ไลฟ์สไตล์
จอมพล
คอนเสิร์ตการกุศลสร้างรัตนอุโบสถ วัดสุทธาวาส

ถ้าหากท่านผู้อ่านไลฟ์สไตล์จะได้ติดตามอ่านคอลัมน์นี้มาบ้าง ท่านคงจะพบว่าผู้เขียนนั้นเขียนถึงวัดสุทธาวาสอยู่เป็นประจำ นั่นอาจจะเป็นเพราะว่ามีความศรัทธาในวัดนี้เป็นการส่วนตัว เวลาไปทำบุญก็จะไปแต่วัดนี้ วัดสุทธาวาสเป็นวัดที่อยู่ในเมืองริเวอร์ไซด์ อยู่ห่างไกลจากชุมชนชาวไทยมาก คนไทยในแอลเอจึงมักจะไปทำบุญกันใกล้ๆมากกว่าจะไปถึงวัดกลางทะเลทรายอย่างวัดนี้

ด้วยความที่วัดอยู่ห่างไกล คนไปทำบุญกันน้อย จึงปรากฏว่าบ่อยครั้งที่พระไม่มีอาหารฉัน ก็ได้ร้านอาหารใกล้เคียงที่ปวารนาตนถวายอาหารอยู่ หรือบางครั้งแม่ชีผู้เป็นโยมแม่ของท่านเจ้าอาวาสท่านก็อุ่นอาหารถวาย ครั้นญาติโยมไปถวายเพล พระท่านจึงมีอาหารฉัน มีแต่เพียงพอดีไม่เหลือล้นต้องทิ้งเหมือนวัดอื่นๆ

วัดสุทธาวาสเป็นวัดพุทธแท้ ท่านเจ้าอาวาสคือท่านพระครูศรีวิเทศธรรมคุณ ท่านดำรงอยู่ในคำสอนเฉพาะอย่างพุทธหินยานแท้ ไม่โอนเอียงมีฮินดูปน เรื่องนี้ผู้เขียนเองมักจะคอยสังเกตเวลาไปทำบุญที่วัดๆใดก็ตาม เพราะมีวัดมากมายรวมไปถึงพุทธมามกะที่ไม่อาจแยกแยะระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาฮินดูออกจากกันได้ พระพุทธองค์ทรงประกาศอิสรภาพแก่มนุษยชาติไม่ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจดลบันดาลของเทพเจ้ามากว่าสองพันห้าร้อยปีแล้ว การยอมรับนับถือพุทธเป็นสรณะ นั่นคือการยอมรับว่ามนุษย์นั้นมีศักยภาพที่จะพ้นความทุกข์ได้ด้วยตนเอง ด้วยการฝึกฝนอบรม และสร้างปัญญาให้เกิดขึ้น อันจะนำมาซึ่งจิตอันสะอาด บริสุทธิ์ หลุดพ้นจากความทุกข์อันเกิดจากกิเลส ความโลภ โกรธ หลง โดยไม่ต้องวิงวอนบวงสรวงเทพเจ้าแต่อย่างใด

วัดที่เป็นวัดพุทธแท้จึงไม่สอนให้คนบูชาเทพเจ้า สวดมนต์อ้อนวอนเทพเจ้าให้บันดาลสุข ให้โชคลาภ แต่ให้เชื่อในตนเอง เชื่อในกรรมดี วัดที่เป็นวัดพุทธแท้ จึงไม่มีการเสี่ยงเซียมซี ให้หวย ทำพิธีตัดกรรม ดูหมอ ให้เช่าเครื่องลางของขลัง ทำคุณไสย หรือเคาะกระหม่อมให้มีโชคลาภ

วัดที่เป็นวัดพุทธแท้จึงอบรมให้คนเข้าใจหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สอนวิปัสนากรรมฐานเพื่อให้จิตสงบและเกิดปัญญา วัดที่เป็นวัดพุทธแท้จึงสงบร่มเย็น ไม่มีเครื่องกระจายเสียงเร่ร้องให้คนมาทำบุญ ไม่มีเปลวเทียนควันไฟจากธูปจุดบูชาจนควันตลบอบอวน ไม่มีทองคำเปลวปลิวว่อน แต่สะอาดร่มรื่นสงบสมเป็นอาศรมแห่งความสันติสุข

