เห็นมา เขียนไป วันที่ 4 เมษายน 2563

Credit : เพจ Jee Suthamwanthanee และขอบคุณนักแปลจิตอาสา

เพื่อรู้ถึงสิทธิและผลประโยชน์ที่คุณอาจได้รับ ข้อมูลนี้พยายามรวบรวมให้ครอบคลุมหลายอย่าง

จากเรื่องความช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และ ขั้นตอนการสมัครรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางรวมไปถึง คำอธิบายเรื่อง เงินช่วยเหลือสำหรับผู้ว่างงาน เงินช่วยเหลือ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะวิกฤติไวรัสโคโรน่า

การถอนเงินออกจากกองทุนสะสมเพื่อเกษียณออกมาใช้ในยามนี้ การพักหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษา ได้ถูกนำมารวบรวมไว้ให้ที่ตรงนี้แล้วค่ะ

1) ขั้นตอนการสมัครรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลาง (สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก)

อ้างอิงถึง U.S. Small Business Administration ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563

ผู้สมัครสามารถสมัครออนไลน์ เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภัยพิบัติ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ disasterloan.sba.gov/ela.

ทั้งนี้ในส่วนลิ้งของ Electronic Loan Portal ยังไม่มีให้บริการ

เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรไม่แสวงกำไรสามารถดาวน์โหลดฟอร์มได้จากdisasterloan.sba.gov/ela/Information/PaperForms และอัพโหลดฟอร์มลงบน dropbox บนเว็บไซด์ disasterloan.sba.gov หรือปริ้นฟอร์มในรูปแบบ PDFแล้วกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารที่ประกอบ จากนั้นส่งไปรษณีย์ไปที่ U.S. Small Business Administration Processing and Disbursement Center

* 14925 Kingsport Rd. Ft. Worth, TX 76155-2243

* ผู้สมัครสามารถโทรหา SBA Customer Service Center ที่หมายเลข (800) 659-2955 or email disastercustomerservice@sba.gov

* บุคคลที่มีปัญหาการฟัง หรือหูหนวก โทรหมายเลข (800) 877-8339

* หากต้องการข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงที กรุณาติดตาม Twitter ของ SBA’s Los Angeles District Office on Twitter at: twitter.com/SBA_LosAngeles.

* สำนักงานเขตแอลเอ โทร 213-634-3855 หรืออีเมล์ lado@sba.gov.

2) เงินช่วยเหลือ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะวิกฤติไวรัสโคโรน่าระบาด (Stimulus Payments)

ถาม – เราจะได้รับเงินนี้กี่ครั้ง

ตอบ - เพียงครั้งเดียว ซึ่งในอนาคตอาจจะมีพระราชบัญญัติเพิ่มเติมอีกก็ได้

ถาม - เราจะได้รับจำนวนเงินคนละเท่าไหร่?

ตอบ - จำนวนเงินที่จะได้รับขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละคน

ถ้ารายได้ของผู้ใหญ่สถานะโสดในปี 2019 ไม่เกิน $75,000 หรือน้อยกว่าท่านก็จะได้รับจำนวนเต็มคือ $1,200 สำหรับคู่สมรสที่ยังไม่มีบุตรและมีรายได้ไม่เกิน $150,000 หรือน้อยกว่าก็จะได้รับ $2,400

* ส่วนท่านที่เป็นหัวหน้าครอบครัว (Head of Household) และมีรายได้น้อยกว่า $112,500 จะได้รับจำนวน $1,200 * * ถ้าครอบครัวใดที่มีเด็กก็จะได้รับเพิ่มอีกจำนวน $500 ต่อคน

* ถ้าหากรายได้ของท่านเกิน $75,000 ต่อปี จำนวนที่ท่านจะได้รับก็จะลดลง $5 ต่อรายได้ทุก ๆ $100 ที่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่นถ้าหากท่านมีรายได้จำนวน $80,000 ในปี 2019 ท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน $900 ท่านจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเลยถ้าหากรายได้ของท่านเกิน $99,000 หรือถ้าคู่สมรสมีรายได้เกิน $198,000 ท่านก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเช่นกัน

* ท่านสามารถหาดูรายได้รวมทั้งสิ้น (gross income) ในแบบฟอร์ม Federal Tax Return 1040 ของปี 2019

ถาม-ปีภาษีรายได้ปีไหนที่เราต้องใช้?

