สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 18 พฤศจิกายน 2566
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ. ฉบับที่ 1993 ประจำวันเสาร์ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน สิบสอง (12) ปีเถาะ……..* ชมฟรี !! องค์กรไทยนิวเยียร์ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในแอลเอและเมืองใกล้เคียง มาชมหนังกลางแปลง เรื่อง “ขุนพันธ์ 3” ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน นี้ เวลา 7.00 pm ที่วัดไทยแอลเอ เมืองนอร์ท ฮอลลีวูด ในงานมีจำหน่ายอาหาร ขนม และเครื่องดื่มและมี Popcorn แจกฟรี……..* USTH หากถือ 2 พาสปอร์ต คือ พาสปอร์ตไทย และพาสปอร์ตอเมริกัน การใช้พาสปอร์ตไทยควบคู่กับพาสปอร์ตอเมริกัน เวลาเดินทางไปเมืองไทยใช้อย่างไร US ขาออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเดินทางไปไทย TH-ตอนเดินทางออกจากอเมริกา แสดงพาสปอร์ตอเมริกันที่สนามบินต้นทางในเครื่องบินก่อนถึงประเทศไทย เมื่อแอร์โฮสเตสให้บัตรขาเข้าประเทศไทยแก่คุณเพื่อกรอก ให้คุณขอบัตรขาเข้า 2 ใบ……..* โดยกรอกทั้ง 2 ใบๆ หนึ่งสำหรับพาสปอร์ตไทย (ใช้เวลาเข้าประเทศไทย) และอีกใบสำหรับพาสปอร์ตอเมริกัน (ใช้เวลาที่เดินทางออกจากประเทศไทย) เมื่อถึงสนามบินสุวรรณภูมิ แสดงพาสปอร์ตไทยที่ ต.ม. พร้อมบัตรขาเข้าหนึ่งใบ จากนั้นก็ผ่านเข้าประเทศไทยได้……..* ขาออกจากประเทศไทยเพื่อเดินทางกลับสหรัฐอเมริกา ตอนขาออกจากประเทศไทย ให้แสดงพาสปอร์ตอเมริกันที่เคาน์เตอร์สายการบินเพื่อให้เขาเช็คตั๋ว เจ้าหน้าที่สายการบินมีหน้าที่ต้องเช็คเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเดินทางเข้าอเมริกาได้…….* ฉะนั้นต้องแสดงพาสปอร์ตอเมริกัน เพราะไม่มีใบเขียวหรือวีซ่าเข้าอเมริกาที่จะแสดงให้เขาดู พอเช็คตั๋วเสร็จ ต้องผ่าน ต.ม. ไทย ตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่ ตม. ดูพาสปอร์ตไทย ด่าน ต.ม.ไทยมีหน้าที่เช็คว่าคุณเข้าเมื่อไรออกเมื่อไร ถ้าเจ้าหน้าที่ถามว่า มีวีซ่าหรือใบเขียวหรือไม่ ก็แสดงพาสปอร์ตอเมริกันให้เขา……..* ก่อนขึ้นเครื่องบิน พอผ่าน ต.ม. แล้ว ก่อนขึ้นเครื่อง เจ้าหน้าที่สายการบินจะขอดูพาสปอร์ตอีกทีเพื่อเช็คไอดี เพื่อความปลอดภัยและเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบนตั๋ว ตอนนั้นให้แสดงพาสปอร์ตอเมริกัน-เข้าอเมริกา เมื่อมาถึงสนามบินในอเมริกาแสดงพาสปอร์ตอเมริกันที่อิมมิเกรชั่น ก็สามารถกลับเข้าประเทศสหรัฐฯ……..* ไม่ได้อยู่เมืองไทย เกิน 30 วัน ก็ใช้พาสปอร์ตของ US เล่มเดียว แต่ถ้าจะอยู่นานกว่านั้น ถึงใช้พาสปอร์ตไทยยื่นตอนเข้าเมืองไทย ตามกฎหมายอเมริกันระบุว่า สามารถถือสองสัญชาติได้ตราบใดที่ประเทศที่สองยอมรับ หมายความว่าถ้าโอนสัญชาติเป็นอเมริกันไม่ต้องสละสัญชาติไทย……..* แต่ตามกฎหมายไทย ไม่ยอมรับให้ถือสองสัญชาติ อย่างไรก็ตาม ในแง่ปฏิบัติของประเทศไทย กฎหมายนี้แทบจะไม่มีผลบังคับใช้ เป็นเพียงกฎหมายที่เขียนอยู่ใน “หนังสือ” เท่านั้น เพราะไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นเมืองไทย (ต.ม.) นำมาใช้ ที่สนามบินก็ยังเห็นคนใช้สองพาสปอร์ตกันเอิกเกริกแต่เจ้าหน้าที่ไม่ว่าอะไร……..* USTH สรุป:การดำรงความเป็นไทยก็คือ 1. เก็บบัตรประชาชนและพาสปอร์ตไทย และคอยต่ออายุเมื่อมันใกล้จะหมดอายุ 2. มีทะเบียนบ้านที่อยู่ในประเทศไทย เมื่อมี 2 สิ่งนี้พร้อมไว้ จะทำนิติกรรมใดๆ ก็จะสามารถทำได้ ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/site/sukanyaudom/c2……..* ขอเชิญ !! ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนา ทีมงานจะมาเปิดสัมมนาให้กับคนไทยที่มี เมดิแคล และเมดิแคร์ หรือคนที่มีเมดิแคร์อย่างเดียว ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเมดิแคร์แพลน เรายินดีให้บริการปรึกษาที่วัดไทย นอร์ทฮอลลีวูด ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2023 เวลา 12.30 ที่ห้องประชุมชั้นล่าง กรุณาโทรศัพท์สำรองที่นั่งได้ที่ สุธาดา นันทพันธ์ โทรฯ (714) 887-6983……..* เกิดสัปดาห์นี้…18 พ.ย. มนฑกานต์ พลอยแสงงาม 19 พ.ย. วณี ปะการะนัง 21 พ.ย. สุชาติ ทองนพคุณ จงจิต บุนนาค วรวิทย์ วัฒนวงษ์คีรี “วิลลี่” 22 พ.ย. ภัทรา ทิวานนท์ กนกวรรณ ชมสินทรัพย์ เปรมจิต ขจร 23 พ.ย. รัตนา จริยสุนันท์ปนัดดา ฉายพากย์ สมจิต พันธุมะบำรุง อุไรวรรณ เชยวงศ์ วัลภา ดิเรกวัฒนะ 24 พ.ย. ประพิศ ยุ่นฉลาด……ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)