สังคมมังตรา
ญ. อมตะ



มังตรา 29 ตุลาคม 2565
หนังสือพิมพ์ ไทยแอล.เอ. ฉบับที่ 1938 ประจำวันเสาร์ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ตรงกับวันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล ……..* ย้ำกันอีกครั้ง !! ท่านที่มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อใช้สิทธของท่าน เพื่อตัวเราเองและการเป็นพลเมืองของ สหรัฐอเมริกา อย่าลืม !! ลงทะเบียนเพื่อไปเลือกตั้งด้วยตนเองที่ ศูนย์เลือกตั้ง ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 ต.ค.2565 เวลา 8.30 – 17.30 น.ที่ วัดไทยลอสแองเจลิส 8225 Coldwater Canyon Ave. North Hollywood, CA 91605 และเลือกตั้งใน วันที่ 8 พ.ย.2022……..* สำหรับการลงทะเบียนรับบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ได้หมดเขตไปแล้วเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2022 หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมไปที่ WWW.LA VOTE.GOV.……..* ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพื่อเลือกสรรคนที่ดีมาเป็นตัวแทนของท่าน เพื่อแก้ไขข้อกฎหมายหรือกฎข้อบังคับต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์กับทุกคน เลือกเฟ้นหาผู้ดำรงตำแหน่งทางตุลาการ ตำแหน่งทางการศึกษา ตำแหน่งของผู้รักษากฎหมาย……..* และ เลือกบุคคล ที่จะมาเป็นตัวแทนสำหรับท่าน และเป็นตัวแทนในการเข้าไปนั่งในสภาเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา เสียงของท่านสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้……..* แต่ถ้าท่านพลาดการขอลงทะเบียนเลือกตั้ง ท่านสามารถเดินทางไปยังสถานที่จัดตั้ง ในการบริการการเลือกตั้งได้ โดยสามารถเช็คได้จาก เว็บไซต์ https://registertovote.ca.gov/** ส่วนทาง Thai CDC จะนำบูธสำหรับท่านที่เดินทางมาวัดไทย นอรท์ฮอลลีวูด จะมีขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ พร้อมกับคลินิค ฉีดวัคซีน Bivalent booster……..* LA County “รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง” (Vote Center) Governor's Primary Election สามารถเลือกทำงานได้ 2 แบบในช่วงวันที่มีการเปิดให้ลงคะแนนเสียง ดังนี้……..* 1. ทำงาน 4 วัน (ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2022 ถึง 8 พฤศจิกายน 2022) 2. ทำงาน 10 วัน (ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2022 ถึง 8 พฤศจิกายน 2022)เวลาทำงาน- ทุกวัน 9.00 - 20.00 น. ……..* (ยกเว้นวันที่ 8 พฤศจิกายน 2022) เริ่ม 6.00 - 21.00 น. หรือจนกว่าจะเสร็จสิ้นงานฝึกงาน- ฝึกอบรมด้วยระบบออนไลน์ เทรนนิ่ง และต้องเข้ารับการฝึกอบรมด้วยตนเอง ค่าแรง- วันทำงานที่หน่วยเลือกตั้ง วันละ $100 คุณสมบัติและหน้าที่ – มีเลขโซเชียลในการสมัคร - สามารถทำงานในเขตเมือง LA County ……..* โดยเฉพาะแถบ Long Beach, Torrance, West LA และ San Gabriel Valley ได้ - สื่อสารภาษาไทยและอังกฤษได้- ทำงานยืนระยะเวลานาน- ใช้คอมพิวเตอร์เป็นและมีทักษะด้าน Customer Service- ช่วยเหลืองานในการเปิดและปิดหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ในการลงคะแนน-……..* ผู้สมัครจะต้องฉีดวัคซีนให้ครบ - ผู้สมัครจะต้องว่างทำงานเต็มทั้ง 10 วัน และ 4 วัน ท่านใดสนใจติดต่อ คุณ มาร์กี้ (พูดไทย) เบอร์โทร 562-345-8359 เวลา 8.00 – 17.00 น. เบรค 13.00 – 14.00 น. ถ้าไม่รับสายกรุณาติดต่อกลับมาใหม่ ……..* เกิดสัปดาห์นี้…29 ต.ค. คัทลียา จาตุรงคกุล 30 ต.ค. บัญญัติ นพคุณ, พูลสวัสดิ์ ฟุ้งสาคร 31 ต.ค. สุนีย์ โพธิด้วง นภาพร จงกอบเกียรติ 1 พ.ย. พัชรพล สุวรรณฉัตรชัย นงพงา สุขสวัสดิ์ จินตนา นิลเหลือง 2 พ.ย. ศลีนา มีสมดี ประไพ บุญยินดี จารุวรรณ มโนรสกุล 4 พ.ย. พรทิพย์ วัชโรพร สุดใจ กุลุ…ขอให้โชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านค่ะ. (ญ.อมตะ)