สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 20 พฤศจิกายน 2564
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ. ฉบับที่ 1889 ประจำวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีฉลู……..* สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้ปรับเปลี่ยนกฎการเดินทางเข้าสหรัฐฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้:ผู้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯ ทางอากาศ ที่มิได้มีสัญชาติสหรัฐฯ หรือผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย (อาทิ ผู้ถือ Green Card) จะต้องฉีดวัคซีนและแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบถ้วน ก่อนการเดินทาง……..* วัคซีนที่ได้รับการรับรอง ได้แก่ วัคซีนที่ผ่านการรับรองและอนุมัติจากองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ และอยู่ในบัญชีรายชื่อวัคซีนแบบฉุกเฉินขององค์กรอนามัยโลก ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และผู้เดินทางจากประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนภายในประเทศต่ำกว่าาร้อยละ 10 เนื่องจากยังไม่สามารถเข้าถึงการฉีดวัคซีนได้……..* ผู้เดินทางเข้าสหรัฐฯ ทางอากาศที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน ยังคงต้องแสดงผลตรวจโควิดที่เป็นลบที่ได้รับการตรวจไม่เกิน 3 วันก่อนวันเดินทาง สำหรับผู้เดินทางที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน ต้องมีผลตรวจโควิดที่เป็นลบที่ได้รับการตรวจไม่เกิน 1 วันก่อนวันเดินทาง ยกเว้น เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี และผู้ที่มีหลักฐานว่าเคยติดเชื้อโควิดและหายแล้วภายในระยะเวลา 90 วันก่อนวันเดินทาง ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ ที่มา: CDC……..* ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai CDC) เปิดช่วยเหลือกรอกใบสมัคร “โครงการช่วยเหลือธุรกิจที่ค้างค่าเช่า” เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17 - 24 พฤศจิกายนนี้ เงินช่วยเหลือ $5000 - $40000 ข้อมูลเพิ่มเติม https://lacounty.maps.arcgis.com/.../ lookup/index.html……..* สมัครด้วยตนเองได้ที่ https://ndconline.org/lacsbrr/ หากต้องการให้ Thai CDC ช่วยเหลือเรื่องการสมัคร สามารถโทรมาได้ที่ (323) 468 2555 (อดุลย์) ……..* สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา จัดอบรมส่งท้ายปีเก่า 2021 ให้กับสมาชิกสมาคมฯ ฟรีๆๆ หากท่านใดยังไม่เป็นสมาชิกหรือเคยเป็นสมาชิกแต่สมาชิกภาพหมดอายุแล้ว สามารถสมัครสมาชิกปี 2022 และใช้สิทธิ์ย้อนหลังเข้าอบรมในวันที่ 8 ธันวาคมนี้ กดลิงค์กรอกลงทะเบียนอบรมได้ที่ https://wix.123formbuilder.com/form-2412749/training-registration-form สมัครสมาชิกสมาคมฯ ที่ https://wix.123formbuilder.com/form-2684333/membership-application รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น !!!……..* พระเดชพระคุณ “พระวิเทศธรรมคุณ” เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไชด์ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา มีกำหนดการเดินทางไปเยี่ยมชมกิจการงานคณะสงฆ์ และการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตประจำการ ณ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมถวายสักการะ / ฟังธรรมบรรยาย และถวายภัตตาหารเพลในวันเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ 562-249-3789 และ 661-946-3335……..* เกิดสัปดาห์นี้…21 พ.ย. สุชาติ ทองนพคุณ จงจิต บุนนาค วรวิทย์ วัฒนวงษ์คีรี “วิลลี่” 22 พ.ย. ภัทรา ทิวานนท์ กนกวรรณ ชมสินทรัพย์ เปรมจิต ขจร 23 พ.ย. รัตนา จริยสุนันท์ ปนัดดา ฉายพากย์ สมจิต พันธุมะบำรุง อุไรวรรณ เชยวงศ์ วัลภา ดิเรกวัฒนะ 24 พ.ย. ประพิศ ยุ่นฉลาด… ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)