สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 12 พฤศจิกายน 2565
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ. ฉบับที่ 1940 ประจำวันเสาร์ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตรงกับวันแรม 4 ค่ำ เดือน 12 (สิบสอง) ปีขาล ……..* ข่าวดี !! เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายเอนก พลอยแสงงาม ผู้บริหาร ไทยแลนด์พลาซ่า ได้จัดพิธีบวงสรวงสมโภชองค์ “ท้าวมหาพรหม” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่เคารพสักการะของชุมชนไทยใน แอลเอ. ซึ่งได้มีการปรับปรุงบูรณะใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว……..* โดยพราหมณ์ “ก้อง” จรัสพงษ์ วิจิตรสุนทรกุล เป็นผู้ประกอบพิธีตามคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ มีพระสงฆ์จาก วัดไทยฯ เมตตาสวดชยันโต เพื่อความเป็นศิริมงคล และมีการรำถวายโดยคณะนาฏศิลป์ของ “ครูอู๋” วิโรจน์ ศิริรณรงค์……..* จึงขอเชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธาได้มากราบสักการะ และขอพรองค์พระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ไทยทาวน์ และชุมชนไทยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปโดยจะเปิดให้ชาวไทยที่มีความศรัทธาได้เข้าสักการะได้ทุกวัน ที่หน้าตลาดสีลม ตึกไทยแลนด์พลาซ่า : 5321 Hollywood Blvd, Los Angeles, CA 90027……..* ขอเชิญชวนพี่น้องชุมชนไทยทุกท่าน ร่วม “อบรมเทคนิคการป้องกันตัว” แจกฟรี !! อุปกรณ์เตือนภัยแบบพกพา (ไฟฉายพร้อมปุ่ม Alarm) สำหรับ ผู้ลงทะเบียน 40 ท่านแรก !!! ……..* จัดกิจกรรมโดย : APCTC (Asian Pacific Counseling and Treatment Centers) ในโครงการ สต๊อป เดอะ เฮท (Stop The Hate) วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา : 9.30น.- 11.00น. สถานที่ : Hollywood Adventist Church 1711 N. Van Ness Ave. Los Angeles, CA 90028 ……..* ร่วมสนับสนุนโครงการโดย : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส, Thai Town Rotary Club, Center For The Pacific Asian Family, Hollywood Career College, สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา, Thai CDC และ สภาไทยทาวน์ลอสแอนเจลิส ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (818) 267-1115……..* กรมการกงสุล ขยายพื้นที่ให้บริการ e-Visa เพิ่ม 9 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ณ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ……..* ชาวต่างชาติ สามารถสมัคร e-Visa ได้ที่ : www.thaievisa.go.th ปัจจุบันเปิดให้บริการ e-Visa ในสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ รวม 38 แห่ง ( 23 ประเทศ)……..* ตารางออกบูท Sano Connect : Samsung แท็ปแล็ต $10.01 ฟรีอินเตอร์เน็ต ถึง ธ.ค. 2027 ACP Program โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสำหรับผู้มีรายได้น้อย ไม่จำกัดเรื่องสถานะทางกฎหมาย 1 ครัวเรือน 1 สิทธิ……..* กรุณาสมัครได้ตามวันเวลา สถานที่ดังนี้ San Gabriel จันทร์ -ศุกร์ 11am-4 pm 9241 Valley Blvd Ste 103, Rosemead, CA 91770, Long Beach : ตลาด Thai Number One Market ทุกวันเสาร์ 10 am - 2 pm 5927 Cherry Ave, Long Beach, CA 90805, ……..* Long Beach ทุกวันอาทิตย์ 10 am - 3 pm ตลาดอาหาร วัดพุทธวิปัสสนา 2015 W. Hill St, Long Beach, CA 90810, วัดไทย North Hollywood ทุกวันอาทิตย์ 10 am - 2 pm 8225 Coldwater Canyon Ave, N. Hollywood, CA 91605 : ซานดิเอโก้ ติดต่อ 619-940-4575: ซานฟรานซิโก ติดต่อ 408-921-8813, แอลเอ ติดต่อ 818-987-5867……..* เกิดสัปดาห์นี้…12 พ.ย. นิภาภรณ์ สุขสมวงศ์ จิรัฐต์ ลินพิศาล อรพรรณ บูรณธนะ นงลักษณ์ ศิริจรรยา รสลิน ไชยรัตน์ 13 พ.ย. ชลอ วงศ์ช่างหล่อ 14 พ.ย. นฤมล นุตสถิตย์ ปริศนา แทนสวัสดิ์ “เล็ก โอ้โฮ” ประทีป เวทยเศรษฐ 15 พ.ย. ไพวงษ์ เตชะณรงค์ ประพิม บุณนาคศศิธร เพชรรุ่ง พูนศิริ ลิมพะสุต วิจิตรา กาญจนทัพพะ 17 พ.ย. ขวัญตา พงศ์ธราธิก ชัยชาญ พูนโสภิน สมชัย บุญครอง 18 พ.ย. มนฑกานต์ พลอยแสงงาม…ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)