สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 11 กรกฎาคม 2563
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ.ประจำวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ตรงกับวันแรม 6 ค่ำ เดือน แปด (8) ปีชวด……..* สถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ล่าสุด เมื่อเวลา 11.33 น. วันที่ 10 ก.ค. สหรัฐฯ ยังคงมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 6 หมื่นราย สูงที่สุดในโลกในช่วงรอบวันที่ผ่านมา มาอยู่ที่ 3,117,946 ราย เสียชีวิต 133,290 เฉพาะ รัฐนิวยอร์ก เสียชีวิตมากสุด 32,283 รองลงมา รัฐนิวเจอร์ซีย์ เสียชีวิต 15,448 ……..* ผู้เช่าบ้านในเขตเมืองแอลเอ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 สามารถยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือ 2,000 ดอลลาร์ จากเทศบาลเมืองแอลเอ ชาวเมืองแอลเอ ที่มีคุณสมบัติได้รับเงินก้อนนี้ ลงทะเบียนขอรับเงินได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม จนถึงเวลา 11.59 น. ของวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2020 ทางเว็บไซต์ www.hcidla.lacity.org ……..* สำหรับผู้ที่ไม่มีอินเตอร์เน็ต สามารถลงทะเบียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 844-944-1868 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 22.00 น. ของวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม ถึงวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2020 ประธานสภาเมืองแอลเอ นูรี มาร์ติเนซ ย้ำาว่าการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าบ้านในเขตเมืองแอลเอครั้งนี้ จะไม่คำนึงสถานภาพการเข้าเมืองของผู้ยื่นเรื่องแต่อย่างใด……..* ตามที่สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ร่วมกับมูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐอเมริกา ชมรมส่งเสริมมความสุขและ Elite care medical group จัดให้มีการตรวจ Anti body test เพื่อให้ทราบภาวะการติดเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 11-12 ก.ค. 2563 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 13.00 น. ณ วัดป่าธรรมชาติ เมือง ลาพวนเต้ นั้นขณะนี้มีผู้สมัครขอเข้ารับการตรวจเต็มจำนวน 320 ท่าน……..* จึงขอเรียนให้ผู้รับการตรวจทุกท่านทราบถึงข้อพึงปฎิบัติดังนี้ 1.ต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้ามาในบริเวณการตรวจ 2.รักษาระยะห่าง 6 ฟุตตามจุดที่กำหนดให้ยืนหรือให้นั่ง 3.ไม่ส่งเสียงพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวในห้องตรวจ 4.เมื่อตรวจเสร็จและทราบผลแล้ว กรุณาออกจากห้องตามทางที่กำหนดไว้ 5.นำ tag หมายเลขที่ท่านได้รับจากเจ้าหน้าที่ไปรับอาหารกล่อง โดยความเอื้อเฟื้อจาก วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ จัดไว้บริการท่าน……..* ข่าวดี ! จาก Thai American Chamber of Commerce of California - TCCC (องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร) PPP ได้รับการขยายเวลาออกไปอีกจนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2563 https://www.sba.gov/funding-programs ท่านที่ถูกปฎิเสธหรือสมัครไม่ทัน สามารถยื่นใบสมัครใหม่หรือยื่นเรื่องเพื่อขอให้พิจารณาเอกสารใหม่ได้ ตรวจเช็ครายชื่อสถาบันการเงินที่ท่านสามารถยื่นเรื่องได้ กรุณาเช็คที่เว็บไซด์ และติดต่อสถาบันการเงิน เนื่องจากข้อมูลอาจไม่อัพเดท เพราะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา https://www.sba.gov, https://www.lisc.org หาสถาบันการเงินที่ทำเรื่องกู้โดยหาจากรหัสไปรษณีย์ https://www.sba.gov/paycheckprotection/find หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ Kabbage :https://www.kabbage.com, https://www.bluevine.com เอกสารเพื่อประกอบการศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง PPP (Documentation Lookup) https://www.sba.gov, program=PPP ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ เกี่ยวข้องกับ PPP ตั้งแต่การกรอกเอกสารสมัคร ถึงการยื่นเรื่องขอยกหนี้ Forgiveness LISC ได้ในเว็บไซด์ https://www.lisc.org/our-resources……..* ร้านอาหารยังสามารถให้บริการแบบนั่งทานนอกร้าน Outdoor Dining or Pick up ร้านไหนที่อยู่ในลอสแอนเจลิส ต้องการขอ Outdoor Dinning Permit “L.A. Al Fresco” สมัครง่ายมาก และฟรี โดยเข้าไปกรอกเอกสารได้ที่ https://corona-virus.la/laalfresco……..* ท่านสามารถศึกษาคำแนะนำในการเปิดให้บริการ Public Health Protocols for Reopening FAQs เป็นภาษาไทยจัดทำโดย County of Los Angeles เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://covid19.lacounty.gov/recovery/……..* ทนาย รอสลิน ปัทมคันธิน ประธานสภาหอการค้าไทยฯ อธิบายเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ เนื่องจากเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในหลายพื้นที่ ทนายรอสลิน ให้คำแนะนำในเรื่องการกรอกเอกสาร Notice to Employee เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องค่าจ้าง ทางเจ้าของธุรกิจควรกรอกฟอร์มนี้ และเก็บเป็นหลักฐานเพื่อการเป็นหลักฐาน https://www.dir.ca.gov……..* เกิดสัปดาห์นี้…11 ก.ค. กนกศักดิ์ ทาศรี “แอ๊ด” แล็คซี 12 ก.ค. ทัศรินทร์ ลินพิศาล บุญญลักษณ์ เจริญกิจการ 13 ก.ค. นิรวิทย์ สมผะเดิม ยุทธ เจษฎาพงศ์ 15 ก.ค. น.พ.ปรีชา สัตยธรรม อนันต์ ฟูทำ อาลักษณ์ เตชะณรงค์ 16 ก.ค. นริศรา จงเจริญ 17 ก.ค. จันทิรา อิภะวัต มนัสพร-ลาวัณย์ เสตะจันทน์ สุพัชรี ศรีพิพัฒน์ “ซูเปอร์แพ็ท”…โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)