สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 2 มกราคม 2564
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ.ฉบับที่ 1843 ประจำวันเสาร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564 ตรงกับวันแรม 4 ค่ำ เดือน ยี่ (2) ปีชวด……..* ฉบับต้อนรับปีใหม่ 2564 “ปีฉลู หรือ ปีวัวทอง” ขอให้ผู้อ่านทุกท่านมีความสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ตลอดปี 2564..ก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ กิจกรรมแรกที่เราคนไทยคุ้นเคยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมานาน และเป็นกิจกรรมในแพลนวันขึ้นปีใหม่ของหลายๆ คน หลายๆ ครอบครัวก็คงเป็นการทำบุญไหว้พระ ขอพร ตามความเชื่อและความนับถือเพื่อเป็นสิริมงคลของตนเอง……..* สภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย แนะนำการกรอกเอกสาร เตรียมตัว เตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อขอเงินช่วยเหลือ California Small Business COVID-19 Relief Grant Program เงินช่วยเหลือ $5,000, $15,000, $25,000 ขึ้นอยู่กับรายได้รวมต่อปี Annual Gross Revenue ของธุรกิจ ไม่มีการถามเรื่องสถานะทางกฎหมาย (ไม่มีเลข SSN ให้ใช้เลข ITIN ) รอบแรกรับสมัครวันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 8 มกราคม 2564 ประกาศผล 13 มกราคม 2564 สมัครได้ที่ https://careliefgrant.com/……..* คำแนะนำและขั้นตอนการกรอกใบสมัครเพื่อขอเงินช่วยเหลือ (ภาษาอังกฤษ) https://careliefgrant.com/.../FOR-WEBSITE-ONLY-CRG-All...แนะนำให้ใช้ Google Chrome เท่านั้น ใครบ้างที่สมัครได้ Independent contractor (1099), เจ้าของธุรกิจ DBA, Corp, LLC, LP ที่มีหุ้นส่วนมากกว่า 51%, Non-Profit Organization1 ท่านสมัครได้ 1 ครั้งเท่านั้น (หากมีหลายสาขา ให้ใช้สาขาที่มีรายได้สูงสุดในการสมัคร) มีรายได้ไม่ต่ำกว่า $1,000 และไม่เกิน 2.5 ล้านเหรียญ……..* กรุณาเตรียมเอกสารในรูปแบบ PDF หรือ JPG อาทิ เช่น เอกสารทะเบียนธุรกิจ, ภาษี 2019 หรือ ภาษี 2018 -อย่าใช้อีเมล์ที่ขึ้นด้วย info@ หรือ อีเมล์ในรูปแบบ @contact.com หรือ @noreply.com- รายได้ Annual Gross Revenue ของธุรกิจ รายได้ April 2019 – Sep 2019, รายได้ April 2020 – Sep 2020 - ทำไมจึงต้องการเงินช่วยเหลือนี้ เช่นจ่ายค่าเช่า, จ้างงานเพิ่ม หรืออื่นๆ กรุณาศึกษาจากเอกสารแนะนำด้านบน……..* ในส่วนข้อมูลของธุรกิจ NAICS Code สามารถค้นหาได้ที่ https://www.naics.com/code เช่น ร้านอาหารแบบเต็มรูปแบบ มีโต๊ะนั่งทาน 722511 ร้านอาหารแบบทูโกอย่างเดียว 722513 Personal Care บริการนวด 812199 กรุณาเข้าไปเช็คในลิงค์ NAICS ว่าธุรกิจของคุณตรงกับโค้ดไหนที่สุด ค่อยๆ อ่าน ค่อยๆ กรอกเอกสาร การคัดเลือกว่าท่านจะได้เงินช่วยเหลือหรือไม่อยู่ที่การกรอกเอกสารของท่านหากท่านไม่ได้รอบแรกใบสมัครของท่านจะถูกใช้ในการคัดเลือกในรอบที่ 2 ……..* หากมีคนติดโควิคในร้านต้องทำอย่างไร ? คำแนะนำจาก ประธานสภาหอการค้าไทยฯ ทนายรอสลิน ปัทมคันธิน เตือนธุรกิจไทย คำแนะนำสำหรับผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับ กฎหมาย AB 685 การรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิค-19 ในที่ทำงานอย่างไร https://www.youtube.com/watch เอกสารสรุปแบบย่อภาษาอังกฤษ https://www.dir.ca.gov/.../dosh... ……..* คำอธิบายภาษาไทย การรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานที่ทำงาน สำหรับนายจ้าง https://www.cdph.ca.gov/... ผู้ว่าจ้างต้องจดบันทึกกรณีพบว่ามีพนักงานติดโควิค และให้พนักงานที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ติดโควิคหยุดพักอย่างน้อย 14 วัน ดูอาการ เมื่อพบว่ามีผู้ปฏิบัติงานสามคนหรือมากกว่า ติดเชื้อโควิด-19 รายงานแก่หน่วยงำนสาธารณสุขท้องที่ทันที ……..* หากมีบุคคลอื่นแจ้งหรือสาธารณสุข หรือ Cal/OSHA ตรวจพบว่าไม่มีการบันทึกกรณีพบผู้ป่วยโควิคในที่ทำงาน หรือไม่แจ้งกรณีมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 3 คน ไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย AB 685 จะมีความผิดร้ายแรงทางกฎหมาย เรื่องความปลอดภัยในที่ทำงาน สาธารณสุขหรือ Cal/OSHA สามารถสั่งปิดธุรกิจเบื้องต้นพร้อมดำเนินการสอบสวน……..* แผ่นพับภาษาไทย “ชุมชนไทย ควรรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับโควิด-19” พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอความช่วยเหลือ แปลโดยสาธารณสุขลอสแอนเจลิสเค้าน์ตี้ ดาว์นโหลดได้ที่ http://publichealth.lacounty.gov/.../Infographic……..* สภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย มองหาผู้ร่วมงานที่มีความชำนาญเรื่องการสร้างเว็บไซด์ เพื่อช่วยขยายช่องทางการสื่อสารและเป็นแหล่งความรู้ของชุมชนไทย กรุณาส่งประวัติโดยย่อ พร้อมผลงานของท่านมาที่ thaicalchamber@gmail.com หากท่านใดที่มีความสามารถทางด้านมัลติมีเดีย Social Network สภาหอการค้าฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ……..* เกิดสัปดาห์นี้...... 3 ม.ค. 20 พงศ์ศักดิ์ ภู่ไชย 4 ม.ค. รุ่งพิรุณ เมธารมย์ “ฝน” 5 ม.ค. ศุภชาติ ธรรมสาโรช นพรัตน์ จิตรานุเคราะห์ 6 ม.ค. วิภาวี เท่งเจียว “นิด ไทยแอลเอ.” อริยะ บุญโยดม 7 ม.ค. เมทินี ยิ่งยวด…ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)