สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 3 ธันวาคม 2565
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ. ฉบับที่ 1943 ประจำวันเสาร์ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตรงกับวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน อ้าย (1) ปีขาล ……..* ประกาศ !! เรื่องการรับสมัคร นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ 2023-2024 เนื่องด้วยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งมีความประสงค์จะรับสมัครนายกฯ ที่จะหมดวาระ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565……..* โดยมี คุณสมบัติ ดังนี้ 1.เป็นบุคคลตามมาตรา 4 ถ้าเป็นตำแหน่ง นายกสมาคมฯ และ รองนายกสมาคมฯ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14, 2.มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำงานในหน้าที่นั้นๆ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นำและมีชื่อเสียงในทางที่ดี 3.ปฎิบัติตามธรรมนูญ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสมาคมฯ ทุกประการ……..* ลักษณะต้องห้าม ของผู้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมฯ และ คณะกรรมการสมาคมฯ มีดังต่อไปนี้ 1. ต้องไม่เป็นคนวิกลจริตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 2.ต้องไม่ติดยาเสพติดให้โทษ 3.ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายที่ศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากการล้มละลายทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4.ต้องไม่คำพิพากษาจำคุกทางคดีอาญา ทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ข่าวจาก สมชาย ไทยทัน (ประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง)……..* เปิดรับสมัคร คณะกรรมการสมาคมไทยแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2022 คุณสมบัติ ของคณะกรรมการฯ เชื้อไทย อายุเกิน 18 ปีขึ้นไป……..* เอกสารที่แนบมาด้วย คือ สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ รัฐแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ค่าสมัครทีมละ $300 ติดต่อสอบถามได้ที่ วิรังรอง ถาวโรทิพย์ (เลขานุการ คณะกรรมการ การเลือกตั้งนายกสมาคมไทยแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ปี 2023-2024 โทรฯ (818)770-8033) สมาคมไทยแคลิฟอร์เนียภาคใต้ 9041 Raurel Canyon Blvd # 223 Sun Valley, CA 91352……..* ขอเชิญชวน พี่น้องชุมชนไทยทุกท่าน ร่วม “อบรมเทคนิคการป้องกันตัว” **แจกฟรี !! อุปกรณ์เตือนภัยแบบพกพา (ไฟฉายพร้อมปุ่ม Alarm) สำหรับ ผู้ลงทะเบียน 40 ท่านแรก !!! จัดกิจกรรมโดย : APCTC (Asian Pacific Counseling and Treatment Centers) ในโครงการ สต๊อป เดอะ เฮท (Stop The Hate) ……..* วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา : 9.30น.- 11.00น. สถานที่ : Hollywood Adventist Church 1711 N. Van Ness Ave, Los Angeles, CA 90028 **สนับสนุนโครงการโดย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส, Thai Town Rotary Club, Center For The Pacific Asian Family, Hollywood Career College, สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา, Thai CDC และ สภาไทยทาวน์ลอสแอนเจลิส**ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (818) 267-1115……..* บริการฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย !!! สภาไทยทาวน์ลอสแอนเจลิส ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแห่งแคลิฟอร์เนีย และ Medical Task Force International บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ By Dr.Tony Lee, MD - บริการตรวจสุขภาพ- แพทย์บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ……..* วันเสาร์ ที่ 10 ธันวาคม 2022 เวลา : 9.00น.-11.00น. (หรือจนกว่าวัคซีนหมด) สถานที่ : หน้าร้านเดอะภูเขา Hollywood 1660 N. Hobart Blvd. Los Angeles, CA 90027 ขอเชิญชวนพี่น้องชุมชนไทยทุกท่านเข้ารับบริการตามวันและเวลาดังกล่าว จาก Apimon ประชาสัมพันธ์สภาไทยทาวน์ลอสแอนเจลิส……..* ฟรี !! สัมมนา จาก สภาหอการค้าไทยฯ วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 3:30 - 4:30 PM แชร์ประสบการณ์ การทำเรื่อง วีซ่าทำงานให้พนักงาน จากเจ้าของกิจการลงทะเบียนที่ https://www.eventbrite.com/e/13-2565-……..* ตอนนี้โปรแกรมของ Section (8) ได้เริ่มตอบกลับมาแล้วทางอีเมลที่ท่านได้กรอกไว้ และขอแสดงความยินดีสำหรับท่านที่ได้รับการช่วยเหลือนี้ โปรดเช็คอีเมล HACLA Section 8 Waiting List Lottery Results……..* เกิดสัปดาห์นี้… 3 ธ.ค. ต้องตา เศวตะโศภน อ.สุพจน์ สารีบุตร 4 ธ.ค. อ.กังวาล เกิดผล ธัญวรรณ โรจนปัญญา 6 ธ.ค. วันชัย เตโชภาส อารียา โรจนปัญญา 7 ธ.ค. เปรื่อง ฉายประเสริฐ สุจิต พุ่มวิเศษ รัตน์ วรรณทิวานนท์ 9 ธ.ค. ชวพจน์ ถุงสุวรรณ เบญจวัลย์ พงษ์แก้ว …ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)