ตอบ – 2019 ถ้ายังไม่เสร็จเรียบร้อย ก็สามารถใช้ของปี 2018return หรือว่าหากยังไม่ได้ยื่นก็สามารถใช้ 2019 Social Security statement แสดงรายได้

ถาม-ถ้าเกิดว่ารายได้ของเราไม่มีคุณสมบัติที่รับการช่วยเหลือ แต่เรากำลังรอให้มีคุณสมบัติ เนื่องมาจากการสูญเสียรายได้ในปี 2020 แบบนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือนี้ไหม

ตอบ – ในพระราชบัญญัตินี้ไม่กล่าวถึงการช่วยบุคคลอยู่ในสภาวะนี้ แต่มีการช่วยเหลือบางอย่าง ท่านอาจจะยื่นเรื่องแบบว่างงาน unemployment หรือ จากเงินทุนที่ช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก หรือ จากจากเงินทุนช่วยเหลือธุรกิจที่มีเจ้าของคนเดียว Sole Proprietorship

ถาม เราต้องสมัครเพื่อรับเงินนี้หรือไม่

ตอบ ไม่ต้อง ถ้ากรมสรรพากร หรือไออาร์เอสมีข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านแล้ว เงินก็ได้รับการโอนเข้าบัญชีเลย

ถาม เงินจะมาถึงเมื่อไหร่

ตอบ สตีเว่น มัชชิน เลขาฯคลัง กล่าวว่า ภายในสามสัปดาห์ (แต่ตามข่าววันนี้บอกว่าอาจจะนานกว่านั้นหน่อย)

ถาม ถ้าเงินยังไม่เข้าเร็วๆ นี้ แล้วเราจะแน่ใจได้ยังว่าไม่ผิดขั้นตอน

ตอบ ท่านจะได้รับจดหมายแจ้งเตือนไม่เกินสองสามสัปดาห์หลังจากเงินได้จ่ายออกไป ซึ่งจดหมายจะมีข้อมูลว่าการจ่ายไปสิ้นสุดที่ไหนและในรูปแบบไหน ถ้าท่านไม่รู้ว่าเงินอยู่ไหนในจุดนี้ก็ให้ติดต่อไออาร์เอสโดยใช้จดหมายแจ้งเตือนที่ได้รับประกอบในการติดต่อ

ถาม ถ้าเราไม่ได้ยื่นขอคืนภาษีเร็วๆ นี้ มันจะมีผลต่อการรับเงินนี้มั้ย

ตอบ เป็นไปได้ ดังนั้นให้ยืนเรื่องทันทีอย่างน้อยของปี 2018 โดยที่เว็บไซด์ของไออาร์เอสกล่าวว่า “คนที่ไม่ได้ยื่นภาษี 2018 อาจจะได้รับผลกระทบจากการส่งเมล์เช็คเงินช่วยเหลือนี้”

ถ้าท่านกังวลว่า เงินที่ท่านเป็นหนี้และไม่สามารถจ่ายได้ ไออาร์เอสแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาษีหรือนักบัญชี ซึ่งจะช่วยให้ท่านเลือกแผนการจ่ายได้ หรือหาทางออกอื่นๆให้ท่าน

ถาม คนที่ส่วนใหญ่ที่กำลังรับเงินเกษียณและเงินผู้พิการทุกเดือนก็จะได้รับเงินช่วยเหลือนี้ด้วยใช่มั้ย

ตอบ ได้

ถาม ผู้ที่ว่างงานและทหารผ่านศึกได้รับเงินช่วยเหลือนี้ด้วยใช่มั้ย

ตอบ ได้

ถาม ถ้าเรามีเงินที่ได้คืนหลังภาษีและต้องเอาไปจ่ายให้กับหนี้กองทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติ ดังนั้นเงินช่วยเหลือก็จะต้องเอาไปจ่ายใช้หนี้ด้วยมั้ย

ตอบ ไม่

3) เงินช่วยเหลือสำหรับผู้ว่างงาน

ถาม โปรแกรมนี้ครอบคลุมใครบ้าง

ตอบ คนทำงานที่มีคุณสมบัติรับผลประโยชน์ผู้ว่างงาน รวมถึงคนรับงานอิสระหรือฟรีแลนซ์ และคนทำงานพาร์ทไทม์ ขอรวบรัดว่า ผู้ที่ว่างงานแล้วไม่ได้ทำงาน หรือไม่สามารถทำงานด้วยเหตุผลที่มาจากไวรัสโคโรน่าจะได้รับเงินช่วยเหลือนี้

