สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 18 ธันวาคม 2564
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ. ฉบับที่ 1893 ประจำวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน อ้าย (1) ปี ฉลู……* ช่วงนี้มี ข่าวอาชญากรรม,โจรกรรมร้านค้าในรูปแบบต่างๆ บ่อยครั้งมากขึ้น ขอให้พี่น้องชุมชนชาวไทยทุกท่าน โปรดระมัดระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองกันด้วย……* แอลเอ.บังคับให้ใส่หน้ากากภายในสถานที่ทุกแห่งไม่ว่าฉีดวัคซีนมาแล้วกี่เข็ม เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสที่ 16 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป เป็นเวลา 4 สัปดาห์ จนถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565 เนื่องจากรัฐต้องต่อสู้กับตัวเลขผู้ป่วย Coronavirus ที่เพิ่มขึ้น และความกังวลเกี่ยวกับสายพันธุ์ใหม่ที่น่าเป็นห่วงของ Omicron Coronavirus : https://ktla.com/news/california/californias-indoor……..* ข่าวการ ปรับมาตรการเข้าไทย ตั้งแต่ 16 ธ.ค. นี้ !สำหรับกรณี Test & Go ยังคงระบบ Thailand Pass และคนที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. จะสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. นี้……..* เมื่อถึงไทยจะไม่ต้องตรวจ PCR แล้วให้เป็นตรวจ ATK แทนด้วยสถานพยาบาลที่กำหนด โดยจะมีการบริการอย่างเป็นระบบตั้งแต่สนามบิน- เมื่อผล ATK ออกเป็นลบก็สามารถเดินทางต่อได้- ไม่ต้องใช้ใบจองโรงแรม ในการยื่นขอ Thailand Pass ……..* สำหรับชาวต่างชาติยังคงต้องทำประกันมูลค่าขั้นต่ำ 50,000 USD อยู่-ยังคงการตรวจ RT-PCR ก่อนบิน 72 ชั่วโมงแต่ยกเว้นสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ขวบ ไม่ต้องตรวจ……..* อนุญาตให้เพิ่มเติมสำหรับกรณีที่เคยติดเชื้อก่อนเดินทางไม่เกิน 3 เดือนซึ่งหายดีแล้ว โดยมีใบรับรองแพทย์สามารถเดินทางเข้าได้ในหลักเกณฑ์-ปรับเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อที่เกิน 3 เดือนแล้วจะไม่กำหนดระยะเวลา หากแต่ว่าจะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม……..* สรุปก็คือปรับให้เดินทางเข้าไทยง่ายขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. เป็นต้นไป ทั้งนี้รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งจากสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่อีกครั้ง……..* สมาชิกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา สามารถเข้าเรียนคอร์ส “เทคนิคการนวดจุดสัญญาณ” ของคุณหมอลิษา ฟรี !!ๆๆ…ใครยังไม่เป็นสมาชิกรีบสมัครได้เลย เพียงปีละ $50 (บัตรเงิน), $100 (บัตรทอง) มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ยิ่งกว่าคุ้มกับเงินที่สมัคร สามารถกรอกใบสมัครสมาชิกสมาคมได้ที่ : https://wix.123formbuilder.com/form……..* สภาไทยทาวน์ลอสแอนเจลิส เปิดรับสมัครประธานฝ่ายบริหาร (นายกสภาไทยทาวน์ฯ ) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หมดเขตรับสมัครวันที่ 13 มกราคม 2022 เวลา 16.00 น.……..* คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1.สมัครเป็นสมาชิกสภาไทยทาวน์แล้ว 2.เป็นผู้มีความเสียสละ และมีความปรารถนาที่จะพัฒนาไทยทาวน์ 3.มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์การทำงานในหน้าที่นั้นๆ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นำ……..* 4.ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎระเบียบ ข้อบังคับของสภาไทยทาวน์ทุกประการ 5.ไม่เคยถูกปลดออกจากตำแหน่งคณะกรรมการบริหารไทยทาวน์ ตามข้อ 16.5 วรรค 2……..* ลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสภาไทยทาวน์ ดังต่อไปนี้ 1. วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ 2. ติดยาเสพติดให้โทษ 3.เป็นบุคคลล้มละลาย ที่ศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากการล้มละลาย ทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4.ต้องคำพิพากษาจำคุกคดีอาญา ทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 5.เป็นคนที่ศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมอไร้ความสามารถ……..* กำหนดเลือกตั้งวันที่ 15 มกราคม 2022 ที่อาคารเรียนชั้น 2 วัดไทย ลอส แองเจลิส เวลาบ่าย 2 โมง (14.00 น.) ติดต่อสอบถามได้ที่ : ประธานฝ่ายอำนวยการ : ศรีวงศ์ อาญาสิทธิ โทร. 323-482-5494 นายกสภาไทยทาวน์ : ตัน พัฒนะ โทร. 818-461-4838……..* เกิดสัปดาห์นี้…19 ธ.ค. ปราโมทย์ ติลกมนกุล, สัณหะจุฑา ศิลาธาร “เอ๋” 20 ธ.ค. จิราภรณ์ บัวเจริญ 21 ธ.ค. วรวิทย์ วัฒนวงษ์คีรี “วิลลี่” สนั่น กลิ่นกาหลง พิมพ์พรรณ พรหมน้อย 25 ธ.ค. ศักดา ธนะพัฒน์…ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความมเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)