เห็นมา เขียนไป วันที่ 20 มิถุนายน 2563

เที่ยวปันสุข - ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา อนุมัติโครงการเที่ยว ปันสุข ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬา เสนอแบ่งเป็น 3 แพ็กเกจ วงเงิน งบประมาณ 22,400 ล้านบาท

ประกอบด้วย โครงการกำลังใจ 2,400 ล้านบาท โครงการเราไปเที่ยวกัน 18,000 ล้านบาท และโครงการเที่ยวปันสุข 2,000 ล้านบาท

สำหรับโครงการกำลังใจนั้น จะใช้จ่ายสนับสนุนค่าเดินทางของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รวม 1.2 ล้านคน ให้เดินทางโดยการใช้บริการกับบริษัทนำเที่ยว ซึ่งรัฐจะสนับสนุนงบประมาณเดินทางไม่เกินคนละ 2,000 บาท/คน

สำหรับการเดินทางไปเที่ยวไม่น้อยกว่า 2 วัน 1 คืน

เป็นโบนัสที่มีส่วนสำคัญในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

โครงการเที่ยวปันสุข สนับสนุนการเดินทางของประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน โดยจำหน่ายบัตรโดยสารของ ผู้ประกอบการขนส่งด้านการท่องเที่ยว 3 กลุ่ม ได้แก่ สายการบินในประเทศไทย รถขนส่งไม่ประจำทางข้ามจังหวัด และรถเช่าในอัตรา 40% แต่ไม่เกิน 1,000 บาท

โครงการเราไปเที่ยวกัน สนับสนุนค่าโรงแรมที่พักในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) จำนวน 5 ล้านคืน ในอัตรา 40% ของค่าห้องพักแต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน

สนับสนุนค่าอาหารและค่าใช้จ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ โดยททท.จะแจ้งรายชื่อแก่ธนาคารกรุงไทย จำนวน 600 บาทต่อห้องต่อคืน ซึ่งจะต้องมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดในทะเบียนบ้านของผู้จอง

หากประชาชนจองสิทธิ์โครงการเราไปเที่ยวกัน จะได้รับสิทธิ์ ซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับ 1 สิทธิ์ในราคา 2,500 บาท

หลังจากนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย (ททท.) จะหารือกับธนาคารกรุงไทย เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ การใช้สิทธิ และวิธีการ เพื่อเสนอ ครม.อีกครั้ง

เบื้องต้น การจองสิทธิ์จะดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย แต่การจ่ายเงินในส่วนของส่วนลด หรือในส่วนที่รัฐบาลจ่ายให้ 40% ของราคาห้องพัก จะดำเนินการผ่านแอพฯเป๋าตุง ที่ ททท.เคยดำเนินการแจกเงิน 1,000 บาทผ่านโครงการชิมช้อปใช้มาแล้ว

ทั้งหมดนี้ รัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่าจะเกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนจากการท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังการระบาดของโรค

ส่วนจะประสบความสำเร็จขนาดไหน ซ้ำรอยโครงการประชานิยมที่ทุ่มงบประมาณจำนวนมาก เหมือนกับผ่านๆ มาหรือไม่

หลังจบโครงการ ก็คงจะได้ประเมินว่าคุ้มกับเงิน 2.24 หมื่นล้านที่หว่านลง ไปไหม