สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 2 ธันวาคม 2566
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ. ฉบับที่ 1995 ประจำวันเสาร์ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 ตรงกับวันแรม 6 ค่ำ เดือน สิบสอง (12) ปีเถาะ……..* เปิดให้บริการแล้ว เป็นวันแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2023 ที่ช่องวิ่งแบบเสียเงิน ที่เรียกว่า Express Lane บนฟรีเวย์ 405 ในออเรนจ์ เคาน์ตี้ ซึ่งมีระยะทาง 14 ไมล์ จะเชื่อมระหว่างฟรีเวย์ 605 ไปยัง State Road 73 ในคอสตา เมซ่า……..* ผู้ใช้ช่องวิ่งดังกล่าวนี้ จะต้องติดตั้งอุปกรณ์จ่ายเงินที่เรียกว่า Fastrak Transponder โดยค่าใช้บริการ จะขึ้นอยู่กับวัน เวลา รวมถึงทิศทางที่ใช้ หมายถึงหากใช้ในช่วงเวลาที่รถติดมาก ค่าใช้จ่ายก็จะแพงกว่าช่วงเวลาอื่น แต่โดยเฉลี่ยแล้ว ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ 3 ดอลลาร์……..* ในกรณีของรถร่วม (carpool) หากมี 3 คนในรถ สามารถใช้ช่องวิ่งเร่งด่วนนี้โดยไม่เสียค่าบริการ แต่หากเป็น 2 คน สามารถใช้บริการฟรีได้ในช่วงที่การจราจรไม่ติดขัด (non-peak hours)……..* สมาคมนวดไทยฯ ขอเชิญร่วมงาน “สปารวมใจ ครั้งที่ 4” ในวันที่ 16 ธันวาคม 2023 (5.00-10.00 PM) เพื่อนำเงินมาจัดทำโครงการต่างๆ ให้กับชุมชนไทย และผู้ประกอบการอาชีพนวดไทย **ท่านใดต้องการร่วมสนับสนุน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจริญพร แฮกเกอร์ นายกสมาคมนวดไทยฯโทร (661)-310-4491,วรนุช บุญประกอบ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ โทร. (323) 229-0404 ……..* ขอเชิญร่วมงานการกุศลใน โครงการฝันเป็นจริง แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย “ร่วมด้วยช่วยคนพิการ” ของรายการ มูลนิธิขาเทียมใน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่ 8……..* นำโดย ดร.สมเกียรติ ถึกเจริญ ผู้จัดตั้งโครงการฝันเป็นจริง ได้จัดงานการกุศลเพื่อรวบรวมเงินขึ้นทูลเกล้าถวายเข้ามูลนิธิขาเทียมร่วมกับ มูลนิธิขาเทียมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 20 ปีเต็มในปีนี้ ซึ่งทางโครงการได้รับเกียรติเข้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินแด่ พระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทุกครั้ง……..* โดยในปี 2567 ประธานจัดงานได้แก่ ยาใจ ยัง และมี พนอศรี เทียนทอง ประชาสัมพันธ์ของโครงการ ธีมของงานการกุศลนี้ภายใต้ชื่อ Dance & Dance การกุศล กำหนดงานวัน เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ Lincoln Plaza Hotel 123 S. Lincoln Ave., Monterey Park CA 91755 ตั้งแต่เวลา 6.00 PM– Midnight พบกับวงวงดนตรี เบญจรงค์ บัตรราคา $65 ธรรมดา VIP $75……..* ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ (323)217-4133, (626)672-8845, (619)933-5177 ในงานจะมีการขายสลากรางวัลการกุศลชิงโชค ใบละ $10 มีรางวัลมากมาย เริ่มต้นที่ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับแอลเอ กรุงเทพฯ, I-Pad Apple, เงินสด $300 และ $500, สร้อยคอทองคำพร้อมจี้, จักรเย็บผ้า Brother และอื่นๆ อีกมากมาย……..* ขอบอกบุญ มายังผู้มีศรัทธา ศานุศิษย์ผู้ถึงพร้อมในบุญหาเจ้าภาพร่วมส่งเสริมกิจกรรมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ปี 2566 วิทยาลัยสงฆ์ มหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 15 – 26 ธันวาม 2566……..* ขอเชิญร่วมบริจาค รับเป็นเจ้าภาพถวายค่าภัตตาหาร เครื่องดื่ม น้ำปานะ ร่วมโครงการนี้ ตลอด 12 วัน ด้วยบุญบารมีนี้ จะเป็นไปได้ไหม ? ที่จะจำแนกแจกบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธากัลยาณมิตร ร่วมด้วยช่วยกันเป็นเจ้าภาพทั้ง 12 วันๆ ละ 3,000 บาท……..* อาตมาจะขอเป็น “เจ้าภาพต้น ประธานหลัก” ไว้ ณ ที่นี้ เป็นปัจจัย 3,000 บาท เป็นเบื้องต้นฯ ขออนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี้ ด้วยเทอญ ขอจำเริญพร พระครูธรรมธรไสว จันทวัณโณ (ชมไกร) วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี โทร. (562) 249-3789 ……..* เกิดสัปดาห์นี้… 3 ธ.ค. ต้องตา เศวตะโศภน อ.สุพจน์ สาริบุตร 4 ธ.ค. อ.กังวาล เกิดผล ธัญวรรณ โรจนปัญญา 6 ธ.ค. วันชัย เตโชภาส อารียา โรจนปัญญา 7 ธ.ค. เปรื่อง ฉายประเสริฐ สุจิต พุ่มวิเศษ รัตน์ วรรณทิวานนท์ 9 ธ.ค. ชวพจน์ ถุงสุวรรณ เบญจวัลย์ พงษ์แก้ว…ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และสมหวังใน สิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)