สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 15 สิงหาคม 2563
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ.ประจำวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563 ตรงกับวันแรม 11 ค่ำ เดือน เก้า(9) ปีชวด……..* สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกล่าสุด ข้อมูลจากศูนย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเชิงระบบ (CSSE) มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ เมื่อเวลา 11.51 น. (14 ส.ค.) อยู่ที่ 20,905,891 ราย เสียชีวิต 755,589 คน สหรัฐฯ สูงสุดอันดับ 1 และ บราซิล อันดับ 2 อยู่ที่ 3,224,876 ราย เสียชีวิต 105,463 คน……..* สภาหอการค้าไทยฯ เชิญชวนชาวไทยเตรียมความพร้อมกับ “คู่มือการเอาชีวิตรอดในกรณีฉุกเฉิน” (ฉบับภาษาไทย) เป็นเอกสารที่ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำ การวางแผน เตรียมตัว รวมถึงการปฎิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เพื่อให้ท่านและครอบครัวขอท่านปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆ ศึกษาและปรับใช้กับท่านเอง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://lacounty.gov……..* มูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐอเมริกา สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ชมรมมส่งเสริมความสุข Elite care medical group ชมรมรักสุนทราภรณ์ กลุ่ม primerica และ Nat TV ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ (พระเวชสันดรชาดก) กัณฑ์จุลพน ในวันที่ 16 ส.ค.63 เวลา 14.00 น. ณ วัดไทยแอลเอ จึงขอเรียนเชิญอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพการเทศน์มหาชาติฯ ครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน (บริจาคกองละ 50 เหรียญ เขียนเช็คสั่งจ่าย Wat Thai LA ผู้ประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพกรุณาติดต่อ กนิษฐา เพอร์ไรด้า 626-434-9419, สมชาย ไทยทัน 818-855-4789……..* สมาคมล้านนาไทย สมาคมไทยปักษ์ใต้ฯ สมาคมอีสานฯ ร่วมกับคณะกรรมการบอร์ดและกรรมการบริหารวัดไทย ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วไป เข้าร่วมงานบุญฟังเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์กุมาร ณ. วัดไทย ลอสแองเจลิส ในวันที่ 30 สิงหาคม 2020 เวลา 2.00 pm เทศนาธรรมโดย พระครู วินัยธรสุชาติ ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ……..* ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหัวข้อ “โอกาสทางการตลาด Food Service ในสหรัฐฯ” การเสริมสร้างความรู้ในตลาดสินค้าอาหาร ผ่านระบบ Zoom Meeting วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020 เวลา 9.00 - 10.30 น. เวลาไทย หรือ 19.00 - 20.30 น. (วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2020 ของอเมริกา) สมัครได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/2PNVaGu……..* เงินช่วยเหลือ Grant $5,000 และ $15,000 สำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิค-19 และมีธุรกิจอยู่ในเขตลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ LA Regional Covid Fund รอบที่ 4 เปิดรับสมัครวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563 Round 5: Aug 31st – Sept 4th Round 6: Sept 14th – 18th สมัครได้ที่ https://www.lacovidfund.org/grants……..* เกิดสัปดาห์นี้… 15 ส.ค. จงกลณี จันทรจรัส 16 ส.ค. สนทยา ปรานศิลป์ “โต” จุฑาภรณ์ ไชยรัตน์ติเวช “ดำ” สุจินต์ กฤษณะยุทธ 17 ส.ค. อมรรัตน์ ชิตามิ 18 ส.ค. มณฑิรา พฤกปภพ 20 ส.ค. พระครูธรรมธรไสว ชมไกร ดวงวิภา ชูแมน 21 ส.ค. รัชนีกร สุขศรีจอมพล สอาดพรรค ศรินทร ปัทมาคม ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)