เห็นมา เขียนไป วันที่ 21 ธันวาคม 2562

ทีมงาน หนังสือพิมพ์ไทยแอลเอ.ขอขอบพระคุณและยินดีต้อนรับ…คอลัมนิสต์...ดร.การุณ รุจนเวชช์ นักเขียนกิตติมศักดิ์ ที่ได้ให้เกียรติกลับมาเขียนอีกครั้งในคอลัมน์ “สนทนากับ ดร.การุณ” ใน หนังสือพิมพ์ไทยแอลเอ.

โดยจะถือเอาฤกษ์งามยามดี ฉบับปฐมฤกษ์ “สุขสันต์วันปีใหม่” วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 นี้ เป็นวันเริ่มต้น

“ดร.การุณ รุจนเวชช์” ศาสตราจารย์กิตติคุณจาก California State University, Long Beach ภาควิชาภาษาอังกฤษ สอนวิชาการประพันธ์ นักศึกษาอเมริกันระดับปริญญาตรีและโท เป็นเวลา 30 ปี ดร.การุณ รุจนเวชช์ เป็นอาจารย์คนไทย ที่สอนในมหาวิทยาลัยของอเมริกา!!!

ปัจจุบันเกษียณ อยู่ที่เกาะ Oahu, Hawaii กับภรรยา ดร.ชวนชื่น รุจนเวชช์ เขียนตำราไวยากรณ์อังกฤษฉบับสมบูรณ์ ให้บริษัทซีเอ็ดดูเคชั่น เป็นเล่มที่ 3 กำหนดพิมพ์กลางปี 2020 เพื่อไปจ่ายลายเซ็นต์เดือน ตุลาคม 2020 ในงานมหกรรมหนังสือที่กรุงเทพ "เก่งอังกฤษแบบครบๆจบในเล่มเดียว" พิมพ์โดย ซีเอ็ด" เมื่อสองปีก่อน ติดยอดขายอันดับ TOP TEN นอกจากเขียนตำราภาษาอังกฤษ คือท่องเที่ยวกับ “ภริยา” ดร.ชวนชื่น รุจนเวชช์

จุดประสงค์ของการเขียนบทความลงใน นสพ.ไทยแอลเอ. ก็เพื่อให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ชาวไทย หากผู้อ่านมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ก็เขียนถามมาทาง e-mail : dr.grujanawech@gmail.com

ดร.การุณ-ดร.ชวนชื่น รุจนเวชช์ : Dr. Gordon Rujanawech Tel.(714)220-7439

- ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ปริญญาโท และ ปริญญาเอก (เกียรตินิยม) วิชา Linguistich จาก University Of Kansas, USA.

- ได้รับทุนจาก University Of California, Los Angeles (USLA) เพื่อศึกษาต่อ จนได้รับ Post Doctoral Degree

- สอนวิชา Writing ที่ California State University, California แก่นักศึกษาอเมริกัน ระดับปริญญาตรีและโท ตั้งแต่ พ.ศ. 2530-2558 (เกษียณอายุ)

- เป็นอาจารย์พิเศษ สอนวิชา Reading, Grammar, Writing ที่ Hawaii Tokai International, USA.