สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 22 ตุลาคม 2565
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ. ฉบับที่ 1937 ประจำวันเสาร์ที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ตรงกับวันแรม 12 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีขาล ……..* เนื่องในอภิลักขิตสมัยครบ 112 ปี สวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ที่จะเวียนมาบรรจบในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียในเครือสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับวัดไทยลอสแองเจลิส……..* จะจัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม (วันนี้) เวลา 09:00-12:00 น. ณ วัดไทยลอสแองเจลิส 8225 Coldwater Canyon Ave., North Hollywood, CA 91605 ……..* ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญนิสิตเก่าจุฬาฯ และประชาชนไทยในลอสแอนเจลิส และใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ในเวลา 09.00 น.การแต่งกายของผู้เข้าร่วมงาน: ชุดสุภาพสากลนิยม ชุดสูท หรือชุดไทย……..* หากมีคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดของงานหรือการเข้าร่วมงาน ติดต่อ วลัยพรรณ เกษทอง (อุ้ม) ประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ ได้ที่หมายเลข 850-598-1709……..* สภาหอการค้าไทยฯ เปิดงบช่วยเหลือ พันล้านเหรียญ USD สำหรับธุรกิจ เงินนี้เป็นเงินให้เปล่า ไม่ใช่เงินกู้ ไม่ต้องจ่ายคืน ฟรี สัมมนา (ซูม) 24 ตุลาคม 2565 เวลา 3 – 4:30 PM (PST) ล่ามไทย ลงทะเบียนที่ https://www.eventbrite.com/e/441707839037……..* อีกไม่กี่วันข้างหน้าพวกเราคงได้ไปมีส่วนในการโหวตเลือก นายกเทศมนตรี เขตลอสแอนเจลิส และ เขตไกล้เคียง รวมถึงการเลือกข้อกำหนดที่จะออกมาเป็นกฎหมายว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย และเลือกนักการเมืองท่านใดว่าจะเลือกใคร……..* แน่นอน !! คงหนีไม่พ้นเรื่องของการเมืองหรือเรื่องใกล้ตัว (การเมืองคือเรื่องของปากท้อง) ที่เรามีส่วน อย่างน้อยเราโชคดีที่มีโอกาสได้เลือก มีสิทธิ์เลือกคนที่จะมามีส่วนในการดำรงชีวิตการเป็นอยู่ในสังคมเรา……..* สภาหอการค้าไทยฯ เปิดงบช่วยเหลือ พันล้านเหรียญ USD สำหรับธุรกิจ เงินนี้เป็นเงินให้เปล่า ไม่ใช่เงินกู้ ไม่ต้องจ่ายคืน ฟรี ! สัมมนา (ซูม) 24 ตุลาคม 2565 เวลา 3 – 4:30 PM (PST) ล่ามไทย ลงทะเบียนที่ https://www.eventbrite.com/e/441707839037……..* “เงินช่วยเหลือ” จากรัฐบาล (ทุกรัฐ) นอกเหนือจาก PPP ยังมีเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าอีกมากมายที่รัฐบาลเตรียมมอบให้กับธุรกิจของท่าน วิทยากรจะบรรยายถึงเงินช่วยเหลือสำหรับธุรกิจ ร้านอาหาร, ร้านนวด (สปา) และแลนด์ลอร์ด ใครยังไม่ได้ลงทะเบียน เข้าไปลงทะเบียนกัน ช่วงท้ายของการสัมมนาเปิดโอกาสให้ถามคำถามตรงกับวิทยากร……..* เปิดรับสมัครนายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา วันที่ 1-15 ธันวาคม 2565 วันลงคะแนน เลือกตั้ง 30 มกราคม 2566 และขอเชิญชวนจิตอาสาเข้ามาทำงานช่วยเหลือเพื่อนร่วมอาชีพกันนะคะ……..* คุณสมบัติผู้สมัคร ของผู้รับเลือกตั้งนายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา 1. สถานภาพเป็นสมาชิกสมาคมก่อนการลงสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมฯ 2. ต้องเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 3. ไม่เคยเป็นบคคลที่เคยประกาศล้มละลาย 4. ไม่เคยต้องคดีอาญาที่ศาลพิพากษาลงโทษถึงที่สุดให้จำคุก……..* 5. มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวข้องกับธุรกิจนวดหรือสปาอยางน้อย 2 ปี (เป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการนวดก็ได้) 6. จบการศึกษาขั้นต่ำระดบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 7. สามารถสื่อสารภาษาองกฤษได้พอเข้าใจ 8. มีความเป็นผู้นำและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 9. ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใดๆ ที่จะได้ผลประโยชน์จากสมาชิกสมาคมฯ และตำแหน่งนายกสมาคมฯ……..* มารุต”เดช” ก๋องเปี้ย แจ้งข่าวว่า วันพุธที่ 26 ตุลาคม 65 เวลา 5 โมงเย็น ทางศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหรือไทย (CDC) ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย จะมาที่บ้านใหญ่ลำปาง เรื่องจักรยานไฟฟ้า โดยจะเอาจักรยานไฟฟ้ามาสาธิตในการใช้ ……..* เกิดสัปดาห์นี้…23 ต.ค. พรรณี ดีบัว สุนีย์ นิ่มนวล 24 ต.ค. ประภัสรา หาญบุญตรง 26 ต.ค. ปิยรัตน์ จงปิยะเลิศ 27 ต.ค. กฤษณา เตญะวิบูลย์ (ปุ๊) 28 ต.ค. ไพโรจน์ เอื้ออริยะทรัพย์, วิโรจน์ ศิริรณรงค์ “ครูอู๋” 29 ต.ค. คัทลียา จาตุรงคกุล…ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)