สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 11 ธันวาคม 2564
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ. ฉบับที่ 1892 ประจำวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตรงกับวันขึ้น 7 ค่ำ เดือน อ้าย (1) ปี ฉลู……..* หลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎหมายบังคับใช้เรื่องการนำส่งเงินเกษียณอายุของแคลิฟอร์เนีย CalSavers จริงหรือไม่ว่าทุกคนต้องเข้าโครงการนี้ ? ข้อบังคับเรื่องเงินสะสมเกษียณอายุของแคลิฟอร์เนีย CA Retirement Saving Program : CalSavers……..* นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปต้องลงทะเบียน ก่อนวันที่ 30 มิ.ย. 2565 (June 30, 2022) สำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้างมากกว่า 5 คนสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ หากลงทะเบียนช้ากว่าที่กำหนดต้องจ่ายค่าปรับตามกฎหมาย กรณีที่นายจ้างที่มีพนักงานมากกว่า 50 คน และยังไม่ลงทะเบียนยังสามารถยื่นขอพิจารณาอนุโลมยกเว้นค่าปรับได้ ……..* นายจ้างมีการขึ้นทะเบียนระบบเกษียณอายุ (IRAs) แบบอื่นอยู่แล้วไม่ต้องเข้าโปรแกรม CalSavers แต่ต้องเข้าระบบ CalSavers เพื่อแจ้งให้รัฐทราบโดยคลิก Exempt และนำส่งเอกสารยืนยัน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://employer.calsavers.com/.../program-details.html...……..* เมื่อนายจ้างลงทะเบียนในระบบสมบูรณ์แล้ว ต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบ เพื่อให้ลูกจ้างเข้าไปเลือกที่จะเริ่มเข้าโครงการหรือขอไม่เข้าโครงการ Opt Out……..* ลูกจ้างสามารถเลือกที่จะไม่เข้าโครงการ Opt Out ได้ อันนี้หลายๆ คนเข้าใจผิดคิดว่าต้องเข้าโครงการเท่านั้น คุณมีสิทธิเลือก……..* หากลูกจ้างเลือกที่จะเข้าโครงการเงินสะสม CalSavers 5% ของเงินเดือน ทุกๆ Paycheck จะถูกหักเข้าไปสะสมเป็นเงินเกษียณของท่าน นายจ้างสามารถจ้างบริษัทที่ดำเนินการเรื่องการทำ Payroll หรือสามารถดำเนินการเองในระบบที่ CalSavers สร้างเครื่องมือไว้ให้ ……..* เมื่อถึงเวลานำส่งภาษีส่วนบุคคลประจำปี ท่านสามารถนำเอกสารหักเงินสะสมเกษียณอายุดังกล่าวมาใช้ในการลดหย่อนภาษีประจำปีตามระบบและข้อกำหนดของการนำส่งภาษีส่วนบุคคล เงินสะสมนี้เป็นเงินที่หักจากเงินเดือนของลูกจ้างท่านนั้นๆ เพื่อเป็นเงินสะสมเกษียณอายุของบุคคลนั้นๆ นายจ้างไม่ต้องสบทบเงินสะสม……..* CalSavers เป็นโปรแกรมที่รัฐแคลิฟอร์เนีย State of California สร้างขึ้นมาเป็นเงินสะสม IRA อีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อเป็นเงินเกษียณอายุ อยู่ที่ความสมัครใจของท่านเอง (ลูกจ้าง) ว่าจะเข้าโครงการหรือไม่ก็ได้ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.calsavers.com/…….* สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ CalSavers ที่ 1-855-650-6916 หรือ clientservices@calsavers.com หรือติดต่อบริษัทที่ดำเนินการเรื่องการทำ Payroll หรือผู้มีใบประกอบวิชาชีพในการทำบัญชี…….* ขอสงวนสิทธิบทความของ สภาหอการค้าไทยฯ บทความต่างๆ ที่ลงบนช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นนำไปใช้ผลประโยชน์ทางการค้า หรือเป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคล…….* สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในลอสแอนเจลิสและได้รับผลกระทบจากการก่อจลาจล ร้านโดนทุบ หรือต้องปิดร้านเนื่องจากเหตุจลาจลหรือการประท้วงในพื้นที่ธุรกิจของท่านในช่วง 5/26/2020 - 6/17/2020 และต้องการยื่นขอกู้หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมฟรี ที่ SBA Los Angeles Office เบอร์โทร (213) 634-3855 Email:LADO@sba.gov……..* ขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในการสร้างโรงครัวถวาย วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย เพื่อถวายไว้ในพระพุทธศาสนาตามจิตเจตนาศรัทธา ตามรายการ ดังต่อไปนี้ ไม้อัดปูพื้นและใช้เป็นโครงสร้างมุงหลังคาจำนวน 30 แผ่นๆ ละ $33 รวม $990, ไม้เสา 9 ต้นๆ ละ $15 รวม $135, ไม้ทำเฟรมปูพื้น 40 ตัวๆ ละ $15 รวม $600, ไม้ทำเฟรมฝาผนัง 60 ตัวๆ ละ $5 รวม $300, บล็อค คอนกรีต 20 ตัวๆ ละ $8 รวม $160, แผ่นแรมบอร์ดป้องความชื้น 6 ม้วนๆ ละ $25 รวม $150, สกรู เกรียวปล่อย 3 นิ้ว 1 กล่องๆ ละ $36 รวม $36……..* ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างโรงครัว เช็คสั่งจ่าย Payable to : WAT PHRATHAT THONGSETHI ส่งไปที่ Wat Phrathat Thongsethi 6763 E Avenue H, Lancaster, CA 93535 Phone : 661-946-3335, และหมายเลขนี้ 562-249-3789 สามารถโอน Zelle ได้……..* เกิดสัปดาห์นี้…11 ธ.ค. กำธร สัมฤทธิ์ผล อุษา อินทโฉม 13 ธ.ค. ดิเรก หวังเจริญ 15 ธ.ค. ทรงฤทธิ์ ยศธำรงค์ วีระ ร.ประเสริฐ ศรีประภา บูรณสมบัติ 16 ธ.ค. ไฉไล ไชยทา 17 ธ.ค. วราภรณ์ กระจ่างศรี…ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)