สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 8 มกราคม 2565
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ. ฉบับที่ 1896 ประจำวันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565 ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปี ฉลู……..* ฉบับต้อนรับ “วันเด็กแห่งชาติ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ความว่า……..* “คนเราทุกคน ย่อมมีหน้าที่ที่ต้องทำ หน้าที่ของเด็กนั้น สำคัญที่สุด ก็คือการศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้มีวิชาความรู้ และคุณธรรมความดี จะได้สามารถพึ่งตนเองได้ สร้างความสุขความเจริญให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้ในอนาคต เด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยความอดทน และพากเพียรอยู่เสมอ” ……..* พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”……..* การชุมนุมเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับชาวเอเชีย ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่เมืองซานฟรานซิสโก แอตแลนต้า ชิคาโก ลอสแองเจลิส และ นิวยอร์ก ติดตามข่าวสารได้ที่ แฮชแทค # Stop Asian Hate……..* Update Jan 15, 2022 คำสั่ง จาก สาธารณสุขลอสแอนเจลิสเค้าน์ตี้ Masking Requirement เนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เจ้าของกิจการ ต้องเป็นผู้จัดหาหน้ากากป้องกัน ประเภท N95 หรือ KN95 หรือ Surgical Mask หรือ หน้ากากป้องกันที่มีคุณภาพสูง ให้กับพนักงานที่ทำงานในอาคาร……..* ประกาศนี้ให้ถือปฎิบัติทันที บังคับใช้ภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 แนะนำให้ทุกคนส่วมหน้ากากป้องกันโดยเฉพาะเมื่ออยู่ภายในอาคารสถานที่ ดูประกาศที่ http://www.ph.lacounty.gov/.../HOO……..* ตอนนี้เราทุกคนควรระวังตัวให้มากขึ้นเนื่องจาก ตัวเลขผู้ติดโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron และ Delta เพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ภาครัฐจะออกมาตรการกันอย่างไร……..* มาตรการที่ดีที่สุดคือ มาตรการจัดการกับตัวท่านเอง โดยหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ใส่หน้ากากป้องกัน รักษาสุขภาพอนามัย งดการสังสรรค์ เพื่อลดการแพร่กระจายและลดความเสี่ยง เราทุกคนต้องช่วยกันไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือชุมชนของเรา……..* รับสมัครนายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา คนใหม่ แทนนายกสมาคมฯ คนปัจจุบันเนื่องในโอกาสครบวาระ สามารถ print ใบสมัครได้จาก website ของสมาคมนวดไทย nuadthaiandspausa.org, ส่งสำเนาเอกสารที่ต้องใช้เป็นหลักฐานกลับมาที่อีเมลของสมาคมฯ คือ nuadthaiandspa@gmail.com ส่งใบสมัครฯ พร้อมสำเนาเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2565 วันสุดท้าย ปิดรับใบสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2565……..* ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์ฯ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 กำหนดการลงคะแนนเลือกตั้งวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 มี 2 ช่องทางคือ มาลงคะแนนด้วยตัวเอง ณ โบสถ์เซเวนเดย์ 1711 N Van Ness Ave., Los Angeles CA 90028 ตั้งแต่เวลา 10.00 am-3.00 pm……..* และ ลงคะแนน ผ่านไลน์สมาชิกสมาคมฯ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 am-3.00 pm การเริ่มนับคะแนนจะเริ่มเวลา 3:00 pm และเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กันยายน 2565……..* Free Home testing kit จากสาธารณสุขลอสแอนเจลิส ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตลอสแอนเจลิสเค้าน์ตี้ ที่ต้องการตรวจโควิต-19 เนื่องจากใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิต-19 หรือมีอาการเหมือนติดโควิต-19 นอกจากไปตรวจโควิตตามสถาน Covid Test แล้ว ท่านยังสามารถกรอกเอกสารออนไลน์ขอที่ตรวจมาตรวจที่บ้านที่ https://picturegenetics.com/covid19?c=lacathome……..* การขอ Test Kit มาตรวจเองที่บ้าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นโปรแกรม The LA County Home Test Collection program ใช้เวลา 2 วันท่านจะได้รับ Test Kit ทำตามขั้นตอนที่แจ้งมาในกล่อง……..* ส่งตัวอย่างกลับ และรอผลตรวจดูวิดีโอที่ https://youtu.be/X7iMymqodi8 เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง ผู้ร่วมงานของท่าน ลูกค้าของท่าน และคนในครอบครัว การ์ดอย่าตก……..* เกิดสัปดาห์นี้…9 ม.ค. สันทนี วายุโชติ (บ.ก.หนังสือพิมพ์ข่าวสดยูเอสเอ) พิศักดิ์ จักกะพาก ชลธิชา สิทธิกาญจน์ วลิต-วิลาส ลิปิสุนทร 10 ม.ค. ดร.ศรีวงศ์ อาญาสิทธิ ศุภวรรณ วีระพล รัสมี พรหมวงศ์ 11 ม.ค. ชวนขวัญ เชื้อภักดี รัชนี ซื่อแท้ 12 ม.ค. สุวิมลย์ ปราศอาพาธ ณัฏิฐรา ถาวรรณา นิลนารถ วัฒนธรรม 13 ม.ค. ปรีชา เพ็งเจริญ…ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากกโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)