สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 18 กันยายน 2564
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ. ฉบับที่ 1880 ประจำวันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564 ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีฉลู……..* ยอดผู้ติดโควิดสะสมพุ่งสูงเกือบ 227 ล้านราย ทั่วโลก ล่าสุด เมื่อวานนี้ (17 ก.ย.) สหรัฐอเมริกา (41,782,147 ราย) และมียอดผู้เสียชีวิตสะสมมากที่สุดกว่า 6.69 แสนราย ตามมาด้วย อินเดีย (33,347,325 ราย) บราซิล (21,069,017 ราย) สหราชอาณาจักร (7,373,388 ราย) และรัสเซีย (7,110,656 ราย)……..* ที่ประเทศไทยวันนี้ (17 กันยายน) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ได้เผยแพร่ตัวเลขสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 17 กันยายน ว่ามีผู้ป่วยจำนวน 14,555 ราย โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ 790 ราย ขณะที่มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม 13,691 ราย และมียอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ช่วงเมษายน อยู่ที่ 1,419,929 ราย……..* ขอแสดงความยินดีกับ ปิยพัชรีย์ “Super Pat” ศิลปี ที่ได้รับแต่งตั้งจาก ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยให้เป็น ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย สาขาลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา……..* สำหรับวัตถุประสงค์ของสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย มีทั้งหมด 7 ข้อ ประกอบด้วย 1.เพื่อเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2.สนับสนุนเผยแพร่ หลักเศรษฐกิจพอเพียง 3.ส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ Cashes, Kinds, Care and Services 4.เป็นศูนย์กลางแนะแนวทาง ร่วมช่วยเหลือเศรษฐกิจทางสังคม พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน……..* 5.เสริมสร้างคุณธรรมแก่ เยาวชน สตรี และคนชรา ให้ได้รับความคุ้มครอง แนะแนวการพัฒนาให้ครอบครัวเป็นปึกแผ่น เพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 6.ส่งเสริมอาชีพ สร้างความเข้มแข็ง เพื่อพึ่งพาตัวเอง จะได้แก้ไขปัญหาหนี้สิน และ 7.ส่งเสริมสนับสนุนผู้มีธรรมาภิบาลเพื่อปกครองประเทศชาติ ไปในทิศทางที่ดี……..* สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ลอสแอนเจลิส มีชื่อย่อว่า “สสทท.” หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Federation of Woman doing good deeds of Thailand มีชื่อย่อว่า “FWDT”……..* สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ นำโดย วรินทร์ทิพย์ แจ้งดี นายกสมาคมฯ และ สมาคมชมรมต่างๆ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานระดมทุน “สายธารน้ำใจไทย-อเมริกัน” เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่เดือดร้อนในสถานการณ์ Covid-19 และช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธและเดือดร้อน เพื่อมอบให้กับ- มหาวิทยาลัยมหิดล “โครงการแผ่นดินธรรม – แผ่นดินทอง”-โรงพยาบาลของรัฐ – มูลนิธิมวยไทย โดยจะจัดงานในวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. สถานที่ NAT TV ……..* วัดโพธิวารีรังสฤษฏ์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญสารทไทย-ของประเทศไทย มีพิธีกวนข้าวทิพย์ ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 เริ่มงานตั้งแต่ 8.00 น. 14372 HAWEST ST WHITTIER CA 90604 TEL: 562-941-0322…….* วัดพระธาตุดอยสุเทพ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญสลากภัต-สารทไทย วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.10 น.……..* ประธานจัดงาน โดยสมาคมปักษ์ใต้แห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ถวายมหาสังฆทาน ถวายสลากภัต ร่วมทำบุญสร้างวัด และเลือกซื้ออาหารคาวหวาน ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com……..* ซึ่งทางวัดฯ กำลังดำเนินการก่อสร้าง อุโบสถ สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างกุฎีสงฆ์ สร้างที่จอดรถ สร้างพระประธานประจำอุโบสถ และกำลังจะปรับพื้นดินในการก่อสร้าง (ตารางวาละ $ 99.99) จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในส่วนต่างๆ หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com……..* วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ 6763 E Avenue H Lancaster CA 93535-7859 ขอบอกบุญเชิญชวนญาติโยม ร่วมทำบุญงานกฐินสามัคคี วันอาทิตย์ที่ 31ตุลาคม2564 ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel : 661-946-3335, 562-249-3789, 562-382-3767……..* เกิดสัปดาห์นี้… 19 ก.ย. อลิศา วิเศษสมิต 20 ก.ย. บัวลอย เหนือเกาะหวาย, ประกาศิต แม้นสุวรรณ, สมิธ ศิริสาคร, สืบพงษ์ สุขเสริม 23 ก.ย. อภิชาติ เจนการค้า 24 ก.ย. ดนัยภัทร บุญยะพรรค “ต้อย ตีวิด” จตุพร ไชยานิล ชวนจิตร บุญนรากร “ต้อยติ่ง” ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความมเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)