สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 24 กุมภาพันธ์ 2567
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ. ฉบับที่ 2007 ประจำวันเสาร์ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีมะโรง……..* วันนี้เป็นวันสำคัญทางศาสนาอีกวันหนึ่งคือ วันมาฆบูชา 2567 ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป เป็นวันที่ที่พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ ช่วงเช้าจะตื่นไปทำบุญใส่บาตร และเวียนเทียนช่วงหัวค่ำ……..* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับ ครูสาลี่ ศิลปสธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทยและสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ จะเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ครูอาสา และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการสอนภาษาไทย “Workshop สอนภาษาไทยอย่างไรให้ปัง !! เด็กฟังแล้วสนุก” ประจำปี 2567 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ……..* เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติ สาธิตการสอนให้ดู รวมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามกับวิทยากรอย่างใกล้ชิด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีเนื้อหาอบรม 6 หัวข้อ ดังนี้ (1) หลักการสอนง่ายๆ ให้เด็กไทยในต่างแดน (2) หนังสือชุดสวัสดี มีดีอย่างไร (3) เทคนิคจัดกิจกรรมให้ปัง เด็กฟังแล้วสนุก (4) การวัดและประเมินผลหลังการสอน เริ่มอย่างไรดี (5) บริหารโรงเรียนภาษาไทยอย่างไรให้น่ามาเรียน (6) ใครๆ ก็เป็นครูอาสาได้……..* กิจกรรมที่ 1 การอบรม “Workshop สอนภาษาไทยอย่างไร...ให้ปัง ! เด็กฟังแล้วสนุก !” (สำหรับครูประจำการ/ครูอาสาสมัคร/ผู้ปกครอง/ผู้สนใจทั่วไป) หลักสูตรเนื้อหา 6 ชั่วโมง (1) ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 (2) ณ วัดพุทธานุสรณ์ (Fremont, CA) วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567……..* กิจกรรมที่ 2 คุยสบาย ๆ กับครูสาลี่ หัวข้อ “สอนให้ลูกพูดไทยอย่างมั่นใจ” (สำหรับผู้ปกครอง/ผู้สนใจทั่วไป) จะจัดขึ้น 4 แห่งดังนี้ (1) วัดไทยลอสแอนเจลิส (Los Angeles, CA) วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 (2) วัดป่าธรรมชาติ (La Puente, CA) วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567(3) คริสตจักรไทยมิชชั่น (Los Alamitos, CA) วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567(4) วัดอตัมมยตาราม (Woodinville, WA) วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567……..* ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรมกิจกรรมที่ท่านสนใจได้ตั้งแต่วันนี้ - จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2567 ที่ https://bit.ly/TeachingThaiWorkshop การอบรมครั้งนี้เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับวิทยากรและสาธิตการสอนในสถานการณ์จริง ดังนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบประกาศนียบัตรให้เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมอบรมด้วยตนเองเฉพาะที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ และ วัดพุทธานุสรณ์……..* สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางเข้าร่วมอบรมด้วยตัวเอง ที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ และ วัดพุทธานุสรณ์ ท่านสามารถรับชมออนไลน์ผ่าน FB Live ของสถานกงสุลใหญ่ฯ วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. หรือชมย้อนหลังได้ใน Face book และ You tube (กงสุลแอลเอ) ……..* อาจมีการเปลี่ยนแปลง ด้านเวลาอบรมตามความเหมาะสม หากลงทะเบียนเสร็จสิ้น ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันเพื่อเข้าร่วมอบรมดังกล่าว โปรดแสดงอีเมลยืนยันการตอบรับเข้าร่วมงานที่ท่านได้รับ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือบัตรประจำตัวสหรัฐฯ หรือหนังสือเดินทาง ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าร่วมอบรมในงานวันและเวลาดังกล่าว……..* เกิดสัปดาห์นี้… 24 ก.พ. บุญส่ง อนันตสุคนธ์ รัชนี เหมาคม 25 ก.พ. อักษราภัค เกตุทอง “ใหญ่” เดอะภูเขา เพลิน ฟุ้งสาคร 26 ก.พ. เพียงฤทัย ศรีแดงจันทร์ “จ๋า” ศิเวชน์ หวังรุ่งวิชัยศรี 27 ก.พ. ละออ รัศมี ขนิษฐา วิเศษสังข์ สมถวิล นิลธรรมรงค์ 28 ก.พ. สมรักษ์ ร.ประเสริฐ แดง "มือกลอง" สุวรรณา โชติสรยุทธ 29 ก.พ. สุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง 1 มี.ค. อดีตกงสุลใหญ่ วิทย์ รายนานนท์ วิรินดา เพชรรัตน์ ชีวิต ศรีเพ็ญ ศักดา สุธรรม…ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวย เงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)