ไลฟ์สไตล์
จอมพล
อริยสัตว์ ๔
“สงกรานต์ปีใหม่ไทยปีใหม่แก้ว สุขเพริศแพร้วไร้ทุกข์สนุกสนาน
จะเดินทางไปไหนใจชื่นบาน ให้สราญเริงสวรรค์ทุกวันเอย”

สวัสดีปีใหม่ไทยแด่ท่านผู้อ่านที่ติดตามคอลัมน์ไลฟ์สไตล์ ย่างเข้าปีมะเมีย ปีม้าเต็มตัวแล้วก็ขอให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยพรให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีความเจริญก้าวหน้าเหมือนม้าพุ่งทะยาน ให้มีสุขภาพแข็งแรงเยี่ยงอาชา และมีเงินทองไหลมาเทมารวดเร็วประดุจม้าหนุ่มทุกท่านไป

ฉบับนี้ผู้เขียนได้บังเอิญไปอ่านพบคอลัมน์จากชั้น ๕ ประชาชาติ ธุรกิจ เขียนโดยคุณเมตตา ทับทิม เห็นว่าน่าสนใจดี จึงขออนุญาตคัดมาให้ท่านได้อ่าน ได้พิจารณากัน ต้องอ่านช้าๆแล้วคิดตามจะเห็นว่ามีส่วนถูกตรงกับคนรอบข้างมากทีเดียว เชิญอ่านครับ

“วันนี้ขออนุญาตเขียนบทความแบบครู พัก ลัก จำ มาจาก "อาจารย์ประสาร มฤคพิทักษ์" เป็นหลักสูตรละลายพฤติกรรมและปรับพื้นฐานมนุษย์ทำงานที่สามารถนำมาใช้ได้จริง ว่าด้วยสัตว์ 4 ประเภทที่เปรียบเทียบกับบุคลิกภาพของมนุษย์


ในที่นี้จึงขอเรียกแบบตั้งใจว่าเป็นโมเดล "อริยสัตว์4"

จัดระเบียบข้อมูลแบบเร็ว ๆ สัตว์ 4 ประเภท ประกอบด้วย "กระทิง-หนู-หมี-อินทรี" เริ่มจาก "กระทิง" เป็นตัวแทนของสัตว์ทิศเหนือ บุคลิกประจำตัว "ใฝ่สำเร็จ" ตรงไปตรงมา ลุย มุ่งมั่น กัดไม่ปล่อย คิดเร็วทำเร็ว ทำก่อนคิด โกรธง่ายหายเร็ว

"หนู" เป็นตัวแทนของสัตว์ทิศใต้ บุคลิก "ใฝ่สัมพันธ์" สนองความต้องการของผู้อื่น ประนีประนอม ชอบทำอะไรเป็นหมู่คณะ มีความรัก มีความละเอียดอ่อน เด่นเรื่องสัมพันธภาพ ยืดหยุ่น

"หมี" เป็นตัวแทนของสัตว์ทิศตะวันตก บุคลิก "มองลึก" มองเป็นระบบ มีระเบียบขั้นตอน วิเคราะห์เจาะลึก หลักการต้องมาก่อน ไม่ประนีประนอม มีเหตุผลรอบคอบ เป็นคนละเอียดถี่ถ้วน เน้นวินัย

"อินทรี" เป็นตัวแทนของสัตว์ทิศตะวันออกบุคลิกคือ "มองกว้าง" มีจินตนาการ มองการณ์ไกล มีตาที่ 3 มีวิสัยทัศน์และสร้างสรรค์ เชื่อมโยงเก่ง มองภาพใหญ่ ชอบความคิดใหม่ ๆ และคิดก่อนทำ เบื่อง่าย

การจัดว่าสัตว์ 4 ประเภทเป็นตัวแทนสัตว์ทิศไหน ทำให้เราจับคู่ได้ง่าย นั่นคือทิศเหนือ-ใต้ "กระทิง vs หนู" คนที่ใฝ่สำเร็จจะอยู่ขั้วตรงข้ามกับคนที่ใฝ่สัมพันธ์

ดังนั้น อีกขั้วหนึ่งของบุคลิกภาพมนุษย์จึงเป็นทิศตะวันตก-ทิศตะวันออก "หมี vs อินทรี" หรือคนที่มองลึกแบบหมี จะเป็นคนละขั้วกับคนที่มองกว้างแบบอินทรี

เชื่อว่า...เริ่มน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะ

ถ้าเป็นตัวเรา ลองคิดแบบไม่โกงตัวเอง

ว่าเราเป็นคนบุคลิกประเภทไหนกันแน่

เสริมข้อมูลให้อีกนิด สัตว์ทั้ง 4 ประเภท แบ่งให้เป็น "ฐานแห่งการรับรู้" ได้เป็น 3 ฐานด้วยกัน หรืออีกนัยหนึ่ง แบ่งตามแกนสมอง 3 ก้อน ดังนี้

ฐานรับรู้ตัวแรก "ฐานร่างกาย" จับคู่กับ "สมองชั้นใน" เรียกว่าเป็นฐานสัญชาตญาณ ใช้ตัวแทน "กระทิง" ธาตุประจำตัวคือ

ธาตุไฟ บุคลิกภาพเป็นคนที่มุ่งความสำเร็จเป็นตัวตั้ง เป็นผู้นำที่รักพวกพ้อง ไม่ชอบเห็นคนเสียเปรียบถูกรังแก

