เห็นมา เขียนไป วันที่ 23 มกราคม 2564

#SoCal เริ่มให้บริการวัคซีนฟรีในหลายพื้นที่สุดสัปดาห์นี้#

Orange County เริ่มฉีดวัคซีนฟรีให้กับผู้สูงอายุกลุ่ม 65 ปีขึ้นไปแล้วโดยใช้ลานจอดรถดิสนีย์แลนด์เป็นสถานที่บริการ

Los Angeles county จะแปลงสนามดอจเจอร์สเตเดี้ยมให้เป็นจุดฉีดวัคซีนที่สามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้วันละ 12,000 คน เริ่มให้บริการวันศุกร์นี่เป็นต้นไป โดยกลุ่มแรกจะเป็นบุคคลากรการแพทย์ ที่มีวัคซีนรอแล้ว 5แสนโดสจนถึงปลายเดือน กลุ่มถัดไปคือผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไปซึ่งคาดว่าจะพร้อมบริการช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์

City of Long Beach กำหนดให้ Long Beach convention center เป็นจุดกระจายบริการฉีดวัคซีน

เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มกราคมเป็นต้นไป สำหรับผู้มีอายุ 65-74 ปีซึ่งอาจจะไปใช้บริการที่คลินิคใกล้บ้านด้วยในเวลาเดียวกัน

วันที่ 25 มกราคม เป็นต้นไปเป็นบริการแก่ครูและบุคคลากรที่ทำงานในโรงเรียน

หนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้น จะเป็นบริการสำหรับบุคคลทั่วไปที่เป็นพลเมืองทั่วไปอาศัยในลองบีช

Riverside county มีให้บริการหลายจุด ให้ตรวจสอบได้ทางเว็ปไซต์ของ Riverside University Health System.

San Diego ให้บริการที่ Petco Stadium

จำนวนวัคซีนที่แคลิฟอร์เนียได้รับจัดสรรมาในรอบนี้มีทั้งหมด 2.5 ล้านโดส แจกจ่ายเรียงลำดับความสำคัญตามความเสี่ยง คือเฟส 1A คือบุคลลากรการแพทย์ เฟส1B ผู้มีอายุ 65ปีขึ้นไป เฟส 1C ผู้ที่อายุน้อยแต่มีปัญหาสุขภาพที่เสี่ยงและเป็นอันตราย (น่าจะได้รับราวเดือนมกราคม)

: ลานจอดรถสนามดอจเจอร์สเตเดี้ยมถูกแปลงสภาพเป็นจุดบริการฉีดวัคซีนสำหรับแอลเอ.เคาต์ตี้