สังคมมังตรา
ญ. อมตะมังตรา 11 พฤศจิกายน 2566
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ. ฉบับที่ 1992 ประจำวันเสาร์ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตรงกับวันแรม 13 ค่ำ เดือน สิบเอ็ด ( 11 ) ปีเถาะ ……..* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เตรียมจัดงานเลี้ยงรับรองชุมชนไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 18.00 – 21.00 น. ณ หอประชุม Friendship Auditorium 3201 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90027)……..* เพื่อให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสมัครสมานสามัคคี และพี่น้องชาวไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน สถานกงสุลใหญ่ฯ……..* จึง ขอเชิญชวนสมาคมและองค์กรชาวไทย รวมทั้งเอกชนหรือบุคคลทั่วไปเข้าร่วมสนับสนุนการจัดงานโดยนำซุ้มอาหารไทยมาร่วมแจกจ่ายแก่ผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งขอเชิญชวนโรงเรียนหรือสถาบันต่างๆ ส่งการแสดงทางวัฒนธรรมไทยทั้งของเด็ก/เยาวชนและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมแสดงบนเวที / ซุ้มอาหาร ติดต่อ: thaicommunity@thaiconsulatela.orgc และ การแสดงทางวัฒนธรรม ติดต่อ: kenny.y@thaiconsulatela.org……..* เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2566 สภาหอการค้าไทยฯ ได้รับเชิญจาก SBA เพื่อร่วมหารือร่วมกันกับ Mr. Francisco Sánchez (Associate Administrator Office of Disaster Recovery & Resilience) ซึ่งท่านได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี โจ ไบเดน……..* การประชุมครั้งนี้จัดโดย SBA และ City of Monterey Park โดย หัวหน้าฝ่ายบริหารเมือง Jose Sanchez (Mayor) และ Thomas Wong (Mayor Pro Tem and Council Member, District 1) และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในเขต Monterey Park เข้าร่วมหารือในครั้งนี้……..* หัวข้อหลักที่ทุกท่านในที่ประชุมเห็นร่วมกันคือ การเข้าถึงภาษา ควรจะมีการแปลเอกสารหรือล่ามภาษานั้น ไม่ว่าจะมีตัวเลขสัมโนประชากรเท่าไร เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงความช่วยเหลือจาก SBA ……..* Mr. Francisco Sánchez ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันนี้ ได้อนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ $777,000 ให้กับธุรกิจ 5 ราย ซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงที่ Star Dance Studio เมื่อต้นปีที่ผ่านมา หลายธุรกิจที่ได้ยื่นใบสมัครเข้ามาตอนนี้อยู่ขั้นตอนพิจารณาอนุมัติเงินกู้และยังเปิดรับใบสมัครเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ https://www.montereypark.ca.gov/ CivicAlerts.aspx?AID=842, https://www.sba.gov/article/2023/05/31/sba-open-business ……..* ทางสภาหอการค้าไทยฯ ได้กล่าวขอบคุณทาง SBA, SBDC และพันธมิตรทุกๆ ท่านในที่ประชุม ณ ที่นี้ ที่ช่วยเหลือและให้ข้อมูลกับทางสภาหอการค้าไทยฯ โดยเฉพาะจากเหตุการณ์อุบัติภัย Disaster ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ช่วงโควิด-19 หรือแม้กระทั้งเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ฮาวายที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้……..* สภาหอการค้าไทยฯ ได้ขอข้อมูลความช่วยเหลือจาก SBA ซึ่งเราได้รับความกรุณาจากผู้บริหารส่วนภูมิภาคของ SBA ส่งข้อมูลมาให้ทันที โดยไม่รีรอว่าเป็นช่วงวันหยุดหรือนอกเหนือเวลาทำงาน ซึ่งทางเราได้ส่งข้อมูลให้ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ทันทีเพื่อให้พี่น้องคนไทยในฮาวายเข้าถึงความช่วยเหลือและเข้าถึงแหล่งติดต่อกับศูนย์ฯ ให้ความช่วยเหลือโดยตรง……..* สภาหอการค้าไทยฯ ได้ขอให้ทาง SBA พิจารณาถึงโปรแกรมความช่วยเหลือสำหรับธุรกิจอื่นๆ ที่ยังเผชิญกับผลกระทบจากโควิต-19, เหตุการ์ณกราดยิงในร้านนวดที่ Atlanta ซึ่งมีผลการทบกับร้านนวดของคนเอเชียทั่วอเมริกา หรือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจอีกครั้งหลังจากที่ต้องปิดธุรกิจไปในช่วงโควิด-19……..* จิราพร บัวเจริญ ยะมะชิตะ ขอเรียนเชิญญาติสนิทมิตรสหายและเพื่อนๆ พี่น้องทุกท่าน ร่วมบำเพ็ญบุญแด่ ริชาร์ด ยะมะชิตะ กำหนดการ สวดอภิธรรมรูป วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 2023 เวลา 16.30 น. ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ชิโนฮิลส์ USA และพิธีฌาปนกิจ วันจันทร์ที่ 20 พ.ย. 2023 เวลา 13.45 น. ณ สุสานฮอลลีวูด ฟอร์เอฟเวอร์ ลอสแอนเจลิส 6000 Santa Monica Blvd, Los Angeles, CA 90038 การแต่งกาย “งดขาวดำ” ขอเป็นเสื้อเชิ้ตแบบฮาวาย ตามเจตนารมณ์ของผู้วายชนม์……..* เกิดสัปดาห์นี้…11 พ.ย. นัทธินันท์ จำปางาม “น้ำ” ตฤณ ลิมปสุรัติ “บรู๊ซ” พีระ ประยุกต์วงศ์ 12 พ.ย. นิภาภรณ์ สุขสมวงศ์ จิรัฐต์ ลินพิศาล อรพรรณ บูรณธนะ นงลักษณ์ ศิริจรรยา รสลิน ไชยรัตน์ 13 พ.ย. ชลอ วงศ์ช่างหล่อ 14 พ.ย. นฤมล นุตสถิตย์ ปริศนา แทนสวัสดิ์ “เล็ก โอ้โฮ” ประทีป เวทยเศรษฐ 15 พ.ย. ไพวงษ์ เตชะณรงค์ ประพิม บุณนาคศศิธร เพชรรุ่ง พูนศิริ ลิมพะสุต วิจิตรา กาญจนทัพพะ…ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)