สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 3 ตุลาคม 2563
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ.ฉบับที่ 1830 ประจำวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน สิบเอ็ด (11) ปีชวด……..* ฉบับต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ ร่วมลุ้นรางวัลอีซีย์เพลย์ มูลค่ามากถึง $5,000 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ Pechanga Resort Casino จะจัดให้มีโปรโมชั่นลัคกี้ แลนเทิร์น ทุกวันอังคารของเดือนตุลาคม 2020 สมาชิกของ Pechanga สามารถมาร่วมสนุกกับโปรโมชั่นในวันที่ 6,13, 20 และ 27 ตุลาคม เวลา 13.00 ถึง 21.00 น. สอบถามได้ที่ 1-877-711-2946 หรือที่เว็บไซค์ pechanga.com……..* คนไทยที่ต้องการเดินทางมาทำหนังสือเดินทางไม่ว่าจะเป็นที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือที่กงสุลสัญจรตามสถานที่ที่กำหนดต่างๆ อย่าลืมเตรียมแสตมป์ราคา $26.35 มาทุกครั้ง และ Money order $35 สำหรับค่าธรรมเนียม เนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะไม่มีการให้คนไทยเดินทางมารับเล่มที่สถานกงสุล โดยจะใช้วิธีส่งหนังสือเดินทางกลับไปทางไปรษณีย์ถึงที่บ้านของผู้ยื่นขอทำหรือต่ออายุเท่านั้น โทรสอบถาม 323-962-9574……..* หอการค้าไทยฯ แจ้งผู้ประกอบการในรัฐ แคลิฟอร์เนีย Sale Tax increase ปรับขึ้นภาษีสินค้าในบางพื้นที่ วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2020 สามารถเช็คอัตราภาษี Sale Tax ในแต่เขตพี้นที่ได้ที่ https://maps.cdtfa.ca.gov/ เช็คอัตราภาษี Sale Tax ของแคลิฟอร์เนียได้จาก https://www.cdtfa.ca.gov/taxes-and-…/sales-use-tax-rates.htm ……..* (Sale Tax) เป็นภาษีที่เก็บจากผู้ชื้อ ผู้ขายมีหน้าที่นำส่งคืนภาษีดังกล่าวให้รัฐฯ ควรตรวจเช็คเสมอว่าเขตของท่านมีการปรับเปลี่ยนอัตราภาษีหรือไม่เพื่อความถูกต้องในการเก็บภาษีกับลูกค้าและการนำส่ง……..* สภาหอการค้าไทยฯ มีข่าวดีมาบอก อบรมฟรีพร้อม Certificate จาก Health Department เรื่อง COVID-19 Safety Compliance Certificate Program เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่าธุรกิจของท่านได้ผ่านการอบรมและปฎิบัติตามข้อบังคับของ Health Department เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 https://m.facebook.com/story. php?story _fbid=3622067997816939&id=379265505430554……..* เมื่อฟังจบจะมีแบบสำรวจและกรอกข้อมูลธุรกิจของท่าน ท่านจะได้รับ Certificate ทางอีเมล์ทันที ท่านสามารถใช้โพสเตอร์ติดหน้าร้านเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าของท่าน ซึ่งแสดงว่าท่านได้ผ่านการอบรมโดย Health Department แล้วได้รับซึ่งจะมีชื่อร้านของท่าน อยู่บนใบ Certificate ฟังอบรมได้ที่ http://publichealth.lacounty.gov/.../covid19-safety...ใครได้ Certificate รีบสั่งพิมพ์และนำไปติดหน้าร้านได้เลย……..* SB 1159 เป็นกฎหมายอีก 1ฉบับที่ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย เซ็นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เป็นกฎหมายที่ได้มีการเพิ่มโรคโควิค-19 เป็นหนึ่งในโรคที่ลูกจ้างสามารถทำเคลม Worker’s Compensation ได้หากลูกจ้างเจ็บป่วยเนื่องจากติดโควิค-19 หรือเสียชีวิตจากโควิค-19 จากที่ทำงาน โดยอธิบายในขอบข่ายที่ใช้ในการพิจารณาไว้ใน http://leginfo.legislature.ca.gov/ กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับธุรกิจที่มีลูกจ้างมากกว่า 5 คนขั้นไป และมีผลบังคับใช้ทันที จนถึงวันที่ 1 Jan 2023 (อาจมีการยืดเวลาหรือเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง) ……..* และอีก 1 ฉบับคือ AB685 ผู้ประกอบการต้องแจ้งให้ Health Department และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทันทีที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ในที่ทำงาน ซึ่งได้ระบุไว้ใน Protocol ของ Health Department หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้มาดูแลและบังคับกฎหมายนี้คือ Health Department และ Cal/ OSHA ท่านสามารถเข้าไปอ่านกฎหมาย AB685 ได้ที่ https://leginfo.legislature.ca.gov/.../billTextClient. ……..* สำหรับ Los Angeles County มีข้อบังคับในเรื่องการรายงาน Outbreak ใน Protocol ของ Health Department หากมีพนักงานที่ป่วยจากโควิค-19 จำนวนตั้งแต่ 3 คนภายในระยะเวลา 14 วัน ผู้ประกอบการต้องรายงานกับ Health Department ที่เบอร์ (888) 397-3993 or (213) 240-7821 และปฎิบัติตามข้อกำหนดที่ Health Department วางไว้ ……..* ท่านสามารถศึกษาแนวทางปฎิบัติสำหรับร้านอาหารได้ที่ http://www.publichealth.lacounty.gov/.../Reopening...สำหรับกิจการอื่นๆ ท่านสามารถเข้าไปที่ http://publichealth.lacounty.gov/.../LACounty.ผู้ประกอบการต้องเก็บข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อย 3 ปี……..* เกิดสัปดาห์นี้…3 ต.ค. สมชัย บุญครอง, นิพนธ์ พัฒนสิน 4 ต.ค. กาญจนา เตชะณรงค์ 5 ต.ค. ลักขณา ศรีวรมย์ 5 ต.ค. ลักขณา ศรีวรมย์ 7 ต.ค. จันทนา อินทสอน, น.อ.วิฑูรย์ แย้มดี, ปิยวัชร นิยมฤกษ์ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 8 ต.ค. กนกรัตน์ เลิศวานิช, จุรีพร สุระมณี 9 ต.ค. เดชา ไชยประสิทธิ์…ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)