สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 1 ตุลาคม 2565
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ. ฉบับที่ 1934 ประจำวันเสาร์ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 11 ปีขาล……..* เปิดให้ลุ้นกันอีกแล้วในปีนี้ สำหรับ “โครงการวีซ่าลอตเตอรี่ (Diversity Visa) ประจำปี 2566 #DV2024 เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 5 ตุลาคม ถึง 8 พฤศจิกายน 2565 ผู้มาจากประเทศที่มีอัตราการโยกย้ายถิ่นฐานไปยังสหรัฐฯ และคุณสมบัติตามที่กำหนดครบถ้วน สามารถสมัครรับวีซ่าถาวรของสหรัฐฯ ได้โดยผ่านเว็บไซต์ https://dvprogram.state.gov เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น” ……..* ทั้งนี้ จะเปิดให้สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ในเวลา 12.00 น. และวันสุดท้ายเวลา 12.00 น. ของวันที่ 8 พฤศจิกายน สำหรับโครงการ Diversity Visa หรือวีซ่าเพื่อเพิ่มความหลากหลายด้านประชากร เป็นโครงการโดยรัฐสภาสหรัฐฯ ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 1990……..* โดยจะสุ่มคัดเลือกผู้สมัครที่โชคดี 5 หมื่นรายในทุกปี ให้ได้สิทธิอาศัยตั้งถิ่นฐานและทำงานในดินแดนอเมริกา ซึ่งมีการเปิดรับสมัครทางออนไลน์เป็นประจำทุกปี……..* คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 18 ปีขึ้นไป, ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง, ไม่มีประวัติอาชญากรรมร้ายแรง, จบการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ทั้งนี้ หากวุฒิการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ จะต้องมีประสบการทำงานอย่างน้อย 2 จาก 5 ปีที่ผ่านมา และต้องอยู่ในสาขาอาชีพที่ระบุไว้ตามกระทรวงแรงงานของสหรัฐฯ……..* กฏหมายใหม่ Bill SB 53 ประกาศใช้แล้วที่ รัฐเท็กซัส เวอร์จิเนีย และ แคลิฟอร์เนีย รัฐอื่นๆ ก็จะตามมาอีก สำหรับรัฐแคลิฟอร์เนีย (หรือที่รู้จักกันว่า FLASH Act) จะมีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มกราคม 2023 เป็นเรื่องที่ต้องทราบ จะบอกว่าทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้แล้ว……..* ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย เซ็นผ่านกฏหมายและบทลงโทษ Cyberflashing คือ พฤติกรรมการส่งภาพหรือวิดีโอลามกอนาจาร ของตนเอง หรือของผู้อื่น ไปให้กับผู้รับที่เขาไม่พึงประสงค์ (ผู้รับมีสิทธิฟ้องร้องได้) เพราะเป็นสิ่งผิดกฏหมายในรัฐแคลิฟอร์เนีย……..* ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดถึง สิทธิส่วนบุคคล ที่ผู้รับคลิปหรือวิดีโอจะสามารถฟ้องร้องและดำเนินการทางกฏหมาย กับบุคคลที่ส่ง บุคคลใดก็ตาม (ที่อายุเกิน 18 ปีขึ้นไป) ซึ่งทราบ (หรือควรจะทราบ) ว่าภาพลามกอนาจารหรือวิดีโอที่ส่งไปนั้น ผู้รับไม่ได้ขอ ไม่ได้ต้องการ ไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งมาให้……..* นอกจากนี้ Bill SB 53 ยังให้สิทธิ์ผู้รับภาพคลิปวิดีโอหรือภาพอนาจาร ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอื่นๆ ตามกฎหมายอีก มีดังนี้* ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 1,500 ดอลลาร์ แต่ไม่เกิน 30,000 ดอลลาร์ *……..* และอาจรวมถึงค่าเสียหายเชิงลงโทษ (punitive damages) * ค่าธรรมเนียมทนายความของอีกฝ่าย * ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้อง * และเงินเยียวยาบรรเทาทุกข์ให้กับผู้เสียหาย รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นรัฐที่ 3 ที่ออกกฏหมายนี้ โดยมี รัฐเท็กซัส และ เวอร์จิเนีย ออกมาใช้ก่อน และเชื่อว่าจะมีการขยายผลไปยังรัฐอื่นๆ อีก……..* ข่าวดี !!! ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ลงนามกฎหมาย เอบี 1766 ให้โรบินฮู้ดทำบัตรประชาชนของรัฐ เสริมจากที่เคยอนุญาตเพียงให้ทำใบขับขี่เท่านั้น ……..* เกวิน นิวซัม ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ลงนามรับรองร่างกฎหมาย เอบี 1766 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2022 ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าว รู้จักกันในชื่อ “แคลิฟอร์เนีย ไอดี ฟอร์ ออล” หรือบัตรประชาชนชาวแคลิฟอร์เนีย……..* ภายใต้กฎหมาย เอบี 1766 นี้ ผู้ที่ไม่มีหลักฐานแสดงตัว หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วน สามารถยื่นขอใบขับขี่ และบัตรประชาชนของรัฐได้ แต่เป็นเอกสารแบบจำกัดสิทธิ์ (restricted driver’s license) คือสามารถใช้ขับรถและใช้แสดงตัวเพื่อทำธุรกรรมต่างๆ รวมถึงเปิดบัญชีธนาคาร และรับบริการรักษาพยาบาลต่างๆ ได้……..* แต่ไม่ใช่ใบอนุญาตทำงาน, ไม่สามารถใช้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง, ไม่สามารถใช้แสดงตัวขอรับสวัสดิการอื่นๆ จากที่เคยได้รับ และไม่ใช่ “เรียลไอดี” จึงไม่สามารถใช้แสดงตัวเพื่อขึ้นเครื่องบินภายในประเทศได้ ทั้งนี้ กองทะเบียนยานยนต์ หรือ ดีเอ็มวี (DMV) ของแคลิฟอร์เนีย คาดว่าจะเริ่มต้นออกบัตรประชาชนให้กับผู้ไม่มีเอกสารแสดงตัวตามกฎหมายฉบับนี้ได้ตั้งแต่ต้นปี 2024 เป็นต้นไป.……..* เกิดสัปดาห์นี้…1 ต.ค. จินตนา มงคลเสาสุข 3 ต.ค. สมชัย บุญครอง นิพนธ์ พัฒนสิน 4 ต.ค. กาญจนา เตชะณรงค์ 5 ต.ค. ลักขณา ศรีวรมย์ 7 ต.ค. จันทนา อินทสอน, น.อ.วิฑูรย์ แย้มดี ปิยวัชร นิยมฤกษ์ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 8 ต.ค. กนกรัตน์ เลิศวานิช จุรีพร สุระมณี…ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)