สังคมมังตรา
มังตรามังตรา 28 กุมภาพันธ์ 2558
หนังสือพิมพ์ไทยแอล.เอ. ฉบับนี้ ประจำวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ตรงกับวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย........* สถาบันชาติ ล่มสลายไปหลายปีแล้ว ด้วยฝีมือของทหารและนักการเมือง ตอนนี้สถาบันศาสนามีแนวโน้มเกิดวิกฤติใหญ่ อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก เมื่อมหาเถรสมาคมลงมติ ธัมมชโย เจ้าสำนักธรรมกายพ้นข้อหาปาราชิก พ้นมลทินที่เป็นชนักปักหลังมา 16 ปี สร้างความไม่พอใจแก่พระและโยมจำนวนหนึ่ง ที่เคยร่วมกันปูทางอำนาจนอกระบบเข้ามาล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน........* วิกฤติศาสนาที่กำลังก่อตัวในช่วงว่างเว้นสมเด็จพระสังฆราชหลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร เมื่อ 24 ตุลาคม 2556 โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปูญโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช........* การก่อตัวขึ้นมาใหม่ของคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนาของสภาปฏิรูปแห่งชาติมีชื่อย่อๆว่า (สปช.) ได้ประธานคนแรกคือ ไพบูลย์ นิติตะวัน อดีต สว. ลากตั้งกลุ่ม 40 เจ้าของความคิดเปลี่ยนชื่อ ภูมิชรอล หมู่บ้านชายแดนเขาพระวิหารด้วยเหตุผลชื่อเป็นภาษาเขมร........* นายไพบูลย์ ประกาศปฏิรูปศาสนาแก้ไขปรับปรุง พรบ.คณะสงฆ์ที่อ้างว่าล้าสมัยใช้กันมาตั้งแต่ พ.ศ.2505 ท่ามกลางอาจารย์ผู้รู้ทั้งทางพระและทางโลกตั้งข้อสังเกตว่ากรรมการปฏิรูปศาสนายุค ป.ประยุทธ์ ไม่มีสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมเช่นเดียวกับเมื่อ 53 ปีก่อนยุค ส.สฤษดิ์ กรรมการส่วนใหญ่หนักไปทางสุดโต่งตกขอบ อันเป็นของต้องห้าม........* ชะช้า...พญาหงส์ พุทธอิสระเป็นพระระดับใหน เหตุไฉน จึงกล้าไปเหยียบถ้ำเสืออันเป็นสำนักของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ผู้มีอำนาจสูงสุดในทางสงฆ์ คงลืมตัวลืมใจคิดว่าตนเป็นฮีโร่ในการโค่นรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์” ลงได้ ก็เลยหันมาเล่นพระระดับสูงสุดกันเลยที่เดียว........* วันนี้แล้วซินะคงต้องลาจากกันด้วยน้ำตาแห่งความคิดถึงและอาลัย “กงสุล บานานา” บรรณา วังวิวัฒน์ โบกมืออำลาเมืองนางฟ้า ขึ้นเครื่องการบินไทย บินกลับไปรับตำแหน่งใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศ ได้ลงที่ใหนแน่นอนแล้วจะส่งข่าวมาให้ทราบ คนทางนี้ไปเมืองไทยจะได้ไปหยุดทักทายกันบ้าง........* หมดทุกข์หมดโศกหมดเคราะห์กรรมกันเสียที หลังจากที่ต้องไปติดคุกด้วยความประมาทที่ประเทศกัมพูชาอยู่หลายปี วีระ สมความคิด ประธานกลุ่มพิทักษ์เสรีภาพของประชาชนและเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น นักต่อสู้ที่กล้าเปิดโปงการฉ้อราษฏร์บังหลวงในแผ่นดิน ถึงแอล.เอ. เมื่อ 26 ก.พ. โดยจุดแรกลงที่ แอล.เอ ก่อนได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก “กลุ่มเพื่อนวีระ” โดยจัดให้ได้พบปะคนไทยที่นี่ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม เวลา 12.00 น. ที่ Club House Aztec Mobile Estate เลขที่ 9530 Alondra Blvd Bellflower , CA 90706……..