่องสำคัญ การถือสัญชาติอเมริกันทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์มากมายซึ่งมาพร้อมกับหน้าที่สำคัญด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้น “การขอแปลงสัญชาติจึงเป็นการแสดงว่าท่านมีพันธสัญญากับประเทศนี้และกับรัฐบาล”

สิทธิและหน้าที่ที่ผู้ถือสัญชาติทุกคนควรจะปฏิบัติและเคารพนั้น มีหลายประการที่เป็นเรื่องที่บังคับทางกฏหมาย และโดยรวมมีไว้เพื่อทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีความเป็นอิสระและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

• โดยสิทธิของผู้ถือสัญชาติอเมริกันได้แก่ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การนับถือศาสนาหรือความเชื่อ สิทธิในการนั่งพิจารณาคดีเป็นลูกขุน สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตัวแทน สิทธิในการขอสมัครเข้าทำงานของรัฐบาล สิทธิในการสมัครเข้าเป็นตัวแทนของประชาชน และเสรีภาพในการแสวงหา “ชีวิต อิสรภาพและความสุข”

• ส่วนหน้าที่ของผู้ถือสัญชาติอเมริกันได้แก่ การสนับสนุนและปกป้องรัฐธรรมนูญ การให้ความสนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนของท่าน การเข้าร่วมกับกระบวนการทางประชาธิปไตย การเคารพและเชื่อฟังกฏหมายของประเทศในทุกระดับ (รัฐบาลกลาง รัฐบาลของรัฐที่ท่านอยู่และรัฐบาลของท้องถิ่น) การเคารพสิทธิ์ ความเชื่อและความเห็นส่วนบุคคลของผู้อื่น การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน การจ่ายภาษีเงินได้และภาษีอื่น ๆ ด้วยความซื่อสัตย์ตรงเวลาให้กับรัฐบาลทุกระดับ การทำหน้าที่เป็นลูกขุนเมื่อได้รับการเรียกตัว การปกป้องประเทศหากมีความจำเป็น เป็นต้น

การได้รับสัญชาติอเมริกันก็เหมือนกับการได้รับตำแหน่งในหน้าที่การงานหรือในองค์กร ก่อนที่เราจะตัดสินใจรับตำแหน่งก็ควรจะต้องพิจารณาถึงหน้าที่ก่อนว่าเราพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่เขาระบุให้หรือไม่ เพราะหากท่านได้รับตำแหน่งหรือสัญชาติแล้วแต่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ ก็อาจจะมีอันทำให้ท่านต้องถูกถอดถอนหรือเสียสิทธิที่ได้มาก็มีค่ะ และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือหน้าที่บางอย่างของคนที่ถือสัญชาติอเมริกันที่ถูกบังคับใช้โดยกฏหมาย เช่น การต้องเข้าไปเป็นลูกขุน การเสียภาษี เป็นต้น หากท่านไม่ได้ทำหน้าที่ดังกล่าวท่านก็มีสิทธิที่จะได้รับโทษทัณฑ์ซึ่งจะมาในรูปของเงินค่าปรับหรือการถูกจับเข้าคุกด้วยเช่นกันค่ะ เพราะฉะนั้นก่อนจะตัดสินใจขอแปลงสัญชาติก็ควรจะรับทราบและพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ

วันอังคารหน้าในลอสแอนเจลิสจะมีการลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านร่างกฏหมายที่เกี่ยวกับคุณภาพของระบบการศึกษาในท้องถิ่นหรือที่เรียกว่า Measure EE ซึ่งหากมีคนสนับสนุนโหวต เยส ก็จะทำให้กฏหมายนี้มีผลให้ระบบโรงเรียนของท้องถิ่นคงขนาดของห้องเรียนไม่ให้มีขนาดใหญ่เกินไปและสามารถลงทุนในเรื่องของมาตรฐานของการศึกษาได้ โดยก็หมายถึงว่าจะต้องมีการจัดเก็บภาษีกันเพิ่ม ท่านที่มีสิทธิ์จะโหวตก็อย่านอนหลับทับสิทธิ์นะคะ ชอบแบบไหนก็ไปเลือกแบบนั้นกันค่ะ

บทความนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปไม่ใช่เป็นการให้คำแนะนำ หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ อยากจะถามคำถามในกรณีส่วนตัวท่านสามารถโทร.มาสอบถามกับผู้เขียนได้ที่เบอร์ (850)598-1709 หรือ (626)999-4751 หรือจะอีเมลมาหาผู้เขียนที่ walaipank@gmail.com ก็ได้ค่ะ หากผู้เขียนไม่ได้รับสายก็ฝากข้อความไว้ได้ จะติดต่อท่านกลับไปภายหลัง

อ้างอิง: https://www.uscis.gov/citizenship/learners/citizenship-rights-and-responsibilities


วลัยพรรณ เกษทอง

30 พฤษภาคม 2562