สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 21 พฤษภาคม 2565
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ. ฉบับที่ 1915 ประจำวันเสาร์ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตรงกับวันแรม 6 ค่ำ เดือน หก (6) ปี ขาล……..* สมาคมไทยแห่งรัฐวอชิงตัน (Thai Association of Washington State: TAWA) ขอเชิญทุกท่านมาเข้าร่วมงานออนไลน์ Thai Connect by TAWA……..* โดยท่านจะได้รับฟังจากคนในไทยผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพต่างๆ ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ และเกร็ดความรู้ในการทำงานอันหลากหลาย รวมถึงตอบคำถาม เรื่องอาชีพ การสร้างรายได้ การเงินและการลงทุน นอกจากความรู้ดีๆ แล้ว TAWA ยังจะมีการสุ่มแจกรางวัลให้กับผู้ที่มาร่วมฟังมูลค่ารวมถึง $100 USD! ……..* ท่านสามารถ กดติดตามอีเว้นท์เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร https://fb.me/e/6lBw1zJ45 ลงทะเบียนทาง Zoom https://rebrand.ly/ThaiConnectZoom วิธีการลงทะเบียน และเข้าร่วมงานโดยละเอียด https://rebrand.ly/ThaiConnectHowTo งานนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส……..* ข้อบังคับ AB1221 California Assembly Bill 1221, The Responsible Beverage Service Training Act เรื่มบังคับใช้ 1 July 2022 บังคับในแคลิฟอร์เนีย ข้อบังคับนี้กำหนดให้ ร้านอาหาร บาร์ ไวน์นารี ผู้ประกอบการประเภทที่เสิร์ฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์……..* ผู้ที่ทำหน้าที่ เสิร์ฟแอลกอฮอล์ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ในสถานประกอบการนั้นๆ ต้องผ่านการอบรม Responsible Beverage Service and certified by ABC ที่ได้รับการรับรองจาก California Department of Alcoholic Beverage Control (ABC) ดูรายละเอียดที่ https://abcbiz.abc.ca.gov/……..* ดูวิดีโอขั้นตอนการสมัครและลงทะเบียนเพื่ออบรมที่ https://www.youtube.com/watch?v=6cngOcYuOWE หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ California Department of Alcoholic Beverage Control โทร. 916-419-2525……..* มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2565 รับสมัครระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 - 26 สิงหาคม 2565……..* หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี) ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสถานที่สอบ ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ 4 ศูนย์สอบ ดังนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส- สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก- สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก- สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน……..* สำหรับศูนย์สอบอื่นๆ ในประเทศต่างๆ อีกจำนวน 32 ประเทศ ซึ่งรวมศูนย์สอบที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ ประเทศไทย ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th ……..* กรณีมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบ ให้ดูตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ โทร. 0-2310 8664, 0-2310 4054, 0-2310 8196-7 E-mail : oasc@ru.ac.th, Facebook : www.facebook.com/ru.oasc……..* ข่าวดี ! สำหรับคนไทยอยู่ในอเมริกาแบบไม่ถูกต้อง อายุ 50 ปีขึ้นไป และมีรายได้ต่ำ สามารถสมัคร Medical แบบครบวงจรได้แล้ว สอบถามรายละเอียดที่ ศูนย์เอเชียนแปซิฟิก เฮลท์แคร์ เวนเจอร์ โทร 323-644-3880 ต่อ 230 หรือ 355- อารยา โทร 323-644-3882 ต่อ 233-มนัสสา เลขที่ 1530 Hillhurst Ave Los Angeles, CA 90027……..* เกิดสัปดาห์นี้…21 พ.ค. เปี่ยมสุข ชำนาญรบ 22 พ.ค. ชณัทณานันท์ ถิระวิศาลพงศ์ “เอ๋ เบเกอรี่” ทรงศักดิ์ ตันธสุรเศรฐ 24 พ.ค. ปุ๊กปิ๊ก สอาดพรรค ชาญชัย ดวงจิตต์ แพทริก รังสิยานนท์ 25 พ.ค. ฉวีวรรณ เพียรเชลงเอก ภูมิอินท์ ผาผุย ทิม อมรวุฒิ ประชา กรสุวรรณ 26 พ.ค. วสันต์ คุ้มทรัพย์ 27 พ.ค. เทียนชัย ทับเที่ยง…ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความ เจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)