สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 8 กรกฎาคม 2566
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ.ฉบับที่ 1974 ประจำวันเสาร์ที่ 8 เดือน พ.ศ.2566 ตรงกับวันแรม 6 ค่ำ เดือน แปด(8) ปีเถาะ……..* มูลนิธิธารน้ำใจ ขอเชิญร่วมงาน “ราตรีธารน้ำใจ” สนุกสนานเพลิดเพลินเพลงการกุศลเลี้ยงขอบคุณ ครูอาสารุ่น 38 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 ถึง 22.30 น. ณศาลาพระธรรมราชานุวัตร ชั้น 2 วัดไทยแอลเอ. รายได้ทั้งหมดมอบให้ วัดไทยแอลเอ. เพื่อเป็นทุนซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน บัตรราคา 25 ที่นั่งจำนวนจำกัด 120 ที่นั่งเท่านั้น ติดต่อจองบัตรได้ที่ สมชาย, ครูเปิ้ล 818-571-1771, อารียา ชิมน์ 8182057601……..* อาจารย์ ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง เชิญชมการแสดง Moradokmai, Saturday July 8th 2:00 PM Wat Thai Los Angeles, 8225 Coldwater Canyon Ave, North Hollywood, CA 91605, 6:30 PM Farmhouse Kitchen Thai Cuisine LA, 5560 W Adams Blvd, Los Angeles, CA 90016 ……..* Sunday July 9th 2:00 PM Wat Padhammachart,14036 Don Julian Rd, La Puente, CA 91746, 7:30 PM Banana Bay Restaurant 18230 Colima Rd, Rowland Heights, CA 91748, Tuesday July 11th 7:00 PM Pattaya Bay1727 N Vermont Ave UNIT 105, Los Angeles, CA 90027……..* Wednesday July 12th 8:00 PM Lum Ka Naad17644 Ventura Blvd, Encino, CA 91316, Thursday July 13th 6:00 PM Saladang Garden 383 S Fair Oaks Ave, Pasadena, CA 91105…..รอบบ่ายที่วัดทั้งสองที่จะเป็นละคร รอบค่ำที่ร้านอาหารทั้งหมด จะเป็นการแสดงดนตรี……..* เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 มูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐอเมริการ่วมกับวัดไทยลอสแอนเจลิสและสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ นำทุนการศึกษาไปมอบให้แก่เด็กนักเรียน ร.ร.บ้านหนองคูและ ร.ร.บ้านโนนขาม ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รวม 366 ทุนๆ ละ 1,000 บาท……..* มอบทุนการศึกษาให้สามเณรวัดราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยจำนวน 110 ทุนๆ ละ 500 บาทและมอบเงินส่วนที่เหลือให้แก่วัดไทยลอสแอนเจลิสจำนวน 1,000 เหรียญ แจ้งรายรับและรายจ่ายในการจัดหาและมอบทุนการศึกษาดังนี้……..* 1.รายได้จากการรับบริจาค $ 9,910 x 35 เป็นเงิน 346,850 บาท + รับบริจาคเป็นเงินไทย 270,700 บาทรวมเป็นเงินรับบริจาคทั้งสิ้น 617,550 บาท 2.รายจ่ายจากการจัดงานหาทุน ณ Rosemead comm.ctr. เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2023 รวมเป็นรายจ่ายจากการจัดงานหาทุน 54,115 บาท……..* 3.มอบทุนการศึกษาเด็ก น.ร. บ้านหนองคูและบ้านโนนขาม 366 รวมเป็นเงิน 366,000 บาท 4.ค่าอาหารวันแจกทุนเด็กนักเรียนบ้านหนองคูและบ้านโนนขาม 366 คนเป็นเงิน 30,000 บาท 5.ค่าเครื่องกีฬา รวมเป็นเงิน 17,500 บาท……..* 7.มอบทุนการศึกษาแก่สามเณรวัดราชธานี จังหวัดสุโขทัย 110 ทุนๆ ละ 500 บาทเป็นเงิน 55,000 บาท (โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย-พระครูศรีธรรมานุสิฐ) 8.มอบเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนเด็กนักเรียน ร.ร.วัดไทยลอสแอนเจลิส $1,000 เป็นเงิน 35,000 บาท (นำถวายทางวัด) ……..* 9. ถวายเป็นค่าเดินทางของพระสงฆ์ไปร่วมงาน $1,400 เป็นเงิน 49,000 บาท รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 617,215 บาท, เงินคงเหลือ 617,550 - 617,215 รวมเงินคงเหลือ 335 บาท 12.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักไปมอบทุนการศึกษาและอื่นๆ ใช้เงินส่วนตัวของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน……..* ยอดผู้บริจาคตามโครงการธารน้ำใจ แจกทุนการศึกษาน้อง ที่ ร.ร.บ้านหนองคู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2023 รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 617,550 บาทหรือ $ 17,644.ในนามของ มูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐอเมริกา วัดไทยลอสแอนเจลิส และ สภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญแก่ผู้ร่วมบริจาค ผู้ให้การสนับสนุน คุณครู ผู้อำนวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้ให้ความช่วยเหลือทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ จาก…จีน่า ปรีชา (นายกสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้), สมชาย ไทยทัน (ประธานมูลนิธิธาร น้ำใจสหรัฐอเมริกา กรรมการบอร์ดและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดไทยลอสแอนเจลิส)……..*เกิดสัปดาห์นี้… 8 ก.ค. ประวิทย์ บุญญพุทธิกุล 9 ก.ค. มยุเรศ เตชะพงศ์ 10 ก.ค. เผ่าทิพย์ มุ่งธัญญา สิทธิชัย-จารุณี คงเมือง ไพโรจน์ วัฒนสุข… 11 ก.ค. กนกศักดิ์ ทาศรี “แอ๊ด-แล็คซี 12 ก.ค. ทัศรินทร์ ลินพิศาล บุญญลักษณ์ เจริญกิจการ 13 ก.ค. สุดเศวต เศวตะโศภน (อดีตผู้จัดการการบินไทยแอลเอ.) นิรวิทย์ สมผะเดิม ยุทธ เจษฎาพงศ์…ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)