สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 16 มกราคม 2564
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ.ฉบับที่ 1845 ประจำวันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564 ตรงกับวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน สาม (3) ปีชวด……..* ฉบับต้อนรับ “วันครูแห่งชาติ” (Teachers’ Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เพื่อเชิดชู “ครู” ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีและดูแลเด็กให้เป็นผู้ที่มีความรู้พร้อมเป็นกำลังของชาติ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คําขวัญวันครู เนื่องในโอกาส วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 65 ไว้ว่า “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” แม้จะยังต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ก็ไม่ได้ทำให้การวันงานวันครูปีนี้จะเลิกล้มไป ……..* เพราะทางคุรุสภาเปลี่ยนมาจัดในรูปแบบ New Normal งานวันครูออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็ก ทำให้เราเป็นคนดีรู้วิชา เพราะฉะนั้นครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากในวงการ การศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างมาก……..* นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ชี้แจงการเดินทางเข้าไทยในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาด และการให้บริการของสถานกงสุลใหญ่ ที่ต้องมีการทำการนัดหมาย และข้อจำกัดต่างๆ ตามกฏระเบียบตามกฏหมาย ซึ่งข้อมูลต่างๆ สามารถดูได้ที่ www.thaiconsulatela.org……..* โดยเฉพาะช่วงนี้ท่านที่เดินทางด้วยสายการบินเข้ามา USA ต้องตรวจ Covid และแสดงผล Negative ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง เริ่มตั้งแต่ วันที่ 26 มกราคม 2564 นี้……..* และหากท่านได้รับความเดือดร้อนหรือทราบข่าวว่าคนไทยได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ต่างๆ ขอให้แจ้งหน่วยงานภาครัฐในท้องที่ และ/หรือแจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ ในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ ดังนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน หมายเลขโทรศัพท์ 202-999-7690 หรือที่อีเมล์ protection@thaiembdc.org สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก หมายเลขโทรศัพท์ 773-294-59933 หรือที่อีเมล์ info@thaiconsulatechicago.org สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก หมายเลขโทรศัพท์ 646-842-0864 หรือที่อีเมล์ info@thaicgny.com สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส หมายเลขโทรศัพท์ 323-580-4222 หรือที่อีเมล์ protection@thaiconsulatela.org หรือสามารถดูข้อแนะนำเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ที่ www.thaiembdc.org/th/consularservice/emergen……..* PPP รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร แล้วตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.sba.gov/.../coron.../paycheck-protection-program กรุณาติดต่อธนาคารของท่านเพื่อขอรายละเอียดในเรื่องใบสมัคร หลายๆ ธนาคารจะให้สมัครทางออนไลน์ ท่านสามารถสมัครกับ PayPal หรือ Kabbage ได้ที่ PayPal https://www.loanbuilder.com/ppp-loan, Kabbage https://www.kservicing.com/ppp-loan/ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บัญชีของท่านเพื่อขอความช่วยเหลือในการกรอกเอกสารและการจัดการเรื่องการเงินเพื่อให้ตรงวัตถุประสงค์ของข้อกำหนด……..* California เร่งฉีดโคโรน่าไวรัสวัคซีน ได้อนุญาตให้ทุกคนที่อายุ 65 ขึ้นไปรับฉีดวัคซีนได้แล้ว (ไม่ดูสถานภาพ) เขต แอลเอ. ฉีดฟรีที่ Dodgers Stadium เขตุ OC ฉีดฟรีที่ Disneyland ทำนัดได้ที่นี่ http://publichealth.lacounty.gov/.../vaccine/hcwsignup/……..* การที่อนุญาตให้ทุกคนที่อายุ 65 ขึ้นไป นั้น หมายถึงว่าอนุญาตใน phase 1B ต่อไป แต่ตอนนี้ยังเป็นแค่ phase ของบุคลากรทางการแพทย์ กรุณาอย่าไป appointment ของ phase 1A ส่วน Estimate ของ phase 1B ตอนนี้ คือ ต้นเดือนกุมภา อาจเปลี่ยนแปลงให้เร็วขึ้นได้ แต่ตอนนี้ยังเป็นแค่บุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น……..* ถ้าคุณสมบัติครบที่จะได้รับวัคซีน ก็สามารถนัดวันฉีดได้บนเว็บไซต์ ของ Public Health และต้องใช้ ข้อมูล health insurance ประกันสุขภาพใส่เข้าไปด้วย ตอนไปรับวัคซีน ก็คือต้องเตรียม camtc id card หรือใบไลเซ่นที่ระบุว่าเราทำงานเกี่ยวข้องในกลุ่ม healthcare ไอดีใบขับขี่ บัตรเจ้าหน้าที่ พนักงานจากที่ทำงาน และใบรับรองจากที่ทำงาน……..* เกิดสัปดาห์นี้...... 16 ม.ค. กิจจา คุณาธรรม นวลลดา บุษยจินดา “นิ่ม” 18 ม.ค. พรทิพย์ ดิถีเพ็ง เบญจา ปิ่นทอง...20 ม.ค. อรรถวิทย์ สุฐิตวงศ์ 21 ม.ค. เพียงฤทัย อาชัชศชาติ…ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่าน ตลอดปี 2564 ค่ะ. (ญ.อมตะ)