สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 24 ธันวาคม 2565
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ. ฉบับที่ 1946 ประจำวันเสาร์ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตรงกับวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน ยี่ (2) ปีขาล……..* ฉบับต้อนรับเทศกาลวัน คริสต์มาส “Christmas” เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ทุกคนรอคอย เป็นวันแห่งการฉลองวันประสูติของพระเยซู ศาสดาของชาวคริสต์ทั่วโลก ในวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี โดยมีซานตาคลอสเป็นสัญลักษณ์ประจำช่วงคริสต์มาส พร้อมการแจกของขวัญ การแลกของขวัญตามธรรมเนียม “สุขสันต์วันคริสต์มาส Merry Christmas””……..* ข่าวดี !! สำหรับธุรกิจในลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ เงินช่วยเหลือในการประกอบอาชีพธุรกิจ สามารถลงชื่อกับ LA County Office of Small Business เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ เงินช่วยเหลือสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก……..* จะเริ่มตั้งแต่ มกราคม 2023 ได้ที่ https://go.smallbizla.org/recovery?locale=th หาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง ความช่วยเหลือสำหรับธุรกิจ ในเขต LA County ได้ที่ https://ceo.lacounty.gov/recovery/contract-opportunities/……..* ประกาศ จากคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ประจำปี 2023-2024 ทางคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นนายกสมาคมฯ จากวันที่ 1 ธ.ค.-15 ธ.ค.2022 ไปแล้วนั้น ปรากฎว่ามีผู้สมัครเพียงท่านเดียวเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามธรรมนูญสมาคมไทยฯ และเกิดการแข่งขันอย่างสมบูรณ์……..* คณะกรรมการเลือกตั้งฯ จึงมีมติให้เลื่อนเวลารับสมัครออกไปอีก 7 วัน จากวันที่ 16 ธ.ค. ถึง 22 ธ.ค.2022 จึงเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน……..* ประชาสัมพันธ์จาก Thai CDC เนื่องจากช่วงเทศกาลวันหยุด X’mas & New Year 2023 ทาง ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย จะหยุดปิดคลินิคช่วงเทศกาล วันดังต่อไปนี้ วันจันทร์ที่ 12/26/2022 วันพฤหัสที่ 12/29/2022 และวันจันทร์ที่ 1/2/2023……..* ของขวัญปีใหม่ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางด่วนภายในวันเดียว (ทำเช้า รับบ่าย) ไม่เสียค่าธรรมเนียมเล่มด่วน ตั้งแต่ 3-13 ม.ค. 2566 (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)……..* พร้อมทั้งบริการ แปลเอกสาร ภาษาอังกฤษโดยไม่คิดค่าบริการ (จำกัดคนละ 1 เอกสาร)ตั้งแต่วันที่ 3-31 ม.ค. 2566 ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และในช่วงเวลาและสถานที่เดียวกันนี้ยังจะมีบริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ของ กทม. ณ กรมการกงสุล โดยรถทะเบียนเคลื่อนที่ของ กทม. จะจอดให้บริการที่ลานจอดรถกรมการกงสุล เพื่อให้บริการทำบัตรประชาชนใหม่ การคัดสำเนาเอกสารทะเบียนราษฎรภาษาไทย-อังกฤษ 3 ประเภท ได้แก่ ทะเบียนบ้าน สูติบัตร และ มรณบัตร……..* ท่านที่ต้องการฉีดวัคซีนที่บริเวณ Hollywood and Western สามารถมาเพื่อที่ลงทะเบียนทำแบบสอบถามซึ่งจะเริ่มในเดือนมกราคม 2023 คุณจะได้รับ Gift Cards ซึ่งเป็นโปรแกรมของ มหาวิทยาลัย CSUN (Northrige และ Calstate University เรื่องทั่วๆ ไปของโรคโควิค ว่ามีผลกระทบกับเราแบบไหนบ้าง เป็นภาษาไทย……..* หรือท่านสามารถทำได้เองตามลิงค์นี้ https://calstatela.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_39NqP3K3gHuDKrs?Q_CHL=qr) ครั้งที่ 1 $25 มกราคม 2023 ครั้งที่ 2 $30 เมษายน 2023 ครั้งที่ 3 $35 กรกฎาคม 2023 และ ครั้งสุดท้าย $40 ธันวาคม 2023……..* ขอเชิญท่านผู้ศรัทธามหาเทพร่วมเป็นเจ้าภาพเทพื้นและสร้างแท่นประดิษฐานองค์ ท้าวเวสสุวรรณ พื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด 900 ตารางฟุตๆ $29.99 ……..* เพื่อนำมาประดิษฐานไว้ให้ประชาชนสักการะ ณ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมสร้างถวายวัด กี่ตารางฟุตก็ได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Wat Phrathat Thongsethi 6763 E Ave. H Lancaster CA 93535 Tel: 562-249-3789……..* เกิดสัปดาห์นี้… 25 ธ.ค. ศักดา ธนะพัฒน์ 26 ธ.ค. มันทนา อดิษะ 27 ธ.ค. ชัยวัฒน์ นันทนาปราโมทย์ 28 ธ.ค. พูนศักดิ์ หล่องกุล 29 ธ.ค. เพ็ญพิมพ์ จิตรธร เรืองศรี ปิติเวชรัศมี กฤติยา รักแต่งาม ภาสพรรณ สุวรรณจินดา อรนุช สินไชย 30 ธ.ค. สุวัฒนา ปิ่นวัฒนะ (ครูแต๋ว)…ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)