เมื่อมีผู้หลงผิดเข้ามาในวัดพุทธแท้ พระผู้นำทางด้านจิตใจก็จะค่อยๆโน้มน้าวให้จิตเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยไม่ดูหมิ่นในสิ่งที่เขาเชื่อมั่น แต่ชี้ให้เห็นความจริงแท้ตามคำสอนของพระพุทธองค์

ในบรรดาคำสอนของท่านอาจารย์พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ ที่ผู้เขียนน้อมรับฟังและนำมาใคร่ครวญคิด มีธรรมอยู่ข้อหนึ่งที่ท่านสอนว่า การตัดกรรมคือการกระทำกรรมดีให้มาก เสมือนแก้วน้ำที่ไม่มีวันเติมน้ำได้เต็ม หากกรรมชั่วที่เคยทำในอดีตเปรียบเสมือนหยดสีแดงที่หยดลงในแก้วนั้น การทำความดีก็เหมือนการเติมน้ำสะอาดลงในแก้ว สีแดงที่เคยเข้มก็จะค่อยๆจางลงและเลือนหายไปในที่สุด การแก้กรรมด้วยการกระทำอย่างอื่นไม่อาจจะแก้กรรมได้ การทำกรรมดีคือการเติมความบริสุทธิ์ในจิตจะทำให้กรรมเก่าบางเบาลงและตามมาไม่ทัน

คำสอนอันชาญฉลาดเช่นนี้เปรียบเสมือนแสงสว่างส่องทางให้สาธุชนผู้ไปวัดสุทธาวาสได้ค้นพบการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง มากไปเสียกว่าการนำชีวิตไปพึ่งพากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้า เฝ้าวอนขอโชคลาภสักการกับสิ่งที่ไม่มีตัวตน และทำให้เกิดความเกียจคร้านดีแต่รังจะอ้อนวอนขอโดยไม่ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

ผู้เขียนจึงศรัทธาวัดสุทธาวาส ศรัทธาในจริยวัตรอันงดงามของพระสงฆ์ ซึ่งหาได้ยากยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้ ครั้นเมื่อท่านเจ้าอาวาสท่านปรารถนาจะสร้างรัตนอุโบสถศาลาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิปัสนาสมาธิ และกิจอันเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนา ผู้เขียนจึงอนุโมทนาและอยากให้ประสบความสำเร็จ

ในยามที่มีคนส่งซองสร้างถาวรวัตถุ สร้างพระประธานที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างศาลาการเปรียญทำด้วยแก้วผลึก หรือสร้างกุฏิเจ้าอาวาสปูหินอ่อนติดแอร์ ผู้เขียนก็ช่วยทำบุญ แต่จะถามว่ามีจิตศรัทธาไหม นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง บางครั้งก็ยอมรับว่าเป็นความรู้สึกแบบภาษีสังคม ใจนั้นจะเกิดปิติหรือไม่ก็ไม่ค่อยรู้สึกสม ผู้เขียนไปวัดสุทธาวาสมาเป็นสิบปีแล้ว ได้เห็นความตั้งใจจริงของพระสงฆ์ทุกรูปในวัด ได้เห็นความงดงามในจริยาวัตรของพระแท้ มีจิตเลื่อมใสปรารถนาเหลือเกินที่จะเห็นรัตนอุโบสถสร้างสำเร็จสมบูรณ์

เป็นเวลาหลายปีกว่ารัตนอุโบสถจะขึ้นรูปร่าง กว่าอิฐทุกก้อน ประตูทุกบาน กระเบื้องทุกแผ่นจะค่อยๆประกอบขึ้นเป็นตัวอุโบสถ อาศัยทั้งแรงกาย แรงใจของญาติโยม และจิตวิญญานของท่านอาจารย์และพระทุกรูปที่ปั้นรูปพระอุโบสถนี้ขึ้นอย่างช้าๆ ภายใต้แรงกดดันและอุปสรรคมากมาย

