เห็นมา เขียนไป

ทิวสน
เห็นมา เขียนไป วันที่ 6 สิงหาคม 2565

โรคหลอดเลือดสมองกับโรคหลอดเลือดแดงคาโรติดตีบ

นัดตรวจฟรีที่นี่ http://cognitoforms.share-a-link.top/mwrjm8 โรคหลอดเลือดแดงคาโรติดตีบหรืออุดตันทำให้เกิดสมองขาดเลือดได้ ส่งผลให้เกิดอาการหน้าเบี้ยว พูดไม่---ชัด แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ได้หรือฟังไม่เข้าใจ

-อาการหลอดเลือดแดงอุดตัน

-ตาพร่ามัวหรือสูญเสียการมองเห็น

-ความสับสน

-สูญเสียความทรงจำ

-อาการชาหรืออ่อนแรงในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย

-ปัญหาเกี่ยวกับการคิด การใช้เหตุผล ความจำ และการพูด

การตรวจหลอดเลือดด้วยอัลตราซาวน์สามารถทำให้เห็นสภาพหลอดเลือดได้ชัดเจนว่ามีไขมันหินปูน (atherosclerotic plaque) สะสมที่ผนังหลอดเลือดหรือไม่ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีโรคดังต่อไปนี้

-โรคความดันโลหิตสูง

-โรคเบาหวาน

-โรคไขมันในเลือดสูง

-เคยมีอาการของสมองขาดเลือดมาก่อน

-มีประวัติสูบบุหรี่หรือใกล้ชิดกับคนที่สูบบุหรี่

-บุคคลในครอบครัวมีโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหัวใจ

-แพทย์ตรวจพบเสียงผิดปกติที่หลอดเลือดบริเวณลำคอ (carotid bruit)

-ผู้ป่วยมีประวัติตามองไม่เห็นชั่วคราวข้างเดียว (transient monocular blindness)เนื่องจากหลอดเลือดแดง carotid -ที่ไปเลี้ยงสมอง จะมีแขนงไปเลี้ยงลูกตาโดยตรง หากมีอาการมองไม่เห็นที่เป็นลักษณะภาพมืดไปบางส่วนหรือ-ทั้งหมด อาจเกิดจากลิ่มเลือดหรือไขมันที่หลุดมาจากกหลอดเลือดแดง carotid หรือ internal carotid