เห็นมา เขียนไป วันที่ 16 มกราคม 2564

1. มี "เงิน" อย่าใช้หมด ต้อง "เก็บเงิน" ไว้ใช้ในยามจำเป็นด้วย เพราะเวลา เกิดวิกฤตคนมีเงินอยู่บ้าง กับคนที่ ไม่มีเงิน เลยทุกข์ต่างกันมากมาย

2. มี "งาน"ต้องรักงานต้องขยันต้องเต็มที่ เพราะต่อจากนี้ไม่มีอะไรการันตีความมั่นคงอีกแล้ว ต้องเป็นพนักงานที่ องค์กรเห็นว่าทำงานให้เขา"คุ้มค่า" เขาจึงจะจ้างไว้ต่อ

3. มี "คนที่รัก" ไม่ว่าจะคนในครอบครัว ญาติ คู่รัก หรือเพื่อนรัก ต้องสร้าง "สัมพันธ์" กันให้ดี หนักนิดเบาหน่อย ก็อภัยให้กัน แสดงความรักที่มีต่อกันออกมาตั้งแต่วันนี้ เพราะการลาจากโดยไม่ได้ร่ำลา ช่างเป็นเรื่องน่าเศร้ายิ่งนัก

4. มี "เวลา" ต้องใช้ให้ดี อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ เพราะที่เคยคิดกันว่าทุกคนมีเวลาอย่างน้อย 70-80 ปีจากนี้จะไม่แน่เช่นนั้นอีกแล้ว

5. มี "ร่างกาย" ต้องดูแลรักษาให้ดีที่สุด อย่าบอกว่าไม่มีเวลา ร่างกายที่แข็งแรงจะเป็น "ภูมิต้านทาน" ต่อโรคต่าง ๆ การ มีชีวิตอยู่ภายใต้ร่างกายที่แข็งแรง จะทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดี

6. มี "จิตใจ" ต้องทำให้ "สดชื่น" ไม่ทุกข์ ไม่กังวลกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ อย่าให้ความสำคัญกับคนไม่ดี มีชีวิตอยู่กับ ปัจจุบันโดยไม่จมอยู่กับอดีตหรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง

7. มี "ชีวิต" ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่า ต่อไปไม่มีใครรู้ว่าเรามีเวลาของชีวิตแค่ไหน ขอให้"รู้สึกดีกับชีวิต" ใช้ชีวิตในแบบที่เป็น ตัวเราเอง รักตัวเอง ศรัทธาในตัวเอง ภูมิใจในทุกๆ ด้านของชีวิตเราเอง

หลายคนบอกว่า เมื่อไหร่ COVID-19 จะจบๆ ไปเสียที จะได้กลับไปใช้ชีวิต "เหมือนเดิม" ได้ไปเที่ยว ได้ไปกิน ได้ไปสังสรรค์ ถ้าเช่นนี้ แปลว่าเราคงไม่ได้ "เรียนรู้"จากเหตุการณ์ใหญ่ครั้งนี้เลย หาก COVID19 ผ่านไป ขอให้ทุกคนตั้งมั่นว่า เราจะไม่ใช้ชีวิต "เหมือนเดิม" อีก

เราจะใช้ชีวิตให้ "ดีขึ้น" ใช้ชีวิตอย่างมี"คุณค่า"มากขึ้นโดยการมีความสุขง่ายๆ สุขจาก"สิ่งที่เรามี" ในชีวิต ทำดีที่สุดกับ "คนที่เรารักและรักเรา" เก็บ "เงินสำรอง" ไว้บ้างในชีวิตและที่สำคัญ"ช่วยเหลือผู้อื่น" ในทางที่เราช่วยได้

หลายคนบอกว่า COVID-19 ทำให้โลกของเราจะไม่มีวัน "เหมือนเดิม" แต่จะบอกว่า เราก็ไม่มีวันเหมือนเดิมเช่นกัน เพราะชีวิตเรานับจากนี้ มีแต่จะ "ดีขึ้น" และ "ดีที่สุด" ในแบบที่ชีวิตของเราจะเป็นได้

: ขอบคุณบทความดีๆนี้