สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 12 มิถุนายน 2564
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ. ฉบับที่ 1866 ประจำวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตรงกับวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน แปด (8) ปี ฉลู……..* สถานการณ์จากทั่วโลกล่าสุด เมื่อวานนี้ (11 มิ.ย. 64) จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา จำนวนผู้ติดเชื้อ 34,275,783 ราย, ผู้เสียชีวิต 614,007, อันดับ 2 อินเดีย จำนวนผู้ติดเชื้อ 29,273,338 ราย, ผู้เสียชีวิต 363,097 ราย, อันดับ 3 บราซิล จำนวนผู้ติดเชื้อ 17,215,159 ราย, ผู้เสียชีวิต 482,135 ราย……..* วันนี้ (เสาร์ที่ 12 มิย.) เวลา 9.30 - 13.00 น. ขอเชิญชาวไทยในนครลอส แอนเจลิส และใกล้เคียง ร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคล หลวงพ่อใหญ่ พระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทย ลอส แองเจลิส ครบ 89 ปี……..* เรายังต้องใส่หน้ากากในที่ทำงานหรือไม่ ? ขณะนี้ Cal OSHA อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง มาตรฐานการป้องกันโควิค-19 Cal / OSHA Covid-19 ซึ่งได้ผ่านมติขั้นแรกไปแล้ว คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ตอนนี้ยังไม่ประกาศบังคับใช้ กิจการต่างๆ ยังต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดที่สาธารณสุขท้องที่และข้อกำหนดเดิมของ Cal / OSHA เราทุกคนยังต้องใส่หน้ากากป้องกันในที่ทำงาน……..* แนวทางที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ สรุปคร่าวๆ Face Coverings: การสวมหน้ากากป้องกัน - Indoors การทำงานภายในอาคาร พนักงานที่ฉีดวัคซีนครบและไม่มีอาการของการป่วยโรคโควิค-19 ไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากาก หากพนักงานทั้งหมดในสถานที่ทำงานนั้นฉีดวัคซีนกันครบทุกคนและไม่มีอาการของการป่วยโรคโควิค-19 ในทางกลับกันหากสถานที่ทำงานนั้นมีพนักงานที่ยังไม่ฉีดวัคซีนทำงานร่วมกับพนักงานที่ฉีดวัคซีนแล้ว กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากป้องกันตลอดเวลา……..* Outdoors พนักงานที่ฉีดวัคซีนครบและไม่มีอาการของการป่วยโรคโควิค-19 ไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากาก อย่างไรก็ตามพนักงานที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบยังต้องใส่หน้ากากป้องกันเมื่อต้องทำงานร่วมกับพนักงานท่านอื่นในระยะห่างไม่เกิน 6 ฟุต……..* Physical Distancing: ระยะห่าง - ทั้งภายในหรือภายนอกอาคาร หลังจากวันที่ 31 กรกฎาคม ซึ่งจะมีประกาศเรื่องการแก้ไขกฎเกณฑ์ต่างๆ นายจ้างสามารถลดระยะห่างทางกายภาพ และฉากกันในสถานที่ทำงานได้ กรณีที่พนักงานที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบ นายจ้างต้องจัดหาหน้ากากป้องกันแบบ N95s ให้พนักงานและพนังานสวมหน้ากากป้องกัน……..* Exclusion from the Workplace: พนักงานที่ได้รับวัคซีนครบและไม่มีอาการของการของโรคโควิค-19 หากสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดโควิค-19 ไม่ต้องถูกแยกออกจากกลุ่มผู้ทำงานอื่น ดูข้อมูลที่ https://www.dir.ca.gov/DIRNews/2021/2021-58.html……..* จะเห็นว่าหลายๆ หน่วยงานมีมาตรการผ่อนปรนมากขึ้นสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว แถมยังมีโปรโมชั่นต่างๆ ทั้งแจกเงิน ฟรีโดนัท ฟรีเบียร์ เพื่อกระตุ้นให้คนฉีดวัคซีนป้องกัน สร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง และร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมโดยรวม หวังว่าในเร็ววันนี้ธุรกิจต่างๆ จะได้กลับมาเปิดแบบเดิมอีกครั้ง……..* คำสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข มาตรการสำหรับสถานประกอบการดูแลส่วนบุคคล (ร้านนวด, ร้านทำผม, ร้านทำเล็บ, ร้านสัก ฯลฯ) ประกาศนี้ออกมาเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2564 ขณะนี้ยังคงต้องปฎิบัติตามมาตรการดังกล่าวจนกว่าจะมีประกาศใหม่ ดูเอกสารภาษาไทย, คำสั่งสำหรับธุรกิจประเภทอื่นๆ ค้นหาในกูโกล์โดยพิมพ์คำว่า Los Angeles Health Department Reopen แปลโดย กระทรวงสาธารณสุข มณฑลลอสแอนเจลิส……..* เกิดสัปดาห์นี้… 12 มิ.ย. นวลทิพย์ วัฒนวงษ์คีรี ไชยา สุริโย สมศักดิ์ ร.ประเสริฐ 13 มิ.ย. ถนอมวรรณ วรบุตร ณัฐพร กิตติไพศาลกุล 14 มิ.ย. สวัสดิ์ จันทรจรัส เพชรรัตน์ ศรีแก้ว ลิซ่า ยุ่นฉลาด จารึก อุดมทรัพย์ แพทริค นามะสนธิ 15 มิ.ย. ลักขณา อัครรัตน์ 16 มิ.ย. สด เรือนทอง สว่างวรรณ จุนเจือทรัพย์ ขอให้ร่ำรวยเงินทอง มั่งมีศรีสุข สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความสุขกันทุกคน ทุกท่านค่ะ…“ญ.อมตะ”