สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 20 กุมภาพันธ์ 2564
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ. ฉบับที่ 1850 ประจำวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปี ชวด……..* ฉบับต้อนรับวัน มาฆบูชา ปีนี้ตรงกับ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีชวด เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันที่ เวฬุวันวิหาร ใน กรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย……..* หากไม่มีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 การปฎิบัติตนสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยต่อพุทธศาสนาในวันนี้ก็คือ การทำบุญ ตักบาตรในตอนเช้า หรือไม่ก็จัดหาอาหารคาวหวานไปทำบุญฟังเทศน์ที่วัด ตอนบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา ในตอนกลางคืน จะพากันนำดอกไม้ ธูปเทียน ไปที่วัดเพื่อชุมนุมกันทำพิธีเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ แต่สถานการณ์ช่วงนี้ก็ต้องปรับตัวตามคำสั่งปิดเมืองของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย อย่างเคร่งครัด โดยการทำบุญแบบ New Normal ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์/การทำบุญและการเวียนเทียนออนไลน์……..* ฤดูทำภาษี TAX TIME สามารถขอความช่วยเหลือในการทำเรื่องยื่นภาษีฟรี FREE ได้ ขณะนี้ทาง IRS ยังไม่มีการประกาศเลื่อนวันสุดท้ายของการยื่นภาษีประจำปี ท่านสามารถตรวจสอบตารางยื่นเอกสาร ประเภทภาษีได้ที่ https://www.tax.gov/calendar /FREE หากทำเอง ให้ยื่นตรงกับ IRS ท่านสามารถเข้าไปทำเรื่องยื่นเอกสารเองฟรีได้ที่ Free File IRS https://www.irs.gov/.../free-file-do-your-federal-taxes . หรือขอความช่วยเหลือในการยื่นภาษี FREE หาศูนย์ช่วยเหลือจากรหัสไปรษณีย์ ทั่วอเมริกา ได้ที่ https://freetaxprepla.unitedwayla.org/en/ สำหรับท่านที่ทำธุรกิจ ควรได้รับคำปรึกษา และความช่วยเหลือในการจัดทำเอกสารภาษีจากผู้มีใบประกอบการยื่นภาษี Tax Professional เพื่อความถูกต้องในข้อมูลภาษี……..* ขอเชิญรับฟังสัมนา ฟรี วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11 - 12:30 PM กฎหมายเรื่อง Trademark Law ลิขสิทธิ์ ฟรีออนไลน์ ลิขสิทธิ์สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ให้ความรู้โดยทนายความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายนี้ จัดโดย County of Los Angeles Department of Consumer and Business Affairs สมัครได้ที่ https://www.eventbrite.com/……..* การให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพ และโรค Covid-19 ผ่านแอปพลิเคชั่น Doctor A to Z สำหรับคนไทยในต่างประเทศ https://thaiconsulatela.org/pr11-2564/……..* Elite care medical group ร่วมกับมูลนิธิธารน้ำใจฯ, สมาคมส่งเสริมความสุข, คุณกนิษฐา เพอร์ไรดา อดีตนายกสมาคมไทยฯ จัดให้มีการตรวจโควิด 19 และฉีด flu shot free กรุณาโทรจองคิวได้ที่ คุณสมชาย 818- 8554789 คุณ Super Pat 323-7020788 คุณเหมี่ยว 626-4349419 คุณมุก 310-9636807……..* ท่านใดสนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนวดไทยฯ ปี 2021 เพื่อรับสิทธิและผลประโยชน์ต่างๆ ของสมาคมนวดไทยฯ ได้รับเงินช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานได้ ทุพพลภาพและเสียชีวิต ตามอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่อง (ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน ยกเว้นกรณีเกิดอุบัติเหตุจนพิการหรือเสียชีวิต) เข้าร่วมอบรมสัมมนาของสมาคมฯ ฟรี ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ หรือประกอบอาชีพ สมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกปี 2021 กดลิงค์ http://123formbuilder.com/form-2684333/Membership-Application-Thai……..* ท่านที่ต้องการทราบข้อมูลต่างๆจาก หอการค้าไทยฯ เช่น Grant รอบที่ 3 เงินช่วยเหลือ $5,000 ถึง $25,000 การตั้งร้านแบบ Outdoor ทำอย่างไรให้ถูกกฎของสาธารณสุข และ Cal OSHA, แผ่นพับภาษาไทย คำแนะนำการกักตัว แปลโดยกรมอนามัยแห่งแคลิฟอร์เนีย Tax Time (time) การทำภาษี ยื่นเอกสารกับ IRS กฎหมายลิขสิทธิ์ Trademark Law จัดโดย Consumer & Business Affairs ร้านอาหารใน CA ที่เสิร์ฟแอลกอฮอร์แบบ Outdoor Dining ต้องมีใบอนุญาตจาก California Alcohol Beverage Control (drink) เพื่อเสิร์ฟแบบ Outdoor Dining ฯลฯ สามารถกดลิงค์ไปเว็บไซต์ของ นสพ.ไทยแอลเอ. http://www.thailanewspaper.com/article/ThaiChamber ……..* สุขุม ศีรสมบูรณานนต์ สวดอภิธรรมที่วัดไทย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สอบถามรายละเอียดได้ที่วัดไทย ลอสแองเจลิส....... * เกิดสัปดาห์นี้…20 ก.พ. พิชัย จิวะพงษ์ อธิบ ชุตามา 21 ก.พ. สมบัติ จิตรธร ภาวนา โกศล กองแก้ว เสรีวัฒน์ 22 ก.พ. สมจิตร ทองจันทึก พนอศรี นุ่มละออ 24 ก.พ. บุญส่ง อนันตสุคนธ์ รัชนี เหมาคม 25 ก.พ. อักษราภัค เกตุทอง “ใหญ่” เพลิน ฟุ้งสาคร 26 ก.พ. เพียงฤทัย ศรีแดงจันทร์ “จ๋า” ศิเวชน์ หวังรุ่งวิชัยศรี 27 ก.พ. ละออ รัศมี ขนิษฐา วิเศษสังข์ สมถวิล นิลธรรมรงค์..ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากกโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)