สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 23 ตุลาคม 2564
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ. ฉบับที่ 1885 ประจำวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตรงกับวันแรม 2 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปี ฉลู……..* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องใน วันปิยะมหาราช ประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 23 ต.ค. 2564 เวลา 12.00 น. ณ วัดไทยลอสแองเจลิส การแต่งกาย : ข้าราชการ : ชุดปกติขาว สวมหมวก บุคคลทั่วไป: ชุดผ้าไทยโทนสีชมพู หรือชุดโทนสีสุภาพ……..* Los Angeles County ได้ประกาศข้อปฏิบัติให้ทุกคนรับทราบและปฏิบัติดังนี้ 1. นับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2021 ธุรกิจต้องติดป้ายแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ทุกคนที่จะเข้ามาใช้บริการในอาคารตัองแสดงบัตรหรือหลักฐานการรับวัคซีนครบก่อนเข้าอาคาร 2. นับตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2021 ผลบังคับใช้เมื่อทุกคนที่เข้ามาในอาคารต้องให้แสดงบัตรหรือหลักฐานการรับวัคซีนครบ (ไม่นับ Booster vaccine) ……..* หากใครไม่ฉีดวัคซีนหรือฉีดยังไม่ครบโดส ต้องแสดงหลักฐานผลการตรวจโควิดเป็นลบ (Negative COVID-19) หรือหลักฐานการได้รับยกเว้นการรับวัคซีน 3. ถ้าลูกค้าที่ยังรับวัคซีนไม่ครบโดสหรือไม่มีผลการตรวจโควิดเป็นลบมาแสดง สามารถใช้บริการด้านนอกอาคารเท่านั้น……..* ยกเว้น..การใช้ห้องน้ำในอาคารสามารถใช้ได้โดยจำกัดเวลาการใช้และต้องสวมมหน้ากากอนามัยด้วย 4. ค่าปรับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2021 1.ครั้งแรกตักเตือน เจอครั้งที่ 2 ปรับ $1,000 เจอครั้งที่ 3 ปรับ $2,000 เจอครั้งที่ 4 และครั้งต่อไปปรับครั้งละ $5,000……..* สำหรับธุรกิจในเมือง West Hollywood จะมีข้อบังคับที่เข้มงวดกว่า Los Angeles County โดยบังคับให้ลูกค้าที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปต้องที่เข้าใช้บริการใน Personal Care Service (Non Healthcare) ต้องรับวัคซีนครบโดสเท่านั้นจึงจะใช้บริการในอาคารได้ และผู้ปฏิบัติงานในอาคารทุกคนต้องแสดงหลักฐานการรับวัคซีนครบโดส โดยให้เริ่มปฏิบัติตามประกาศให้เร็วที่สุดแต่ไม่เกินวันที่ 4 พฤศจิกายน 2021……..* สมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย ขอเชิญพี่น้องมารับฉีดวัคซีน Moderna, Pfizer, J&J และ Flu Shot ที่วัดไทยลอสแองเจลิส ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เริ่มเวลา 09.30 am - 15.00 pm ……..* สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย แอลเอ.ขอเชิญร่วมงานการกุศล Fancy Halloween Party วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2021 เวลา บ่าย 2 โมงถึง 1 ทุ่ม ที่วัดไทยฯ ลงทะเบียน 1.00 pm เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน on line ให้เยาวชนด้อยโอกาส……..* วัดโพธิวารีรังสฤษฎ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี และขอเชิญร่วมตั้งกองทุนซื้อที่ดินถวายวัด กองทุนละ $109.00 วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 เริ่มเวลา 09.00 AM สอบถามรายละเอียดได้ที่ 562-941-0322, 323-499-6648 เลขที่ 14372 HAWES ST., WHITTIER, CA 90604……..* วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญวันออกพรรษา วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ถวายมหาสังฆทาน ร่วมทำบุญสร้างวัด และเลือกซื้ออาหารคาวหวาน ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com……..* ขณะนี้ทางวัดฯ กำลังดำเนินการก่อสร้าง อุโบสถ, ศาลาอเนกประสงค์, กุฎิสงฆ์, ที่จอดรถ, พระประธานประจำอุโบสถ และกำลังจะ ปรับพื้นดินในการก่อสร้าง (ตารางวาละ $ 9.99) จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในส่วนต่าง ๆ หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา ……..* บอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 เลขที่ 6763 E Avenue H, Lancaster, CA 93535-7849 ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel : 661-946-3335, 562-249-3789……..* เกิดสัปดาห์นี้… 23 ต.ค. พรรณี ดีบัว สุนีย์ นิ่มนวล 24 ต.ค. ประภัสรา หาญบุญตรง 26 ต.ค. ปิยรัตน์ จงปิยะเลิศ 27 ต.ค. กฤษณา เตญะวิบูลย์ (ปุ๊) 28 ต.ค. ไพโรจน์ เอื้ออริยะทรัพย์, วิโรจน์ ศิริรณรงค์ “ครูอู๋” 29 ต.ค. คัทลียา จาตุรงคกุล….ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การรงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)