จุดอ่อนเป็นคนใจร้อน ต้องการผลเร็ว การทำงานมีข้ามขั้นตอน ทำให้ละเลยรายละเอียด ขาดความเป็นระบบ เก่งในการบุกเบิกเรื่องใหม่-อ่อนในการรักษาเรื่องเก่า มุ่งสู่ความสำเร็จมากไป จึงมองข้ามความรู้สึกผู้คน ดังนั้น คำพูดคำจาจึงทำร้ายคนอื่นได้เสมอ

ฐานตัวที่สอง คือ "สมองชั้นกลาง" เป็นธาตุน้ำ ใช้ตัวแทน "หนู" ซึ่งเป็นสัตว์ทิศใต้ บุคลิกจะมุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นมาก่อนงาน จับประเด็นไม่เก่ง แต่ใช้ฐานใจไปสัมผัสเรียนรู้เหตุการณ์ได้ดี จุดเด่นของหนู คือชอบรู้รักสามัคคี และมองความรู้สึกเป็นสิ่งมีค่า

จุดอ่อนใช้ฐานใจ ถ้ามากไปก็เป็นจุดอ่อนเพราะเมื่อรับรู้อารมณ์ความรู้สึกคนอื่นจะมีอารมณ์ร่วมโดยง่าย เปิดรับโดยไม่กลั่นกรอง ทำให้เป็นตัวของตัวเองน้อยไปจึงเปรียบได้กับทางสองแพร่ง ใจของหนู ถ้าใหญ่โตกว้างขวาง จะเป็นทะเล แต่ถ้าใจแคบ ก็จะเห็นแก่ตัว

ฐานตัวที่สาม คือ "สมองชั้นนอก" มี 2 ซีกซ้าย-ขวา แบ่งเป็น "สมองชั้นนอกซีกซ้าย" ใช้ตัวแทน "หมี" ที่ยึดมั่นกับเหตุผลเป็นกฎเกณฑ์หลักจะเห็นว่าหมีเชื่องช้า หวงแหน ชอบอยู่ในอาณาเขตตัวเอง ไม่ชอบเปลี่ยนแปลง ชอบความมีระเบียบ ใช้ชีวิตและทำงานเป็นระบบ มีขั้นตอน ไม่ชอบคนไร้ระเบียบ ชอบอยู่กับงานมากกว่าอยู่กับคน ห้องทำงานของหมีจะเป็นระเบียบเรียบร้อย

จุดอ่อนของหมี ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ทำงานประจำได้ดี เสมอต้นเสมอปลาย งานที่อินทรีเป็นต้นคิด หากลงตัวแล้วมอบหมายให้หมีทำจะดำเนินไปได้ดี ผิดพลาดน้อย เพราะหมีลงรายละเอียดได้ดีกว่า

สุดท้าย คือ "สมองชั้นนอกซีกขวา"

ธาตุลม ใช้ตัวแทน "อินทรี" ซึ่งทำรังในที่สูง บินสูง มองกว้างไกล ในเวลาที่คนอื่นสนใจรายละเอียดเฉพาะหน้า อินทรีจะถอยออกมามองภาพกว้าง เมื่อเผชิญเหตุการณ์ อินทรีจะไม่ลงมือกระทำทันที แต่จะเชื่อมโยงเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อต้องการเห็นภาพรวม ชอบต่อจิ๊กซอว์ และเกิดการเรียนรู้แบบผุดบังเกิด จุดอ่อน พอเข้าใจอะไรแล้วก็จะหมดสนุก จึงเป็นคนเบื่อง่าย ไม่สนใจรายละเอียด

ในชีวิตจริง คนเราทุกคนเริ่มต้นจากการเป็นกระทิง หรือเริ่มต้นจากการใช้สัญชาตญาณมาก่อน ต่อมาเมื่อผ่านประสบการณ์ทำงาน ประสบการณ์ชีวิต ทำให้เราถูกหล่อหลอมบุคลิกไปต่าง ๆ นานา และไม่จำเป็นว่าคน 1 คนจะต้องเป็นเพียงแค่กระทิง เป็นแค่หนู เป็นแค่หมี หรือเป็นแค่อินทรี เพราะเราทุกคนล้วนมีส่วนผสมของสัตว์สี่ทิศนี้อยู่ในตัว เพียงแต่เปอร์เซ็นต์บุคลิกประเภทไหนจะโดดเด่นมากกว่ากันในแต่ละช่วงเวลา

คำถามที่อยากชวนกันคิดต่อยอด เมื่อโยงเข้ากับสถานการณ์การเมืองภายในของเราในวันนี้ โมเดลอริยสัตว์ 4 ถ้านำมาปรับใช้กับประเทศไทย ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าจะเปรียบเทียบให้เป็นบุคลิกสัตว์ทิศไหน แต่สำคัญอยู่ตรงที่พวกเราประชาชนคนไทยจะช่วยกัน "ออกแบบ" ให้ประเทศไทยเป็นอริยสัตว์แบบไหนมากกว่า

อนาคตประเทศไทยจะเป็น "กระทิง หนู หมี อินทรี" วันนี้ท่านออกแบบได้ตามใจท่านเอง โดยตัวท่านเอง และเพื่อตัวท่านเอง”