สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 27 สิงหาคม 2565
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ. ฉบับที่ 1929 ประจำวันเสาร์ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปี ขาล ……..* เพื่อนสมาชิกฯ และ พี่น้องชาวนวดไทยที่ลงชื่อมาร่วมขบวนพาเหรดและกิจกรรมกับสมาคมนวดไทยฯ ใน งานไทยนิวเยียร์ สงกรานต์เฟสติวัล 2022 วันที่ 28 สิงหาคม 2565 ขอให้ทุกท่านที่ลงชื่อร่วมกิจกรรม ฯ มาลงทะเบียนรับเสื้อสมาคมฯ, อุปกรณ์, อาหารเช้าและน้ำดื่ม ในเช้าวันที่28 สิงหาคม 2565 เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.30-9.45 น. จุดนัดพบรวมพลัง และรับของดังกล่าว ที่ Nuch Thai Massage 5134 Hollywood Blvd. Los Angeles, CA 90027……..* ขอความร่วมมือพี่ๆ น้องๆ ทุกท่าน จำลำดับเลขที่ชื่อของตัวเองที่ลงชื่อไว้ แจ้งคณะกรรมการในการรับของเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และ กรุณามาตรงตามเวลาดังกล่าว เราจะรวมพลังแล้วเดินไปตั้งขบวนพร้อมๆ กัน ณ จุดบริเวณขบวนพาเหรด ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวนวดไทย ที่รวมพลังกันมาร่วมกิจกรรมกับสมาคมนวดไทยฯ จาก Apimon (ประชาสัมพันธ์สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา)……..* ขอแสดงความยินดี ! กับทุกคนด้วยที่จะได้รับการยกหนี้ ข่าวอัพเดทจาก รัฐบาลกลาง เรื่องยกหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับคนที่เรียนนวดและกู้เงินเรียนจากระบบ FAFSA และยังมีหนี้จากการกู้ยืมต้องชำระ จะรู้ได้อย่างไรว่าคุณมีสิทธิ์ในการยกเลิกหนี้ ? ผู้กู้รายบุคคลที่มีรายได้ต่ำกว่า $125,00 หรือ $250,000 (สมรสและมีครอบครัว) ……..* ถ้าผู้กู้ได้รับ Pell Grant และมีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับการยกหนี้สูงสุดถึง $20,000 ถ้าผู้กู้ไม่ได้รับ Pell Grant และมีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับการยกหนี้สูงสุดถึง $10,000……..* ตอนนี้รัฐบาลกลางได้ หยุดระบบการชำระหนี้ชั่วคราว เพื่อทำการประมวลผลรายได้ผู้กู้ที่อยู่ในระบบ และจะทำการยกหนี้ให้อัตโนมัติ ซึ่งทางรัฐบาลกลางและกระทรวงศึกษาธิการจะส่งหนังสือข่าวสารแจ้งให้กับผู้กู้หลังจากนี้……..* สำหรับผู้ที่กู้ใหม่ และเรียนอยู่ ตามข่าวสำนักข่าว NPR รายงานว่า Loans taken out after June 30, 2022 will not qualify เงินกู้ที่อนุมัติ หลังวันที่ 30 มิถุนายน 2022 จะไม่ได้รับการยกหนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ https://studentaid.gov/debt-relief-announcement/ และ https://www.npr.org/2022/08/25/1119343754/what-you-need-to-know-about-bidens-student-loan-announcement……..* ”เดช”มารุต ก๋องเปี้ย ฝากแจ้งข่าวให้พี่น้องใน กลุ่มบ้านใหญ่ลำปาง ทุกท่านร่วมกิจกรรมพิเศษเดินขบวนพาเหรดเข้าร่วมสร้างสีสันทั้งขบวนกลองยาวและการแต่งกาย วันที่ 28 สิงหาคม นี้ในงานไทยนิวเยียร์ สงกรานต์เฟสติวัล 2022……..* เกิดสัปดาห์นี้… 27 ส.ค. สินี ศิริแสง 29 ส.ค. ชาญชัย พงษ์ดี จักร์กฤษณ์ สมิตทันฑ์ วัลภา ขยันการ 30 ส.ค. วิญญู ศรีพูมภักตร์ ยุพินพักตร์ เตโชภาส “ไอด้า” แมทธิว พรหมสุนทร 31 ส.ค. สมเกียรติ ศิริสาคร พิชัย อำภาส น้อย วนิชพันธ์ 1 ก.ย. เฉลิมภพ สำเริง สุพร ภู่เกษมสมบัติ รัฐพงษ์ ถุงสุวรรณ มาโนชญ์ คงทอง 2 ก.ย. เพ็ญนภา เกษรบัว…ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และสมหวังใน สิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)