สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 4 กันยายน 2564
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ. ฉบับที่ 1878 ประจำวันเสาร์ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ตรงกับวันแรม 12 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปี ฉลู……..* ฉบับต้อนรับ Labor Day ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 กันยายน เป็นวันเพื่อให้เกียรติแก่แรงงานทั้งชายและหญิง ซึ่งยังเป็นวันสุดท้ายที่สิ้นสุดฤดูร้อนอีกด้วย จึงเป็นวันที่ถือว่าให้ชาวอเมริกันได้หยุดเพื่อพักผ่อน ไปเที่ยวเพื่อสัมผัสอากาศดีๆ ช่วง Summer ในวันนี้ยังเป็นวันที่มีการ Sale กระหน่ำ อีกด้วย……..* สมาพันธ์โลกนวดไทยและสปา (WANTS) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมทาง Zoom กลุ่มปิด “การนวดกระตุ้นภูมิคุ้มกัน” เฉพาะผู้ที่กรอกใบสมัครกับ WANTS แล้วเท่านั้น จำกัดผู้เข้าอบรมแค่ 300 คนแรก ปิดรับใบสมัคร wx9 ไปแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 หลังจากกรอกใบสมัครเข้าร่วมสนับสนุนสมาพันธ์โลกตามลิงค์แบบฟอร์มแล้ว สมาพันธ์ฯ จะเชิญท่านเข้าไลน์กลุ่มสมาพันธ์ฯ และส่ง QR Code ไลน์อบรมให้ท่าน Register เข้าด้วยการสแกน QR Code เมื่อมีผู้สแกน QR Code เข้าไลน์อบรมครบ 300 คน QR Code จะถูกปิด ท่านจะสแกนเข้าไม่ได้……..* กำหนดอบรม ประเทศไทย วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 11:00-13:00 น. USA: Pacific Zome วันที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 9:00-11:00 p.m. / East Time ขึ้นวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 12:00-02:00 a.m. Europe Zone เวลา 06:00-08:00 น. Sydney Australia เวลา 13:00-15:00 น.……..* เนื่องจากช่วงนี้ โควิดระบาดหนัก วิดีโอคลิปซึ่งจัดทำโดยทีมสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยทั้งในระยะที่รอเตียงที่บ้าน อยู่ในโรงพยาบาล/ hospital และหลังหายป่วยกลับไปพักฟื้นที่บ้านท่านสามารถเลือกใช้ตามวัตถุประสงค์ โดยแบ่งเป็น 7 เรื่อง ดังนี้ 1.การฝึกหายใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปอด https://youtu.be/SLr38e-r-MI ……..* 2.เทคนิคการระบายเสมหะร่วมกับการหายใจ (ACBT) https://youtu.be/ihoGRSRVBv0, 3.เทคนิคการไออย่างมีประสิทธิภาพ ttps://youtu.be/NQy07OdXyt4, 4.เทคนิคการขับเสมหะด้วยวิธี huffing https://youtu.be/TYHnlLKsJr0, 5.การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย https://youtu.be/ULlSYVE0Maw ……..* 6.การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นในโรงพยาบาล และที่บ้าน https://youtu.be/LGGe7ma8v5o 7.การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ https://youtu.be/3mdZpGLjarI ด้วยความปรารถนาดี จากทีมสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล……..* CA Small Business Grant เงินช่วยเหลือสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ท่านที่สมัครไปแล้วกรุณาตรวจสอบอีเมลจาก Lendistry และปฎิบัติตามขึ้นตอนที่ Lendistry แจ้ง หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดตามผล กรุณาโทร 1-888-612-4370……..* สำหรับเจ้าของกิจการที่พลาดส่งใบสมัคร จะมีการเปิดรับสมัครครั้งใหม่วันที่ 9 -30 ก.ย. 2564 ดูรายละเอียดที่ https://careliefgrant.com ฟังสัมมนา ภาษาไทย ที่ https://youtu.be/j1wTYYlpfUw ที่ https://www.youtube.com/watch?v=cX5evhMut-Q การบริการของรัฐทุกประเภท ท่านสามารถขอล่ามไทย ได้ ……..* เกิดสัปดาห์นี้…4 ก.ย. สมเจตต์ พยัคฆฤทธิ์ 5 ก.ย. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชากร รัตนา 6 ก.ย. สมพงษ์ Sprayberry “ป้าต้อย” 7 ก.ย. มาลี ฉิมพาลี สรัญ เฉลยเพียร 9 ก.ย. จันทิมา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ กุหลาบ วัฒนสุข สุดารัตน์ ปันสุข ศิริพร มังคละศิริ 10 ก.ย. รัตนา ชิตานนท์ ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ (ญ.อมตะ)