สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 27 มีนาคม 2564
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ. ฉบับที่ 1855 ประจำวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือนห้า (5) ปี ฉลู……..* ฉบับต้อนรับสัปดาห์ “วันเช็งเม้ง” ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน ซึ่งเป็นประเพณีไหว้บรรพบุรุษของชาวจีน, “วันจักรี” ตรงกับวันที่ 6 เมษายน ของทุกปีเป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และ วันอนามัยโลก ตรงกับวันที่ 7 เมษายน ของทุกปี โดยองค์การสหประชาชาติกำหนดวันดังกล่าวขึ้นเพื่อให้สมาชิกทุกประเทศ ได้ใช้เป็นโอกาสรณรงค์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วน ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ และร่วมมือกันในการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหา รวมทั้งสร้างเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน……..* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส ในวันเสาร์ที่ 10 - วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. โดยเปิดระบบให้ทำนัดหมายในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 : https://thaiconsulatela.org/pr17-2564/……..* ประธานสภาหอการค้าไทยฯ รอสลิน ปัทมคันธิน กล่าวสุนทรพจน์ เพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านความรุนแรง เรื่องการเหยียดเชื้อชาติเอเชี่ยน STOP ASIAN HATE CRIME พร้อมกับเรียกร้องให้ทุกคนหากประสบเหตุ ให้รายงานต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ LAPD สมาคมไทย และสมาคมชาติต่างๆ ของชาวเอเชีย ได้ออกมาร่วมกันสนับสนุน และต่อต้านเพื่อให้หยุดการทำร้าย และเหยียดหยามคนเอเชีย ขอขอบคุณ ศรีวงศ์ อาญาสิทธิ ประธานบอร์ดไทยนิวเยียร์, เชอรีฟ คิด ฉัตรประภาชัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาหอการค้าไทยฯ วรินทร์ทิพย์ แจ้งดี นายกและทีมงาน สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ตัน พัฒนะ นายกสภาไทยทาวน์ พี่ๆ นักข่าวจาก Asian Pacific News Siam Town US รวมถึงคนไทยทุกๆ คนที่ออกมาร่วมแสดงพลังในวันนี้ 22 มีนาคม 2021 ที่ โคเรีย ทาวน์ ลอสแอนเจลิส……..* เมื่อวันที่ 25 มีนาคม เกวิน นิวซัม ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย แถลงว่ารัฐจะเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับกลุ่มผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไปตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน และกลุ่มผู้มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้น ฉีดโควิดวัคซีนได้หมด ไม่มีจำกัดไปในวันที่ 15 เมษายน ผู้ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีน สามารถนัดหมายผ่านเว็บไซต์ของรัฐได้ที่ MyTurn.ca.gov โทรศัพท์ 833-422-4255……..* ฟรี !! คลาสออนไลน์เพิ่มเติม ServSafe อบรมฟรี สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ServSafe COVID-19 Precautions ฟรีลงทะเบียนฟังสัมมนาออนไลน์ ทางสภา หอการค้าได้โพสต์ไว้ที่ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3622116194478786&id =379265505430554&sfnsn=mo……..* การตรวจ Antibody test โดยการเจาะเลือดจากปลายนิ้วเพื่อทราบการติดเชื้อและภูมิป้องกัน ถ้าท่านใดที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 แล้วหลังจากนั้น 14 วันร่างกายจะสร้างภูมิป้องกันเรียกว่า Antibody มีระยะเวลาคงอยู่ประมาณ 6 เดือนครับ ท่านใดที่ฉีดโควิดวัคซีนเข็ม 2 แล้วอยากทราบว่าร่างกายมี Antibody แล้วหรือไม่ขอเชิญใช้บริการฟรีที่ Elite care medical group สามารถ Appointment only โทรฯ (626)703-4531 25 S. Raymomd ave.#15 Alhambra, CA 91801……..* ข่าวดี !! ยืดเวลา การส่งภาษีส่วนบุคคลปี 2020 เป็นวันที่ 17 พ.ค. 2564 ทาง IRS ได้มีประกาศเลื่อนการนำส่งภาษีรายได้ส่วนบุคคลไปถึงวันที่ 17 พ.ค. 2564 สำหรับท่านที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน UI or PUA ในปี 2020 ทางรัฐบาลและ IRS ได้เขียนโครงสร้างสำหรับส่วนของการยกเว้นภาษีรายได้ $10,200 โดยไม่นับเป็นรายได้ที่ต้องนำส่งภาษี สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.irs.gov/.../ new-exclusion-of-up-to-10200-of...ในส่วนของเรื่องภาษี ท่านควรปรึกษาโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญที่มีเอกสารประกอบวิชาชีพด้านการทำภาษี……..* IRS แจ้งมาว่า “หากคุณได้ยื่นแบบฟอร์ม 1040 หรือ 1040-SR ปี 2020 ไปแล้วก่อนหน้าที่จะประกาศออกมาว่ายกเว้นเงินว่างงาน Unemployment Pays - $10,200 ที่ไม่ต้องเสียภาษี คุณไม่จำเป็นต้องยื่นแบบใหม่เพื่อแสดงรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม (แบบฟอร์ม 1040-X) เพื่อคำนวณจำนวนเงินชดเชยการว่างงานที่จะยกเว้น IRS จะคิดภาษีของคุณอีกครั้งโดยจะไม่รวมจำนวนเงินชดเชย $10,200 การว่างงาน และทาง IRS จะปรับบัญชี Income Tax ของคุณใหม่ให้เหมาะสม และทาง IRS จะส่งเงิน Income Tax Refund กลับคืนมาให้คุณโดยตรง……..* เกิดสัปดาห์นี้…27 มี.ค. วนิดา ศรีวรมย์ สยุมพร สมโสภา 28 มี.ค. ม.ล.สมหทัย วรวรรณ ม.ล.จุฑารถ วรวรรณ เอนก ศรีรักษา 29 มี.ค. รัตติยากร จิตรธร ““ใบเตย””เยาวลักษณ์ ฟูทรัพย์นิรันดร์ 30 มี.ค. ศิวิไลซ์ รัตนสมัย 31 มี.ค. อุทุมพร นาคสุริยะ กุณฑลทิพย์ โกลด์แมน “ปอง” 1 เม.ย. จำเรียง เรือนทอง 2 เม.ย. ณรงค์ ศิริเกษ ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)