สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 13 พฤศจิกายน 2564
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ. ฉบับที่ 1888 ประจำวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตรงกับวัน ขึ้น 9 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีฉลู……..* นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสคนใหม่ จัดงานแถลงข่าว รวมทั้งเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนไทยได้พบปะและทำความรู้จักกับกงสุลใหญ่ฯ ใน วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สถานกงสุลใหญ่ฯ ……..* สภาหอการค้าฯ ได้จัดทำวิดีโอ เคล็ดลับในการกรอกเอกสารเพื่อขอใบอนุญาต เต้นท์อาหาร ในแคลิฟอร์เนีย เพื่อเป็นเกร็ดความรู้ให้กับผู้สนใจเป็นการสร้างอาชีพเสริมหรือยึดเป็นอาชีพหลัก วีดีโอ เคล็ดลับการขอใบอนุญาต “เต้นท์อาหาร” https://www.youtube.com ……..* ผู้ต้องการขายอาหารตามงานเทศกาล ซึ่งเราจะเห็นชินตาคือเต้นท์ขายอาหาร ผู้ประกอบการ ต้องยื่นเอกสารต่อสาธารณสุขท้องถิ่น เพื่อขอใบอนุญาตขายอาหาร COMMUNITY EVENT TEMPORARY FOOD FACILITY แบบฟอร์ม http://www.publichealth.lacounty.gov/.../temporary-food...กรณีมีสถานที่เตรียมอาหาร (แชร์ครัว) ต้องยื่นเอกสาร Agreement for Sharing of a Permitted Food Facility แบบฟอร์ม http://www.publichealth.lacounty.gov/.../agreement...….* ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับใบอนุญาตที่ออกโดยสาธารณสุขลอสเอนเจลิสเค้าน์ตี้ ที่ http://www.publichealth.lacounty.gov/eh/about/permit.htm ก่อนดำเนินกิจการใดๆ ควรมีใบอนุญาตในการประกอบการแต่ละประเภท กรุณาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือเจ้าหน้าที่เฉพาะทาง……..* สภาหอการค้าฯ จัดสัมมนาให้ความรู้สำหรับผู้ประกอบการนำเข้า/ส่งออกสินค้า ในวันที่16 พ.ย. 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านเว็บไซต์ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://us02web.zoom.us/.../reg.../WN_9tzDzJh4SQ2chcO8yoVTzA……..* เมื่อเร็วๆ นี้ California EDD ได้ส่งอีเมลไปยังลูกค้าจำนวนมาก ที่ได้รับผลประโยชน์การว่างงานในช่วงเวลาก่อนหน้า โดยขอเอกสารเพื่อพิสูจน์การทำงานระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2019 ถึง 2020 เพื่อให้พวกเขาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร มิฉะนั้น ผลประโยชน์การว่างงานที่ได้รับอาจถูกยกเลิกและอาจถูกปรับ 30% ลูกค้าที่ได้รับผลประโยชน์การว่างงานใน แคลิฟอร์เนีย ควรตรวจสอบว่าได้รับอีเมลดังกล่าวหรือไม่ และพิจารณาอย่างจริงจัง กำหนดส่งเอกสารสุดท้ายคือ 10 กุมภาพันธ์ 2022……..* วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ถวายมหาสังฆทาน ร่วมทำบุญสร้างวัด ถวายผ้าพระกฐิน และเลือกซื้ออาหารคาวหวาน การแสดงของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงทานฟรี ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com……..* ทางวัดฯกำลัง ดำเนินการก่อสร้าง อุโบสถ สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างกุฎิสงฆ์ สร้างที่จอดรถ สร้างพระประธานประจำอุโบสถ และกำลังจะปรับพื้นดินในการก่อสร้าง (ตารางวาละ $ 9.99) จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในส่วนต่างๆ หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com……..* เกิดสัปดาห์นี้…13 พ.ย. ชลอ วงศ์ช่างหล่อ 14 พ.ย. นฤมล นุตสถิตย์ ปริศนา แทนสวัสดิ์ “เล็ก โอ้โฮ” ประทีป เวทยเศรษฐ 15 พ.ย. ไพวงษ์ เตชะณรงค์ ประพิม บุณนาคศศิธร เพชรรุ่ง พูนศิริ ลิมพะสุต วิจิตรา กาญจนทัพพะ 17 พ.ย. ขวัญตา พงศ์ธราธิก ชัยชาญ พูนโสภิน สมชัย บุญครอง 18 พ.ย. มนฑกานต์ พลอยแสงงาม 19 พ.ย. วณี ปะการะนัง…ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)