สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 30 ตุลาคม 2564
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ. ฉบับที่ 1886 ประจำวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตรงกับวันแรม 9 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปี ฉลู……..* ย้ำกันอีกครั้งวันจันทร์ที่ 1 พ.ย. นี้ เวลา 1.00-3.00 Pm. ที่ ไทยแลนด์พลาซ่า (ชั้น2) สภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย, สถานกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส, สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา, LAPD (Los Angeles Police Department) และ สภาไทยทาวน์ฯ จัดการประชุมเพื่อหารือในการเพิ่มมาตราการความปลอดภัยให้กับธุรกิจไทย “Thai Business Public Safety Meeting” กับ LAPD ……..* วิทยากรจาก LAPD : Brent McGuyre Captain III Hollywood Division, Yasir Gillani Captain I มีล่ามแปลภาษาไทยโดย: คุณคิด ฉัตรประภาชัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนวดไทยฯ ……..* ท่านใดสนใจเข้าร่วมประชุม กรุณาส่งข้อความชื่อและเบอร์ติดต่อมาที่ (310)357-4845 หรือสแกน QR code หรือ กดลิงค์ลงทะเบียนได้ที่ https://wix.123formbuilder.com/form-5983153/lapd……..* COVID-19 Economic Injury Disaster Loan ยังเปิดให้ยื่นขอกู้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 : EIDL คือเงินกู้ระยะยาว 30 ปี ดอกเบี้ย 3.75 % ดูที่ https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/eidl/covid-19-eidl...ท่านที่เคยได้เงินกู้ EIDL มาแล้วและต้องการเพิ่มยอดเงินกู้ หรือท่านที่ไม่เคยยื่นเอกสาร สามารถติดต่อ call 800-659-2955 (TTY: 800-877-8339) or email disastercustomerservice@sba.gov……..* ท่านที่มีลูกหลานอยู่เมืองไทย YSEALI Professional Fellows Program กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสุดพิเศษสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถ้าต้องการพัฒนาความเป็นผู้นำและทักษะอาชีพ โอกาสของคุณมาถึงแล้ว!……..* ข่าวดี !! สำหรับคนที่ชอบทานอาหารอร่อย ราคาย่อมเยาว์ สไตล์ศูนย์อาหาร ตลาดอาหารวัดไทย กำลังจะกลับมาเปิดใหม่อีกครั้ง หลังจากได้คัดเลือกร้านอาหารมาเมื่อสองอาทิตย์ก่อน พร้อมเปิดตลาดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 7.30 น. - 17.30 น. พบกันเสาร์ที่ 6 พ.ย. นี้เป็นต้นไป……..* รัฐบาลไทยได้ออกมาตรการพร้อมเงื่อนไขการเดินทางการเข้าประเทศไทยแบบไม่กักตัวแต่ยังจำเป็นต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ณ โรงแรม SHA+ หรือ AQ เป็นเวลา 1 คืน หรือจนกว่าผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นลบจะออก, ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามระเบียบการของ WHO หรือ กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทางมายังประเทศไทย, ต้องทำการจองโรงแรม SHA+ หรือ AQ และจ่ายเงินให้เรียบร้อยสำหรับห้องพัก 1 คืน เพื่อรอผลตรวจหาเชื้อโควิด-19……..* ชาวต่างชาติทุกคนที่ต้องการเดินทางเข้ามายังประเทศไทยแบบ “ไม่กักตัว” จำเป็นต้องทำการซื้อประกันวงเงินคุ้มครองอย่างน้อย USD $50,000 (แต่คนไทยไม่ต้องซื้อประกัน), ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ณ โรงแรม SHA+ หรือ AQ ที่ได้ทำการจองไว้ และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด……..* ผู้ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทย ที่มีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ออนไลน์เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยได้ที่ : https://tp.consular.go.th/ ผู้ลงทะเบียนในระบบใหม่จะได้รับ Thailand Pass QR Code เพื่อใช้แสดงต่อสายการบิน และเจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ไม่ต้องยื่นขอใบรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทย COE (Certificate of Entry: COE) เพื่อเข้าไทย……..* เกิดสัปดาห์นี้…30 ต.ค. บัญญัติ นพคุณ พูลสวัสดิ์ ฟุ้งสาคร 31 ต.ค. สุนีย์ โพธิด้วง นภาพร จงกอบเกียรติ 1 พ.ย. พัชรพล สุวรรณฉัตรชัย นงพงา สุขสวัสดิ์ จินตนา นิลเหลือง 2 พ.ย. ศลีนา มีสมดี ประไพ บุญยินดี จารุวรรณ มโนรสกุล 4 พ.ย. พรทิพย์ วัชโรพร สุดใจ กุลุ 5 พ.ย. บุญส่ง ชิงบูรณะกิจ…ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)