สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 30 ธันวาคม 2566
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ. ฉบับที่ 1999 ประจำวันเสาร์ที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 ตรงกับวันแรม 3 ค่ำ เดือน อ้าย ( 1 ) ปี เถาะ ……..* ฉบับพิเศษ “ส่งท้ายปีเก่า” ที่กำลังจะหมดวาระลงใน 1 วันข้างหน้านี้ เราจงใช้เวลาที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิด คิดทบทวนความทรงจำตลอดทั้งปี เราทำความดีและสิ่งที่ไม่ดีอะไรไว้บ้าง พอถึงวันปีใหม่สลัดสิ่งที่เลวร้ายที่ผ่านมาทิ้งไปให้หมดสิ้น เหลือแต่สิ่งดีๆ เก็บเอาไว้สร้างสมความดีเพิ่มขึ้นในปีต่อๆ ไป ……..* เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัว ขอเชิญทุกท่านร่วมสวดมนต์ข้ามปีและร่วมเคาน์ดาวน์ “ส่งท้ายปีเก่า (2566) - ต้อนรับปีใหม่ (2567)” กับวัดที่อยู่ใกล้บ้านของท่าน……..* ขอแนะนำวัดต่างๆ ที่ทำพิธีสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ที่ วัดไทย ลอสแองเจลิส 31 ธ.ค. 2566... สวดมนต์ข้ามปี 1 ม.ค. 2567... ทำบุญตักบาตรร่วมกัน โรงทานวันอาทิตย์ที่ 31 ธ.ค. 2566 เวลา 7.00 pm เป็นต้นไป โรงทานเช้าวันจันทร์ที่ 1 ม.ค . 2567 เริ่มแจกเวลา 10.00 am.……..* สวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับลมหนาว ณ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี วันอาทิตย์ที่ 31 ธ.ค. 2566 เวลา 4 ทุ่ม สวดประกาศพุทธคุณ 1,000 จบ วันจันทร์ที่ 1 ม.ค. 2567 เวลา 10.30 น. ทำบุญตักบาตรมงคลปีใหม่ และงานบุญใหญ่ ทอดผ้าป่าสร้างรั้วรอบลานบริเวณองค์ท้าวเวสสุวรรณ งบฯ $3,000 6763 E Avenue H Lancaster CA 93535(562) 249-3789……..* วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ในวันอาทิตย์ที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. (6.30 PM) เป็นต้นไป ร่วมทำวัตรสวดมนต์เย็น สวดธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร สวดมนต์ 12 ตำนาน……..* สวดมนต์อิติปิโส 108 จบ รับพร และรับประทานอาหาร ในวันจันทร์ที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.30 น. (10.30 AM) ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ทอดผ้าป่าสามัคคีปีใหม่ ติดต่อสอบถามได้ที่ 909-606-9502……..* วัดพุทธวิปัสสนา ลองบีช วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 เริ่มพิธีสวดเวลา 22.00 น. 2015 West Hill Street Long Beach, CA 90810-3409 และวัดอื่นๆ เท่าที่หาได้อาทิ : วัดสุทธาวาส ริเวอร์ไซด์ (Suddhavasa Buddhist Meditation Center – SBMC) 3687 Fleming Street Riverside, CA 92509-1018……..* วัดพุทธปัญญา (Wat Buddha Panna Society) 1157 Indian Hill Blvd. Pomona, CA 91767-4505, วัดพระธาตุบัวหลวงไทย (Wat Phrathat Bua Luang Thai) 22936 State Highway 202 Tehachapi, CA 93561-6353, ……..* วัดไทยศรีโสดา ซันวัลเล่ย์ (Wat Thai Srisoda Sun Valley) 12866 Osborne Street Pacoima, CA 91331-3333, วัดไทยสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหาร 11029 Fenway Street Sun Valley, CA 91352 (818) 619-1541, (818) 442-2868……..* เกิดสัปดาห์นี้…30 ธันวาคม สุวัฒนา ปิ่นวัฒนะ (ครูแต๋ว) 31 ธ.ค. สมยศ อาชัชศชาติ , ไทเกอร์ วู๊ด, รัศมี ศิลปวาทยานนท์ 1 ม.ค. ฉัตรวดี แสงศรี, วรนุช บุญประกอบ, ณรงค์ศักดิ์ ตันติพินิจวงศ์, นิพนธ์ วัฒนะดิเรก, วีรชาติ คุ้มพันธุ์, อุดม รามัญอุดม, อิสินธร สอนไว, วัชระ วัชโรพร 3 ม.ค. พงศ์ศักดิ์ ภู่ไชย 4 ม.ค. รุ่งพิรุณ เมธารมย์ “ฝน” 5 ม.ค. ศุภชาติ ธรรมสาโรช, นพรัตน์ จิตรานุเคราะห์…ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)