สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 6 มีนาคม 2564
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ. ฉบับที่ 1852 ประจำวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปี ชวด……..* สถานการณ์ “โควิด” โดย THE BANGKOK INSIGHT EDITORIAL TEAM ยอดติดเชื้อสะสมทั่วโลกล่าสุด เมื่อวานนี้ 5 มีนาคม อยู่ที่ 116,208,090 คน เสียชีวิตสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 2,580,800 คน ขณะยอดสะสมผู้ติดเชื้อในไทยล่าสุดอยู่ที่ 26,241 คน ไม่พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมทั่วประเทศอยู่เท่าเดิมที่ 85 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวหายกลับบ้านเพิ่ม 79 คน รวมยอดผู้ป่วยรักษาตัวหายกลับบ้านได้แล้ว 25,641 คน ยังเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 515 คน……..* ข่าวดี !! ขณะนี้ แคลิฟอร์เนียได้เปิดให้ผู้อยู่ในกลุ่ม Phase 1B สามารถลงทะเบียนขอฉีดวัคซีนป้องกันโควิค-19 ได้แล้วผู้ทำงานใน Phase 1B คือกลุ่ม ผู้ทำงานร้านอาหาร เกษตรกร ทำงานในตลาด สัตวแพทย์ คุณครู นักศึกษา ฯลฯ ท่านสามารถดูข้อมูลได้ที่ https://covid19.ca.gov/vaccines/……..* และทุกคนสามารถขอฉีด วัคซีนฟรี การขอฉีดวัคซีนจะไม่มีการสอบถามเรื่องสถานะทางกฎหมาย สอบถามข้อมูลได้ที่ (833) 422-4255 ท่านสามารถใช้ ไอดี พาสปอร์ตไทย หรือเอกสารราชการที่มีรูปถ่ายของคุณเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน เนื่องจากมีการตรวจสอบชื่อและอายุ หรือเอกสารระบุอาชีพกรณีที่อายุต่ำกว่า 65 ปีและอยู่ในกลุ่มที่อนุญาตให้ขอรับฉีดวัคซีนได้แล้ว……..* ลอสแอนเจลิสเค้าน์ตี้ ได้ยืดเวลาคำสั่งเรื่อง Temporary Eviction Moratorium ไม่ให้ไล่ออกจากสถานที่เช่า ไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาขาดรายได้เนื่องจากโรคระบาดโควิค-19 หากผู้เช่าไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ผู้เช่าต้องแจ้งกับผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร ……..* คำสั่ง Temporary Eviction Moratorium https://dcba.lacounty.gov/noevictions/บ้านเช่า Residential Properties ดูที่ https://dcba.lacounty.gov/wp-, content/uploads/2021/02/RSU_Residential-EM-2.23.21.pdf, ร้านค้า สำนักงาน Commercial Properties ดูที่ https://dcba.lacounty.gov/wp คำสั่งฉบับเต็ม www.housingiskey.com.……..* ค่าเช่าที่ค้างจ่าย ยังถือเป็นค่าเช่า คำสั่งดังกล่าวไม่ได้ยกเว้นการจ่ายค่าเช่า รัฐฯ มีโปรแกรมช่วยเหลือเรื่องค่าเช่าบ้าน บางท่านที่สมัครไปและยังไม่ได้รับการติดต่อกลับกรุณาตรวจเช็คอีเมล์ หรือโทรไปที่ 211 (สำหรับลอสแอนเจลิสเค้าน์ตี้) เพื่อตามเรื่อง หากท่านต้องการความช่วยเหลือเรื่องดังกล่าวกรุณาติดต่อเบอร์ 1.833.223.7368 หรือ 1-888-694-0040 อีเมล์ rent@dcba.lacounty.gov หรือ https://www.stayhousedla.org/……..* โชคชั้นที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว “ไม่ต้องกักตัว” สาธารณสุขแคลิฟอร์เนีย ไฟเขียว สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว (กรณี 2 เข็ม) และผ่านการฉีดมา 2 สัปดาห์ และในระยะเวลา 3 เดือนหลังการฉีดไม่มีปัญหาสุขภาพ และไม่มีอาการของการป่วยโควิค-19 หากสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิค-19 ไม่ต้องกักตัว 14 วัน กรุณาลงทะเบียนกับเค้าน์ตี้ที่ท่านอยู่ หรือติดต่อกับแพทย์ประจำตัวขอข้อมูลช่องทางขอรับวัคซีน หรือร้านขายยาที่ลงทะเบียนและได้รับอนุญาตจากเค้าน์ตี้ให้เป็นผู้ดำเนินการเรื่องฉีดวัคซีน……..* ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai CDC) ได้รับเงินทุนจำนวน $891,450 เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านเงินสดและอาหารแก่คนไทยที่ไม่มีสถานะเข้าเมือง ด้วยก่อนหน้านี้ทาง Thai CDC ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสดกว่า $767,000 แก่ 765 ครัวเรือนและบัตรกำนัลอาหารมูลค่า $620,000 แก่ 1,110 ครัวเรือน Thai CDC จะให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสดจำนวน $1,000 ต่อครัวเรือนและให้ความช่วยเหลือด้านอาหารระหว่าง $600 ถึง $900 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดครัวเรือน ($600 สำหรับครัวเรือนที่มีคนน้อยกว่า 3 คนและ $900 สำหรับครัวเรือนที่มีมากกว่า 3 คน) ……..* หากบุคคลใดได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินสดจาก Thai CDC แล้ว แต่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านอาหารก็สามารถขอรับความช่วยเหลือด้านอาหารได้ ส่วนบุคคลที่ได้รับความช่วยเหลือด้านอาหารจาก Thai CDC แล้ว แต่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินสดสามารถขอรับความช่วยเหลือเป็นเงินสดได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินสดหรือความช่วยเหลือด้านอาหารก็สามารถสมัครทั้งสองอย่างได้ ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการที่ E-Mail : care@thaicdc.org หรือ ada@thaicdc.org……..* เกิดสัปดาห์นี้…6 มี.ค. แคนดี้ มณีศรี พรรณรำไพ ประทุมรัตน์ ม้วน หาญยุทธ สุวัจชัย สุทธิมา 7 มี.ค. สุภาวดี ภู่เกษมสมบัติ “แอน” สมสวาท ทองสุข 7 มี.ค. สุภาวดี ภู่เกษมสมบัติ "แอน” สมสวาท ทองสุข 8 มี.ค. เพ็ญนี ศิรินิพิทกุล ลิขิต ธาราเขต 9 มี.ค. นุดีนุช ลิมพะสุต 11 มี.ค. รัชชนิดา โกเมนกุล เอมรินทร์ พลอยแสงงาม “เอมี่” 12 มี.ค. วัชระ วายุโชติ จเร รุ่งสาโรจน์ วันเพ็ญ ไทรงาม ศุภรชัย กิตติพงศ์ธร ขอให้ร่ำรวยเงินทอง มั่งมีศรีสุข สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความสุขกันทุกคน…“ญ.อมตะ”