ถาม เราได้รับเท่าไหร่

ตอบ ขึ้นอยู่กับรัฐที่ท่านอยู่

เงินช่วยเหลือนี้จะทำหน้าที่ทดแทนเพย์เช็คที่คนทำงานได้รับ ซึ่งเรื่องนี้แอนดรู สเตทเนอร์ เจ้าหน้าที่อาวุโสของมูลนิธิเซ็นจูรี่อธิบายไว้ว่า โดยเฉลี่ยคนทำงานได้รับเงินค่าจ้าง $1,000 ต่อสัปดาห์ ส่วนเงินช่วยเหลือก็ได้รับประมาณ 40-45% ของค่าจ้างเพื่อจ่ายทดแทนความแตกต่าง ดังนั้น ผู้ว่างงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับเงินพิเศษอีก $600 เพิ่มเติมจากสวัสดิการที่ได้รับจากรัฐ อย่างไรก็ตาม บางรัฐก็ใจดีกว่ารัฐอื่นๆ อย่างเช่น เงินช่วยเหลือในรัฐอลาบาม่าเท่ากับ $275 ต่อสัปดาห์ แต่ในขณะเดียวกันรัฐแคลิฟอเนียเท่ากับ $450 และรัฐ นิวเจอซี่เท่ากับ $713

ดังนั้น ถ้าสมมติว่าคนงานคนหนึ่งในรัฐนิวยอร์คมีรายได้ $1,100 ต่อสัปดาห์ เค้าจะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน $504 ต่อสัปดาห์ และภายใต้โปรแกรมใหม่นี้เค้าได้รับเงินเพิ่มพิเศษอีก $600 เนื่องมาจากการว่างงานเพราะการระบาดนี้ทำให้รวมแล้วเป็น $1,104 ซึ่งเห็นได้ว่าทดแทนรายได้ที่ได้รับจริง

รัฐจะจัดสรรการจ่ายเงินช่วยเหลือนี้เพียงครั้งเดียว หรือ ส่งจำนวนเงินพิเศษนี้แยกออกมาต่างหาก แต่ต้องให้แล้วเสร็จในสัปดาห์เดียวกัน

ถาม คนทำงานออนไลน์อิสระ (Gig Worker) ฟรีแลนซ์ และผู้รับเหมาอิสระ (Independent Worker) ได้รับเงินช่วยเหลือนี้มั้ย

ตอบ ได้ ผู้ที่ทำงานอิสระเพิ่งจะได้รับคุณสมบัติที่จะได้รับเงินช่วยเหลือผู้ว่างงาน โดยจะคำนวณอิงตามรายได้ที่ได้รับมาก่อนหน้านี้ตามสูตรคำนวณที่ปรากฏในเว็บไซด์ Disaster Unemployment Assistance program

ถาม ถ้าเราเป็นพนักงานพาร์ทไทม์แล้วตกงานเพราะการระบาดของไวรัสโคโรน่า แต่ระดับรัฐนั้นของไม่ได้ครอบคุมพนักงานพาร์ทไทม์ และเราจะมีคุณสมบัติรับการช่วยเหลือมั้ย

ตอบ ได้ พนักงานพาร์ทไทม์มีคุณสมบัติ แต่จำนวนเงินที่ได้ และนานแค่ไหนที่จะได้รับขึ้นอยู่กับรัฐของท่าน อาจจะได้รับถึง $600 ต่อสัปดาห์

ถาม ถ้าเกิดว่าเราติดไวรัสโครโรน่า หรือต้องการดูแลสมาชิกครอบครัวที่ติดล่ะ

ตอบ ถ้าท่านได้รับการวินิจฉัย หรือมีอาการของไวรัสโคโรน่า และท่านว่างงาน หรือไม่สามารถทำงานได้ เงินช่วยเหลือจะครอบคลุมท่าน เช่นกันหากท่านต้องดูแลสมาชิกครอบครัว หรือคนในบ้านที่ได้รับการวินิจฉัย

ถาม ถ้าโรงเรียนของบุตรปิด หรือเดย์แคร์ปิดล่ะ

ตอบ ถ้าหากท่านต้องอาศัยโรงเรียน เดย์แคร์ หรือบริการอื่นๆเพื่อดูแลบุตร บิดามารดาที่ชราหรือสมาชิกครอบครัวเพื่อที่ว่าท่านจะได้ทำงาน แล้วเกิดสถานที่เหล่านั้นต้องปิดเนื่องจากโคโรน่าไวรัส ดังนั้นท่านมีคุณสมบัติที่จะได้รับการช่วยเหลือ

ถาม แล้วถ้าเราได้รับการแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขให้กักตัวเอง เนื่องจากได้สัมผัสกับผู้มีเชื้อไวรัสโคโรน่า

ตอบ ท่านที่ต้องกักตนเองได้รับการคุ้มครอง พระราชบัญญัตินี้ยังกล่าวว่า ใครที่ไม่สามารถไปทำงานเพื่อต้องกักตนเอง เพราะได้ไปสัมผัสกับเชื้อโรคมาก็ได้รับการคุ้มครอง