ปัญหาสำคัญคือปัจจัย วัดที่เป็นวัดแท้อยู่ห่างไกล ไฉนจะหาเงินบริจาคได้เหมือนวัดใบ้หวย เคาะกระหม่อม ดูหมอ ให้เช่าวัตถุมงคล วัดที่เป็นวัดแท้สอนให้คนสงบด้วยการสร้างสมาธิจิต ให้คนประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยปัญญาและความเพียร ไม่ใช่ให้ห้อยธงจรเข้ หรือปลาตะเพียน ไฉนเลยจะหาเงินถุงเงินถังมาได้ ทุกดอลล่าร์และทุกเพนนีที่คนบริจาคคือความศรัทธาในวัดและพระทุกรูปในวัดนั้นเป็นตัวหลักในการระดมทุน

วันนี้รัตนอุโบสถศาลาขึ้นรูปงดงาม พาลให้น้ำตาตื้นยามที่ได้เห็นความเพียรและความตั้งใจเดินทางมาสู่ความสำเร็จ แต่วัดก็ยังขาดงบประมาณจำนวนมาก ในขั้นตอนที่สองหลังจากขึ้นรูปเสร็จแล้ว งานตบแต่งภายในยังต้องใช้เงินอีกมาก ที่ทางวัดต้องการ

บุคคลผู้หนึ่งซึ่งมีความศรัทธาในวัดสุทธาวาสอย่างมากคือ คุณผุสดี เอื้อเฟื้อ นักร้องผู้มีชื่อเสียงหนึ่งในสมาชิกของเดอะฮอทเปปเปอร์ซิงเกอร์ ผู้เขียนไปวัดกับคุณผุสดีเป็นประจำ รวมไปถึงนักร้องคู่เดอะฮอทเปปเปอร์อีกท่านคือคุณรุ่งพิรุณ เมธารมย์ ผู้มีบุญคุณกับผู้เขียน เธอคอยช่วยเหลือผู้เขียนเสมอเมื่อยามที่ผู้เขียนมาอเมริกาใหม่ๆ ทั้งสองท่านนี้มีความศรัทธาในวัดสุทธาวาสมาก แต่อย่างว่าพวกเราเป็นศิลปินถึงแม้อยากจะบริจาคเงินช่วยวัด แต่ก็ทำได้ไม่มาก ได้เพียงแค่ตามกำลังเท่านั้น คุณผุสดีจึงได้คิดที่จะจัดคอนเสิร์ตการกุศล โดยไม่หักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ขายบัตรให้กับแฟนๆของเดอะฮอทเปปเปอร์ ได้มาฟังเพลงเพราะๆที่ประทับใจในอดีต โดยเชิญเพื่อนฝูงในวงการที่ล้วนแล้วแต่มาช่วยด้วยความศรัทธาโดยไม่รับค่าตัวแต่อย่างใด ทั้งหมดเป็นนักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงในอดีต จากวงสุนทราภรณ์บ้าง จากราชดำเนินบ้าง และหวังว่าจะมีผู้ที่ยังรักในเดอะฮอทเปปเปอร์และนักร้องเหล่านี้ จะมาชมคอนเสิร์ตและซื้อบัตรใบละ ๒๕ เหรียญ เพื่อนำเงินทั้งหมดนี้ช่วยนำไปสร้างรัตนอุโบสถศาลา ถึงแม้จะเป็นส่วนน้อยแต่ก็ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วย

ผู้เขียนนั้นพยายามจะช่วยเต็มที่ด้วยการช่วยขายบัตรคอนเสิร์ต ได้เพียรเขียนอีเมลหรือโทรศัพท์ไปยังท่านผู้ที่ผู้เขียนเคารพและเห็นว่าเคยมาฟังผู้เขียนร้องเพลง ต้องยอมรับว่าครั้งนี้ได้เห็นได้รู้ซึ้งถึงจิตใจของคนที่เราเคยรู้สึกดีๆเป็นอย่างมากทีเดียว หลายคนวางหูโทรศัพท์เมื่อผู้เขียนเอ่ยปากชวนมาทำบุญ หรือเชิญมาเป็นกรรมการ ทั้งๆที่ในยามที่ต้องการให้เราช่วยเหลือก็เคยโทรมาขอความช่วยเหลือ บางท่านผู้เขียนเขียนอีเมลไปเชิญท่านก็ไม่ตอบมา บางท่านเรียนเชิญไปทางเฟสบุ๊ค ท่านก็ตอบมาสั้นๆว่าขอบคุณ จึงยอมรับว่าเสียใจพอสมควร เพราะผู้เขียนนั้นไม่เคยรบกวนใครเลยโดยเฉพาะเรื่องการเรี่ยไรทำบุญ แต่นี้เป็นการชวนมาดูคอนเสิร์ต ไม่ได้ให้มาเปล่าๆ มีอนุโมทนาบัตรอย่างถูกต้อง ใช้หักภาษีได้ แต่ก็ได้รับการเมินเฉยจากท่านที่เคารพเหล่านี้

