สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 1 สิงหาคม 2563
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ.ประจำวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน เก้า (9) ปีชวด……..* วันเสาร์ที่ 8 และอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคมนี้ เวลา 10.00-16.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดให้มีบริการกงสุลสัญจรนัดพิเศษ ณ เมืองเอสคอนดิโด แคลิฟอร์เนีย ที่วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม 139 W 11th Ave, Escondido, CA 92025 โทรศัพท์ (760) 741-3459 ทั้งนี้มีการให้บริการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน งานนิติกรณ์และงานทะเบียนราชฎร เช่น การรับรองลายมือชื่อ หนังสือมอบอำนาจ สูติบัตรและมรณบัตรไทย เป็นต้น ……..* มีการให้คำปรึกษาด้านกงสุล และให้คำแนะนำในการเดินทางกลับประเทศไทย ผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนที่ www.thaiconsulatela.org (กดที่แบนเนอร์ “นัดหมายทำหนังสือเดินทาง”) สำหรับบริการด้านอื่นๆ เช่น การทำบัตรประจำตัวประชาชน งานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร ไม่ต้องทำการนัดหมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (323) 962-9574……..* LA Regional Covid Fund รอบที่ 3 เปิดรับสมัครวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 เงินช่วยเหลือ Grant $5,000 และ $15,000 สำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิค-19 และมีธุรกิจอยู่ในเขตลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ ใครพลาดโอกาสสมัคร หรือไม่ได้รับคัดเลือกยังมีอีกโอกาสอีก 4 รอบ……..* Round 3: Aug 3rd-7th Round 4: Aug 17th-21st Round 5: Aug 31st–Sep t4th Round 6: Sept 14th–18th สมัครได้ที่ https://www.lacovidfund.org/grants รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เพจสภาหอการค้าไทยฯ Thai American Chamber of Commerce of California-TCCC……..* ลอสแอนเจลิส เค้าส์ตี้ แจ้งขยายเวลา Temporary Eviction Moratorium โดยให้โอกาสผู้เช่าผ่อนผันการจ่ายค่าเช่าไปอีกโดยยืดเวลาไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาดโควิค-19 โดยผู้เช่ายังต้องส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งผู้ให้เช่าทราบเพื่อขอผ่อนปรนการจ่ายค่าเช่า ค้างจ่าย ค่าเช่ายังถือเป็นส่วนที่ผู้เช่าต้องจ่ายให้ผู้ให้เช่า ……..* ประกาศนี้ครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัย Resident และที่ประกอบธุรกิจ Commercial Tenants สำหรับ Resident และCommercial Tenants ที่มีพนักงาน 9 คนหรือน้อยกว่าให้โอกาสในการจ่ายค่าเช่าคืนภายใน 12 เดือน จากวันที่ประกาศนี้สิ้นสุด และสำหรับ Commercial Tenants ที่มีพนักงาน 10–100 คนให้โอกาสในการจ่ายค่าเช่าคืนภายใน 6 เดือน จากวันที่ประกาศนี้สิ้นสุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://dcba.lacounty.gov/noevictions ……..* พระครูธรรมธรไสว เจ้าอาวาส วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพสร้าง พระสารีบุตรเถระ ORANUCH LATTHITHAM ตระกูล ฮันตระกูล, ลัทธิธรรม และ TANG พร้อมลูกหลาน และ เจ้าภาพสร้างพระโมคคัลลานะเถระ คุณบุญเจริญ ปุรณะ คุณยายบุญมา พิณทอง คุณพ่อสอาด คุณแม่บุญมี ปุรณะ และลูกๆ สร้างถวาย วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี แลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย USA พ.ศ. 2563 สาธุ……..* เกิดสัปดาห์นี้… 2 ส.ค. นัทชนันท์ สิงขโรทัย ภารณี เกสรวิบูลย์ “จ๊อป” ปิยนุช ดิลกวิลาส วรรณศิริ วรรัตนธรรม 3 ส.ค. บุปผา วิวัฒสวัสดิ์นันท์ อารีจิตต์ ศิวะบุตร 4 ส.ค. ดวงฤดี ธรรมรัตน์ มณิสา อินทนิวาส 5 ส.ค. สมหมาย กสิวัฒน์ 6 ส.ค. สุทิน ทิวาศาสตร์ วนิดา สุขเกษม "แวนด้า" 7 ส.ค. สิรินทร์ ผ่องโสภา "โซเฟีย" ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ (ญ.อมตะ)