สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 5 กุมภาพันธ์ 2565
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ. ฉบับที่ 1900 ประจำวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตรงกับวันขึ้น 4 ค่ำ เดือนสาม (3) ปี ฉลู……..* Test and Go (สำหรับคนสัญชาติไทย) เริ่มลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เงื่อนไขผู้เดินทาง- เดินทางได้จากทุกประเทศ/ พื้นที่- เงื่อนไขการฉีดวัคซีน – บุคคลสัญชาติไทยไม่ต้องซื้อประกันภัย - มีหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม SHA Extra+ / AQ จำนวน 2 ครั้ง (วันที่เดินทางถึง และวันที่ 5) ……..* 1. ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ที่ https://tp.consular.go.th (ควรลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเดินทางจริง) 2. ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ก่อนเดินทาง) 3. ตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 1 เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย (วันที่ 1) 4. ตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 ระหว่างพำนักในประเทศไทย (วันที่ 5) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thailand Pass FAQs : https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2……..* ขอเรียนเชิญสมาชิกกลุ่มพัฒนาไทยทาวน์ฯ และพี่น้องชุมชนไทยทุกท่าน เข้าร่วมประชุมการเลือกตั้งนายกสภาไทยทาวน์ลอสแอนเจลิส ประจำปี 2565-2566 วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา14.00-15.30น. ณ ศาลาพระธรรมราชานุวัตร (ชั้นสองอาคารเรียน วัดไทยลอสแองเจลิส) ……..* ท่าน ต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้เกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยาน ในการเลือกตั้งนายกสภาไทยทาวน์ฯ ในครั้งนี้ ไทยทาวน์เป็นของพี่น้องคนไทยทุกคน อยากให้มาร่วมใจกันเลือกผู้นำชุมชนและทีมงานบริหารฯ เพื่อพัฒนาไทยทาวน์ของพวกเราคนไทยในต่างแดนให้เจริญยิ่งขึ้นสืบต่อไป……..* โครงการ ThaiNow เป็นโครงการที่ทางสภาไทยทาวน์ฯ Los Angles และ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลิส จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจคนไทยในอเมริกา ผ่าน platform https://www.thainowapp.com/……..* โดยมีฟีเจอร์ หางาน หาบ้าน ขายของออนไลน์ และ ดีลต่างๆ ของคนไทยในอเมริกา โดยอิงตาม Location เข้าร่วมโครงการฟรี ! โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือ ติดตาม Social Media ของ ThaiNow ได้จาก https://www.facebook.com/AppThainow เพื่อติดตาม Content การใช้ชีวิตในอเมริกา ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว การซื้อรถ และข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ……..* แสงทอง แสงแก้ว นายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสรัฐอเมริกา แจ้งข่าวการรับสมัครนายกฯ และการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ 1. ตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกของผู้สมัครนายกสมาคมฯและสมาชิกที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกฯ จะต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน……..* 2. ผู้สมัครนายกสมาคมฯ สามารถ print ใบสมัครได้จาก website ของสมาคมนวดไทย nuadthaiandspausa.org (ซึ่งใบสมัครจะระบุคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างชัดเจน), 3. ผู้สมัครนายกสมาคมฯ สามารถกรอกข้อความ และส่งสำเนาเอกสารที่ต้องใช้ เป็นหลักฐานกลับมาที่ e-mail ของสมาคมฯ คือ nuadthaiandspa@gmail.com 4. ส่งใบสมัครนายกสมาคมฯ พร้อมสำเนาเอกสารที่ระบุในใบสมัคร……..* ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 2565 วันสุดท้ายปิดรับใบสมัครนายกฯ วันที่ 31 ม.ค. 2565 5. คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี อรรคเดช ศรีพิพัฒน์ เป็นประธาน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครนายกสมาคมฯ ที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในวันที่ 5 ก.พ. 2565 พร้อมตรวจเอกสารตัวจริง 6. ผู้สมัครนายกสมาคมฯ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ต้องมีการนำเสนอแผนงานที่ต้องการทำหากได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ คนต่อไป……..* 7. การหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครนายกฯ และ/หรือทีมงานของผู้สมัคร (ถ้ามี) จะต้องหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใส่ร้ายป้ายสี และไม่ใช้ความรุนแรง 8. กำหนดการลงคะแนนเลือกตั้งวันที่ 22 ก.พ. 2565 แบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือ 8.1 มาลงคะแนนด้วยตัวเอง ณ โบสถ์เซเวนเดย์ 1711 N Van Ness Ave., Los Angeles CA 90028 ตั้งแต่เวลา 10.00 am-3.00 pm ……..* 8.2 ลงคะแนนออนไลน์ผ่านไลน์สมาชิกสมาคม 2022 ในวันที่ 22 ก.พ. 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 am-3.00 pm 9. การเริ่มนับคะแนนจะเริ่มเวลา 3.00 pm โดยอาจมีตัวแทนจากสมาชิกสมาคมและสื่อเป็นประจักษ์พยาน หลังจากนับคะแนนเสร็จ 10. ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด คือผู้เข้ารับตำแหน่ง นายกสมาคมนวดไทยฯ มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2 ปี และเริ่มเข้ามาเรียนรู้งานจากคณะกรรมการชุดที่กำลังจะหมดวาระอย่างน้อย 3 เดือนก่อนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ก.ย.65, ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.nuadthaiandspausa.org ……..* เกิดสัปดาห์นี้… 5 ก.พ. สุพจน์ นงนุช ลาภิณี หวญฐาปนวงศ์ สรัก นันทวิจารณ์ 7 ก.พ. องอาจ ปิติพงศ์ภักดี นวลฉวี พูนโสภิณ ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก 9 ก.พ. กนกพันธ์ จันทร์ทอง ปรางค์มาส 10 ก.พ. พราวตา ดาราเรือง พยอม บัวเจริญ 11 ก.พ. วิภาพรรณ ศรีพูนพักตร์ สดุดี เนื่องนิยม บุญทอง ลายทิพย์ บัวขาว ตันเต็มทรัพย์ เชน บุนนาค….ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)