สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 25 มิถุนายน 2565
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ. ฉบับที่ 1920 ประจำวันเสาร์ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 ตรงกับวันแรม 11 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีขาล……..* วันที่ 30 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์แก่บุคคล 3 ราย ได้แก่ นายเชลดัน เอ็ม สโตน (Mr.Sheldon M.Stone) สัญชาติอเมริกัน (ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์) นางซินเทีย สโตน (Mr.Cyntia Stone) สัญชาติอเมริกัน (ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์) นายพีรพงศ์ เพิ่มแสงงามสัญชาติไทย (ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์)……..* สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ขอเชิญร่วมงาน Thai Night “THAINESS THROUGH ELEGANZA” วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม 2565 Arcadia community center 365 Campus Dr, Arcadia, CA 91007 ร่วมลีลาศสังสรรค์และสนุกไปกับวงดนตรีเบญจรงค์ รายได้จะไว้เป็นทุนเพื่อไปงานกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ แอลเอ กับ เวกัส และร่วมบุญมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ด้อยโอกาสที่ อีสาน กับ ภาคเหนือ บัตรราคา $35, $40 แต่งกายสุภาพด้วยชุด Formal ติดต่อซื้อบัตรร่วมงานกันได้ที่ 818-282-6721(วรินทร์ทิพย์), 818-770-8023 (วิรังรอง)……..* มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2565 รับสมัครระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 - 26 สิงหาคม 2565……..* หลักสูตรที่เปิดสอน 1.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) 3.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ) 4.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี) ……..* ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสถานที่สอบ ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ 4 ศูนย์สอบ ดังนี้- สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก, สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก, สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน……..* สำหรับศูนย์สอบอื่นๆ ในประเทศต่าง ๆ อีกจำนวน 32 ประเทศ ซึ่งรวมศูนย์สอบที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ ประเทศไทย ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th……..* กรณีมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบให้ดูตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ โทร. 0-2310 8664, 0-2310 4054, 0-2310 8196-7, E-mail : oasc@ru.ac.th, Facebook : www.facebook.com/ru.oasc……..* ย้ำกันอีกครั้ง !!!!! สมัครรับทุน ปุ๋ย-ภรณ์ทิพย์ !!!!! สำหรับเยาวชนเชื้อสายไทยสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ Angels Wings Foundation โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้1. อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ 2. ศึกษาอยู่ระดับ ม.ปลาย ปีสุดท้าย……..* 3. กำลังจะศึกษาต่อระดับวิทยาลัย (college) หรือมหาวิทยาลัย (university) หรือสายวิชาชีพ (trade school) ในปีการศึกษา ค.ศ. 2022-2023 4. ได้เกรดเฉลี่ยสะสมระดับ ม.ปลาย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.0 5. เขียนเรียงความภาษาอังกฤษถึงแรงบันดาลใจของตน ความยาว 500 – 1,000 คำ……..* รีบส่งใบสมัครทางออนไลน์ภายในวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 2022 ทางลิงก์นี้ https://www.angelswingsfoundation.org/application สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาสามารถดูได้ที่นี่ https://www.angelswingsfoundation.org/……..* เกิดสัปดาห์นี้…25 มิ.ย. พิสุทธิอาภรณ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา, บัวชมพู วารี 27 มิ.ย. เอนก พลอยแสงงาม 28 มิ.ย. ก้องเกียรติ จันทรางศุ 29 มิ.ย. ณญาดา ธนะพัฒน์ ปูชา เผ่าประเสริฐ พรทิพย์ภา ปทุมรัตน์ 30 มิ.ย. เสริม รัตนพฤกษ์ 1 ก.ค. ชาลินี พรบิดา เกื้อกูล สมทรัพย์…ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)