สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 29 มกราคม 2565
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ. ฉบับที่ 1899 ประจำวันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565 ตรงกับวันแรม 12 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปี ฉลู ……..* กฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียใหม่ ที่ชุมชนไทยควรรู้ในปี 2022 (2565) ที่น่ารู้ ด้านสุขภาพและโควิด-19 : บริษัทประกันสุขภาพ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจโควิด-19 และการฉีดวัคซีนให้ลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย, ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผู้ซื้อบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องจ่ายภาษี 12.5% ของราคาขาย……..* ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไปที่มีรายได้ต่ำกว่าาเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดสามารถเข้ารับบริการสุขภาพของ Medi-Cal ได้โดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดสถานะการเข้าเมือง, ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมความงาม จะต้องชี้แจงส่วนผสมของกลิ่น สี และรส ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Health hazard) โดยละเอียด……..* สำหรับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย : จะโดนยึดตราประจำตัวได้ ถ้าหากกระทำผิดร้ายแรง เช่น การใช้กำลังรุนแรงเกินกว่าเหตุ เหยียดเชื้อชาติ หรือการทุจริต ……..* ต้องรายงานเหตุการณ์ การใช้กำลังรุนแรงเกินกว่าเหตุที่ได้พบเห็นและมีหน้าที่เข้าหยุดยั้งทันที, ในด้านสิ่งแวดล้อม : ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ห้องน้ำในสถานที่ต่างๆ จะต้องติดป้าย “ห้ามทิ้งกระดาษทิชชู แบบเปียก (Diaper Wipes /Disposable Wipes)ลงโถสุขภัณฑ์”……..* ด้านค่าแรงขั้นต่ำ : สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ค่าแรงขั้นต่ำในรัฐแคลิฟอร์เนียจะค่อยๆ ปรับเพิ่มเป็น 15 USD/ชั่วโมง ในระยะเวลา 6 ปี, ธุรกิจขนาดเล็กที่มีจำนวนพนักงานไม่เกิน 25 คน จะได้รับการขยายระยะเวลาและต้องปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นเป็น 14 USD/ชั่วโมง……..* ร้านอาหาร : สามารถขายอาหารแบบสั่งกลับบ้านพร้อมกับค็อกเทล(Cocktails)ได้ต่อไปอีก 5 ปี, สามารถให้บริการเครื่องดื่มแอลกอร์ฮอล์ ให้กับลูกค้าที่นั่งนอกร้านได้ต่อไปอีก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินเรื่องโรคระบาด……..* ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ร้านอาหารจะสามารถให้ช้อนและส้อมที่ใช้ครั้งเดียวได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าร้องขอ, แอพพลิเคชั่นส่งอาหาร จะต้องแยกรายละเอียดค่าอาหาร ค่าทิปคนขับส่งอาหาร และ ค่าทิปร้านอาหารให้ชัดเจน……..* Test and Go (สำหรับคนสัญชาติไทย) เริ่มลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 เงื่อนไขผู้เดินทาง- เดินทางได้จากทุกประเทศ/ พื้นที่- เงื่อนไขการฉีดวัคซีน- บุคคลสัญชาติไทยไม่ต้องซื้อประกันภัย- มีหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม SHA Extra+ / AQ จำนวน 2 ครั้ง (วันที่เดินทางถึง และวันที่ 5) ……..* 1. ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ที่ https://tp.consular.go.th (ควรลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเดินทางจริง) 2. ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ก่อนเดินทาง) ……..* 3. ตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 1 เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย (วันที่ 1) 4. ตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 ระหว่างพำนักในประเทศไทย (วันที่ 5) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thailand Pass FAQs : https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2……..* ฟรี !! สัมมนาออนไลน์ “การเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก 2022” สภาหอการค้าไทยฯ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย จัดสัมมนาออนไลน์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานกับผู้ประกอบการเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มทำธุรกิจใน ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย หรือสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:00 - 11:30 AM ในหัวข้อ พื้นฐานสำหรับผู้ประกอบการ โดย สภาหอการค้าไทยฯ รับหน้าที่เป็นวิทยากร……..* ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/TCDCETP1, สำหรับการบรรยายในวันอื่นๆ (10:00 - 11:30 AM) ท่านสามารถเลือกหัวข้อที่ท่านสนใจเข้ารับฟังได้ดังนี้ 2/8/2022 : พื้นฐานสำหรับผู้ประกอบการ ลงทะเบียนที่ : https://bit.ly/TCDCETP1……..* 2/11/2022: รูปแบบธุรกิจและการจดทะเบียน ลงทะเบียนที่ : https://bit.ly/TCDCETP2, 2/15/2022 : การเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น ลงทะเบียนที่ : https://bit.ly/TCDCETP3, 2/18/2022 : ภาษีธุรกิจและแรงงาน, ลงทะเบียนที่ : https://bit.ly/TCDCETP4, 3/1/2022: ป้องกันความเสี่ยง ด้วยประกันภัยทางธุรกิจ, ลงทะเบียนที่ : https://bit.ly/TCDCETP5……..* 3/3/2022 : พื้นฐานงบการเงินเบื้องต้น ลงทะเบียนที่ : https://bit.ly/TCDCETP6, 3/4/2022: จ้างงานอย่างไรให้ถูกต้อง ลงทะเบียนที่ : https://bit.ly/TCDCETP7, 3/8/2022 : ข้อควรรู้ ก่อนเซ็นซื้อกิจการ ลงทะเบียนที่ : https://bit.ly/TCDCETP8, 3/15/2022: ล้วงเคล็ดลับความสำเร็จกับ The Jao’s group ลงทะเบียนที่ : https://bit.ly/TCDCETP9……..* ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนสำหรับธุรกิจของท่านมูลค่าสูงสุด $7,000 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย อุลย์ ดอเฮง 323-468-2555 หรือ adul@thaicdc.org ……..* เกิดสัปดาห์นี้… 30 ม.ค. เพ็ญพักตร์ ศิริกุล 1 ก.พ. สมศรี สองพิมพ์ ชรินทร์ นันทนาคร ผุสดี เอื้อเฟื้อ 2 ก.พ. ชาลี บุนนาค ลิต้า ธรรมดุลย์ 4 ก.พ. วันดี ซันนุ หมอศิริ หงษถาวิช สิรินดา “ปันนี่” สอาดพรรค ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)