สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 15 กรกฎาคม 2566
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ. ฉบับที่ 1975 ประจำวันเสาร์ที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ตรงกับวันแรม 13 ค่ำ เดือน (8) ปีเถาะ……..* ขอขอบคุณกลุ่ม Thai Heritage Of Las Vegas ที่ทำหน้าที่แทนคนไทยใน เนวาด้า เสียสละกำลังทรัพย์ และกำลังกาย สู้อากาศร้อนอบอ้าว ร่วมเดินพาเหรด Patriot Parade ในย่าน Summerline ลาสเวกัส ซึ่งถือว่าเป็นพาเหรดที่ยิ่งใหญ่ใน เนวาด้า นับเป็นการสนับสนุน สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง ชุมชนอเมริกัน กับชุมชนไทย ในการเฉลิมฉลองวันชาติของประเทศที่พวกเราได้มาอาศัยสร้างชีวิตอย่างอิสระเสรี……..* ขอเชิญชวน..คนไทยในสหรัฐฯ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ How to Find A Lawyer ทำความเข้าใจระบบกฎหมายสหรัฐฯ เบื้องต้น โดยทนายความผู้เชี่ยวชาญชาวไทย 3 ท่าน และกล่าวเปิดงานโดยเอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ วันศุกร์ที่ 21 ก.ค. 66 เวลา 15:00 น. – 16:00 น. (EST) ผ่านทาง WEBEX Meeting#: 2330 325 191 Password: x3JMMTD2Wg4 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/100063494660274/posts/ ……..* ชุมชนหรือคนไทย ที่ยังไม่เข้าระบบ ควรอย่างยิ่งในการลำดับตัวเองว่าเราอยู่จุดไหน เช่น 1.เป็นบุคคลสามารถทำงานได้ถูกต้อง ก็ต้องหาหรือจัดการเรื่อง ITIN (ไอทีน) นัมเบอร์ ที่ลิงค์ https://usa.taxgov.org/home/lp/how-to-apply/……..* 2.เป็นผู้มีถิ่นอาศัยและสามารถทำงานและรับสวัสดิการได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายก็ควรมีบัตรติดตัวเหมือนบัตรประชาชน ซึ่งฟังดูง่าย แต่พกกันยาก (มันจะทำให้เสียเวลาในบางกรณีที่ถูกเรียกหรือขอดูบัตร บางสถานที่หรือบางส่วนของทางราชการ ……..* 3.ส่วนคนที่มีความเป็นอเมริกันเต็มตัว ก็ควรทราบในการเลือกตั้งและขอรับใช้สิทธ์ในฐานะ เป็นผู้ผ่านการตรวจทุกขั้นตอน และกระบวนการทางกฏหมายยอมรับ หรือขอรับสวัสดิการทุกอย่างในประเทศนี้มี รวมถึงบัตรพาสปอร์ต เป็นต้น ขอขอบคุณ ธานัท เมธากวีภัทร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมชาวไทย ที่แจ้งข้อมูลดีๆ ต่อชุมชนชาวไทย เพื่อให้ชุมชนมีความทัดเทียม ตลอดที่เรามาทำมาหากินที่นี่ ……..* สำหรับผู้ถือใบเขียวและเดินทางไกลในประเทศ ต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง (ภายในรัศมี 100 ไมล์จากพรมแดนของสหรัฐฯ) ต้องมีใบเขียวติดตัวไปด้วยเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ถามถึง ไม่อย่างนั้นจะถูกกักตัวได้ (นอกจากซิติเซ่น) ในเอกสารตอนรับใบเขียวครั้งแรกก็ระบุว่าต้องพกใบเขียวติดตัวแม้จะไม่ออกนอกประเทศก็ตาม……..* ย้ำอีกครั้ง !! มูลนิธิธารน้ำใจ ขอเชิญร่วมงาน “ราตรีธารน้ำใจ” สนุกสนานเพลิดเพลินเพลงการกุศลเลี้ยงขอบคุณ ครูอาสารุ่น 38 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 ถึง 22.30 น. ณศาลาพระธรรมราชานุวัตร ชั้น 2 วัดไทยแอลเอ รายได้ทั้งหมดมอบให้ วัดไทยแอลเอ. เพื่อเป็นทุนซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน บัตรราคา 25 ที่นั่งจำนวนจำกัด 120 ที่นั่งเท่านั้น ติดต่อจองบัตรได้ที่ สมชาย 818-855-4789, ครูเปิ้ล 818-571-1771, อารียา ชิมน์ 818-205-7601……..* ข้อคิดท้ายข่าว “อมตะธรรม”…เมื่อ… ศีล ไม่เสมอกัน ปัญญาที่จะคุยกันก็ไม่เท่า คือ…คุยกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ พาลทะเลาะตลอด ทางแก้คือ…รักษาศีล รักษาใจของเราเองให้ดี ถ้าไม่ใช่…เขาก็ไปเอง แต่ถ้าใช่…เราเปลี่ยน เขาก็เปลี่ยน ชีวิตคู่ หากเลือก…คนไม่เสมอเรา แม้เรา…จะพยายามเปลี่ยนแค่ไหน…? แต่หาก…อีกฝ่ายไม่คิดเปลี่ยน… ก็ไปกันไม่ได้ เลือกใคร…? มาเป็น คู่ จึงไม่ได้ดูแค่ภายนอก แต่…เพ่งดูภายใน ศีล สติปัญญา เพราะ…นี่จะทำให้ ชีวิตคู่ อยู่กันนาน……..* เกิดสัปดาห์นี้…15 ก.ค. น.พ.ปรีชา สัตยธรรม อนันต์ ฟูทำ อาลักษณ์ เตชะณรงค์ 16 ก.ค. นริศรา จงเจริญ 17 ก.ค. จันทิรา อิภะวัต มนัสพร-ลาวัณย์ เสตะจันทน์ สุพัชรี ศรีพิพัฒน์ “ซูเปอร์แพ็ท” 19 ก.ค. สุดเศวต เศวตะโสภณ (อดีตผู้จัดการการบินไทย แอลเอ.)…นุชนาฎ “จูดี้” อุงอำรุง (นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้) อุไร คล่องวิทยา 21 ก.ค. ประจวบ ขุนนาแก้ว ประเสริฐเชาวน์ ธุวะนุติ ณัฐญา ศีลมัฐ…ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)