สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 14 สิงหาคม 2564
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ. ฉบับที่ 1875 ประจำวันเสาร์ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปี ฉลู……..* สถานการณ์โรคโควิดระบาดทั่วโลกล่าสุด เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2564 โดย THE STANDARD TEAM : สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด (36,337,788 ราย) และมียอดผู้เสียชีวิตสะสมมากที่สุดกว่า 6.19 แสนราย ตามมาด้วย อินเดีย (32,077,706 ราย) บราซิล (20,285,067 ราย) รัสเซีย (6,447,229 ราย) และฝรั่งเศส (6,469,753 ราย)……..* ชมรมส่งเสริมความสุข LA นำโดย ซุปเปอร์แพทและคณะจะมาแจกหน้ากาก N95 และเจลล้างมือ พร้อมนกหวีด (ไว้ป้องกันตัวจากการถูกทำร้ายเพราะเหยียดผิว) ให้กับบุคลากรและพนักงานที่ แล็คซี-ซุเปอร์มาร์เก็ต ในวันพุธที่18 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ เวลาบ่าย 2 โมง……..* กงสุลสัญจร ครั้งที่ 9 วัดพุทธออริกอน เมืองเทอเนอร์ มลรัฐออริกอน 8360 David Lane SE Turner, OR 97392 โทร. 503-391-9866 วันจันทร์ที่ 13 – วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2021 เวลา 9.00 – 17.00 น. บริการทำหนังสือเดินทาง ต้องทำการนัดหมาย www.thaiconsulate.org ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2021 จนครบจำนวนที่จะสามารถให้บริการได้ โดยกดแบนเนอร์ “นัดหมายทำหนังสือเดินทาง” สอบถามเพิ่มเติมที่ 323-962-9574 ต่อ 223 และทำบัตรประชาชน (ไม่ต้องทำนัดหมาย) ……..* จัดเตรียมเอกสาร สามารถเช็คได้ที่ www.thaiconsulatela.org สอบถามเพิ่มเติมที่ 323-962-9574 ต่อ 216 การให้บริการอื่นๆ เช่น การรับรองนิติกรณ์เอกสาร งานทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว ขอเอกสารเดินทางฉุกเฉินหรือหนังสือเดินทางฉุกเฉิน สามารถยื่นคำร้องผ่านทางไปรษณีย์กับสถานกงสุลได้ตามปกติ ……..* เงินช่วยเหลือ California สำหรับผู้ที่ยังค้างค่าเช่าบ้านอยู่ ยังสามารถสมัครขอความช่วยเหลือได้ สมัครได้ที่ https://housing.ca.gov/covid_rr/program _overview.html หากท่านมีข้อสงสัยในเรื่องค่าเช่าค้างจ่าย กรุณาโทร 1-833-430-2122 หรือ 211 (LA County) หรือ 311 (City of Los Angeles) ……..* CA Small Business Grant เงินช่วยเหลือสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก $5,000 หรือ $15,000 หรือ $25,000 ท่านที่สมัครไปแล้วกรุณาตรวจสอบอีเมลจาก Lendistry และปฎิบัติตามขึ้นตอนที่ Lendistry แจ้ง หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดตามผล กรุณาโทร 1-888-612-4370……..* สำหรับเจ้าของกิจการที่พลาดส่งใบสมัคร จะมีการเปิดรับสมัครครั้งใหม่วันที่ 9 -30 ก.ย. 2564 ดูรายละเอียดที่ https://careliefgrant.com ฟังสัมมนา ภาษาไทย ที่ https://youtu.be/j1wTYYlpfUw ที่ https://www.youtube.com/watch?v=cX5evhMut-Q การบริการของรัฐทุกประเภท ท่านสามารถขอล่ามไทย ได้……..*……..* ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai CDC) ขอเชิญฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ฟรี ! สำหรับผู้ที่อายุ 12-17 ปี หรือสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมีเด็กในวัยเรียนที่มีอายุ 6-17 ปีอยู่ด้วย ทุกวันจันทร์ & วันพฤหัสบดี เวลา 1 pm-7 pm ที่ East Hollywood Certified Farmers’ Market 5448 Hollywood Blvd. Los Angeles, CA 90027 นัดล่วงหน้าหรือ Walk Ups ได้ที่ Thai CDC Cares @ 323-468-2555 หรือ 323-484-8863 (*ฉีดจนกว่าวัคซีนจะหมด)……..* ศูนย์เอเชียนแปซิฟิค 1530 Hillhurst Ave, Los Angeles, CA 90027 มีศูนย์สุขภาพบริการการตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์บริการตรวจสุขภาพครรภ์ บริการตรวจสุขภาพของเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี บริการตรวจหลังการคลอด บริการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ด้านโภชนาการและที่ปรึกษาด้านสุขภาพ ของคุณแม่หลังการคลอด สอบถามรายละเอียดโทร 323-644-3880 …….เกิดสัปดาห์นี้… 15 ส.ค. จงกลณี จันทรจรัส 16 ส.ค. สนทยา ปรานศิลป์ “โต” จุฑาภรณ์ ไชยรัตน์ติเวช “ดำ” สุจินต์ กฤษณะยุทธ 17 ส.ค. อมรรัตน์ ชิตามิ 18 ส.ค. มณฑิรา พฤกปภพ 20 ส.ค. พระครูธรรมธรไสว ชมไกร ดวงวิภา ชูแมน 21 ส.ค. รัชนีกร สุขศรีจอมพล สอาดพรรค ศรินทร ปัทมาคม…ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)