* เห็นข่าวน้องชายป่วยหนักอยากจะไปเยี่ยมแต่สังขารของตัวเองก็ยังเอาแทบไม่รอด ช่วงนี้ขอฝากใจไปเยี่ยม ตระกูลพันธ์ ปิ่นวัฒนะ “ไอ้ช้าง” ที่นอนป่วยอยู่ที่สถานพักฟื้น ถนน Pico แล้วกันนะ........* สำนักราชเลขาธิการจะจัดโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 -24 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส รับสมัครเยาวชนร่วมโครงการจำนวน 2 คน โดย มีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ เป็นเยาวชนชาย/หญิงที่มีอายุระหว่าง 18 - 23 ปี เข้าใจและสามารถสื่อสารเป็นภาษาไทย ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตในพื้นที่ทุรกันดาร มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ง่าย ชอบการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในระดับพื้นฐานเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์........* ซึ่งเยาวชนผู้ร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ (ไปประเทศไทย) เอง โดยสำนักราชเลขาธิการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ระหว่างการอยู่ร่วมโครงการในประเทศไทย ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและ download ใบสมัครได้ที่ www.ohm.go.th/jitarsa/ หรือติดต่อได้ทาง email ที่ peerawich.h@thaiconsulatela.org และโทรศัพท์ (323) 962-9574 ต่อ 209 ภายในวันที่ 3 เมษายน 2558…….* สงกรานต์ปีนี้ยักษ์กับยักษ์ ชนกันคงมันน่าดูไทยนิวเยียร์ สงกรานต์เฟสติวัล บนถนนฮอลลีวูด จัดขึ้นวันที่ 5 เมษายน แม่ทัพนายกองล้วนตัวเปิ้มๆทั้งนั้นฝีไม้ลายมือเป็นเลิศในจักรวาลมี กิริยา หิรัญพลกูล อักษราภัค เกตุทอง และ ศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ เป็นผู้นำทัพ........* งานสงกรานต์วัดไทยลอสแอนเจลิส มีในสัปดาห์ถัดไป คือวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 11-12 เมษายน งานวัดไทยยิ่งใหญ่ระดับใหนเป็นที่ทราบกันอยู่แล้ว ปีนี้ได้ขุนศึกมือฉมังมาคุมเกมมี บุญส่ง อนันตสุคนธ์ อัษราภัค เกตุทอง(เบิ้ลสองงานเลยนะเจ๊) “ไอด้า” ยุพินพักตร์ เดโชภาส และพูนสิน สุทธิสาร แยกกันคุมทัพต่างๆ .......* เกิดสัปดาห์นี้….. 27 ก.พ. ลออ รัศมี ขนิษฐา วิเศษสังข์ สมถวิล นิลธรรมรงค์ 28 ก.พ. สุรพันธ์ รัศมี 29 ก.พ. สุวรรณา โชติสรยุทธ สุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง 1 มี.ค. อดีตกงสุลใหญ่ วิทย์ รายนานนท์ วิรินดา เพชรรัตน์ ชีวิต ศรีเพ็ญ ศักดา สุธรรม 2 มี.ค. นุชรี รามัญอุดม 3 มี.ค. มาลี เลิศแพรวพันธุ์ วาสนา อินทพงษ์ ยุพา คุณวงศ์ เสาวนีย์ ฉายากุล อดุลย์ บุษยาสกุล 5 มี.ค. ทิพยวรรณ ศรีแจ่ม ลัดดา พันธุ์วงษ์ 6 มี.ค. แคนดี้ มณีศรี พรรณรำไพ ประทุมรัตน์ ม้วน หาญยุทธ สุวัจชัย สุทธิมา ........* อายุเป็นเพียงตัวเลข ขอให้รวยๆ มีความสุขกันทุกคน มีเงินทองไหลมาเทมา สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ครับ.