แต่ต้องทำใจว่าการทำบุญนั้นเมื่อเราบอกบุญไปแล้ว เขาไม่รับ มันขึ้นอยู่กับศรัทธาของเขา เขาอาจจะศรัทธากับศาสนาอื่นๆก็เป็นได้ จึงไม่สมควรจะคิดมาก เรียกว่าทำได้เท่าไรก็ทำเท่านั้น ชวนได้แค่ไหนก็แค่นั้น ผู้เขียนจึงไม่เชิญซ้ำสอง

อย่างไรก็ตามมีหลายท่านที่ทำให้ผู้เขียนซึ้งใจ ท่านหนึ่งนั้นคือป้าเครือ และพี่มืดแห่งร้านวีแก้น สตูดิโอซิตี้ เมื่อป้าเครือท่านโทรฯมา ผู้เขียนเพียงแค่เอ่ยปาก ท่านก็บอกว่าเอามาเลย เดี๋ยวจะไปดู เรียกว่าไม่ต้องอธิบายอะไรเลย อีกท่านหนึ่งซึ่งผู้เขียนซึ้งใจมาก ท่านจะชื่อจริงนามสกุลอย่างไร ผู้เขียนไม่เคยถามท่าน เธอเรียกตัวเองว่า “พี่ไล้” คนอื่นเรียกเธอว่า เจ๊หมวย เมื่อผู้เขียนเอ่ยปากเธอบอกว่า เอามาเลยเดี๋ยวจะไปช่วยขายให้ เธอผู้นี้เต็มใจช่วยอย่างน่าปลื้มปิติ เรียกว่าทำให้ผู้เขียนซึ้งใจมากทีเดียว

คอนเสิร์ตครั้งนี้ยังขายได้เพียงครึ่งเดียวของจำนวนบัตรที่ทำมา ท่านผู้อ่านที่ได้อ่านคอลัมน์นี้ หากมีจิตศรัทธาหรืออยากฟังเพลงเพราะๆจากศิลปินดังต่อไปนี้ เดอะฮอทเปปเปอร์ซิงเกอร์ คุณนิตยา นนทบุตร คุณปนัดดา ฉายพากษ์ คุณพราวตา ดาราเรือง คุณยุวดี แก้วเกษ คุณไชยา สุริโย คุณสุวนีย์และคุณสดุดี เนื่องนิยม คุณเศวตชัย วิฑูรย์เทพ คุณสายัณห์ จันทรวิบูลย์ คุณรุจิลาภา พัฒนะ และคุณต้อย ตีวิด รวมทั้งผู้เขียน ที่จะมาร่วมสร้างคืนแห่งความสุขทั้งสุขจากการฟังเพลงเพราะๆและสุขจากการได้ทำบุญที่เป็นบุญประเสิรฐเพราะสร้างกับวัดแท้และเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

คอนเสิร์ตจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ไทยแลนด์พลาซ่า ถนนฮอลลีวู้ด สามารถติดต่อซื้อบัตรโดยตรงได้ที่คุณผุสดี เอื้อเฟื้อ เบอร์โทร (562) 607-3457 ในงานนี้จะได้ฟังเพลงของฮอทเปปเปอร์ อย่างเต็มอิ่ม รวมทั้งมีการลีลาศอย่างสนุกสนานโดยมีนักดนตรีครบวง


ขอเรียนเชิญทุกท่านครับ