ถาม ถ้าเรากำลังจะเริ่มงานใหม่ และตอนนี้ไม่สามารถทำได้เพราะการระบาดของไวรัสโคโรน่า

ตอบ ท่านมีคุณสมบัติรับเงินช่วยเหลือนี้ และได้รับเช่นกันหากคุณตกงานทันที่จากงานที่เพิ่งเริ่มทำ และแม้ไม่มีประวัติการทำงานเพียงพอเพื่อเข้ารับเงินช่วยเหลือในภาวะการปกติ

ถาม ถ้าเราต้องออกจากงาน เนื่องมาจากไวรัสโคโรน่า เรามีคุณสมบัติในการรับเงินช่วยเหลือนี้มั้ย

ตอบ แล้วแต่กรณี อาจจะพูดว่า เจ้านายไม่ได้บอกเลิกจ้าง แต่ท่านจำเป็นต้องออกจากงาน เพราะต้องกักตัวโดยคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเพราะเดย์แคร์ของลูกท่านปิด และเป็นคนที่ดูแลเค้า ซึ่งในสถานการณ์แบบนี้ได้รับการคุ้มครอง

แต่ไม่ครอบคลุมคนที่ออกจากงาน หรือต้องการออกจากงาน เพราะพวกเขากลัวว่าถ้าทำงานต่อไปอาจจะเสี่ยงกับการติดเชื้อ

ถาม ถ้านายจ้างปิดที่ทำงานของเราเนื่องจากโคโรน่าไวรัส แล้วจะมีคุณสมบัติมั้ย

ตอบ มี ถ้าหากท่านว่างงาน หรือกึ่งว่างงาน หรือ ไม่สามารถที่ทำงานได้เนื่องจากนายจ้างท่านปิดที่ทำงานท่าน ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองด้วยพระราชบัญญัตินี้

ถาม ถ้าเสาหลักของครอบครัวเราเสียชีวิตจากโคโรน่าไวรัส ซึ่งเราต้องอาศัยรายได้จากเค้า และเราก็ไม่ได้ทำงาน แบบนี้ได้รับมั้ย

ตอบ ได้รับ

ถาม ในพระราชบัญญัตินี้ใครที่ไม่ได้ถูกรวมไว้

ตอบ คนที่ทำงานที่บ้าน และคนที่ได้วันลาป่วยแบบจ่ายให้ หรือ ลากิจเพื่อครอบครัวแบบจ่ายให้จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ และคนที่เพิ่งเข้ามาในตลาดแรงงานแล้วยังหางานไม่ได้ก็จะได้ได้รับ

ถาม การจ่ายเงินช่วยเหลือจะอยู่นานแค่ไหน

ตอบ หลายๆ รัฐจัดสรรให้ 26 สัปดาห์ แม้ว่าบางรัฐจะตัดออก ในขณะที่รัฐอื่นๆ จัดสรรตามลำดับขั้นของกลุ่มว่างงาน

พระราชบัญญัตินี้จะจัดสรรให้อีก 13 สัปดาห์ให้คนงานที่ตรงคุณสมบัติ ดังนั้น ผู้ที่ร่วมโปรแกรมนี้ในรัฐที่จัดสรรให้ 26 สัปดาห์ก็จะได้รับทั้งหมด 39 สัปดาห์ ซึ่งไม่ควรจะเกินนี้ แต่อาจจะสั้นในบางรัฐ

เงินพิเศษจำนวน $600 จะอยู่นานกว่าสี่เดือน ครอบคลุมจำนวนสัปดาห์ที่ไม่ได้ทำงานจนกระทั่งถึง 31 กรกฎาคม

ถาม โปรแกรมที่ขยายเวลานี้จะมีนานแค่ไหน

ตอบ ตั้งแต่ 27 มกราคม 2020 ถึง 31 ธันวาคม 2020

ถาม เราได้รับสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงานไปแล้ว เราจะได้รับอีกหรือไม่

ตอบ ได้รับ แม้ว่าท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงานจากเหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้องกับโคโรน่าไวรัสไปแล้ว การช่วยเหลือในระดับรัฐจะยังคงยืดต่อภายใน 13 สัปดาห์ แล้วท่านสามารถรับเพิ่มเติมอีก $600 ต่อสัปดาห์จากรัฐบาลกลาง

ถาม ถ้าการรับสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงานเพิ่มหมดอายุไป เราสามารถต่อใหม่ได้มั้ย

ตอบ ถ้าสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงานหมดลง คนที่มีคุณสมบัติพร้อมสามารถสมัครใหม่ได้ แต่ทว่าจะได้เท่าไหร่และนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับรัฐที่คุณทำงาน ทุกคนจะได้รับอย่างน้อย 13 สัปดาห์ และพิเศษอีก $600