เห็นมา เขียนไป วันที่ 25 เมษายน 2563

เพิ่งนึกออก !! รัฐบาลลุงตู่ อุตส่าห์ทุ่มงบ (กู้มา) 5.5 แสนล้านบาท เพื่อเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดขวิด แจกฟรีๆ คนละ 15,000 บาท

แทนที่จะทำให้ประชาชนพึงพอใจ กลายเป็นทำให้ประชาชนหงุดหงิดเพราะ ระบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนห่วยกระตุก จนต้องเปิดให้ลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์กันอุตลุดปัญหานี้ทำให้ นายกฯ ลุงตู่ สั่งเร่งจัดทำ “บิ๊กดาต้า” หรือ “ฐานข้อมูลกลาง” ให้ออกมาใช้โดยด่วน

เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้ฐานข้อมูลกลางเป็นมาตรฐานเดียวกันหมด

เมื่อมีเหตุจำเป็น รัฐบาลต้องจ่ายเงินเยียวยาประชาชน หรือจ่ายเพิ่มสวัสดิการประชาชน หรือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในเรื่องต่างๆ ก็ไม่ต้องเปิดให้ประชาชนไปลงทะเบียนให้เอ้อเร้อเอ้อเต่อ

ไม่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้สับสนอลหม่าน

สามารถใช้ข้อมูลจาก “บิ๊กดาต้า” นี่แหละจัดการได้เบ็ดเสร็จ

เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ “นายกฯ ลุงตู่” สั่งเร่งจัดทำบิ๊กดาต้าเป็นฐานข้อมูลกลางของประเทศ เพื่อใช้แก้ปัญหาประชาชนถูกกลุ่ม

หรือใช้ “บิ๊กดาต้า” เป็นข้อมูลกำหนดนโยบายพัฒนาด้านต่างๆ

ความจริงรัฐบาลมีข้อมูลอยู่ในมือมากมาย แต่ข้อมูลดันกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานหลายแห่ง

รัฐบาลมีข้อมูลอะไรบ้าง? จะฉายให้ชมเป็นหนังตัวอย่าง

ข้อมูลบัตรประชาชนก็ส่วนหนึ่ง ข้อมูลผู้จดทะเบียนเกษตรกรก็ส่วนหนึ่งฐานข้อมูลผู้เสียภาษีเงินได้ก็อีกส่วนหนึ่ง

ข้อมูลทะเบียนรถและใบขับขี่ส่วนบุคคลก็อีกส่วนหนึ่ง

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาก็แยกไปอีกส่วนหนึ่ง

ข้อมูลทะเบียนบ้าน ข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่ดิน ข้อมูลชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ข้อมูลโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตก็อีกส่วนหนึ่ง

ข้อมูลเงินสวัสดิการคนจน 14.3 ล้านคนก็อีกส่วนหนึ่ง

ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพคนชรา 8 ล้านคนก็อีกส่วนหนึ่ง

ข้อมูลผู้จดทะเบียนการค้า ข้อมูลผู้ประกันสังคม ฯลฯ ก็แยกไปอีกส่วนหนึ่ง

ที่สำคัญ ข้อมูลลูกจ้างแรงงานและอาชีพอิสระที่ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลกว่า 27 ล้านคน มีการระบุอาชีพ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หมายเลขบัญชีธนาคาร

เป็นข้อมูลประชากรไทย อัปเดตล่าสุด

ถ้าเอาข้อมูลที่กระจัดกระจายทั้งหลายแหล่ไปรวมในบิ๊กดาต้า รัฐบาลนายกฯลุงตู่ จะมีข้อมูลประชาชนไทย 68 ล้านคนอย่างถูกต้องชัดเจนที่สุด

สมมติถ้าจะแยกกลุ่มประชาชนที่เป็นแรงงานภาคก่อสร้าง

กดบิ๊กดาต้าปั๊บเดียว...โผล่ออกมาทั้งกระบิ

ถ้าจะแยกกลุ่มอาชีพขับรถแท็กซี่

กดบิ๊กดาต้าจึ๊กเดียว รายชื่อโผล่ออกมาเป็นตับ

ทีนี้รัฐบาลจะช่วยอาชีพอะไร ก็ไม่หายหกตกหล่น

ใครจะมั่วอ้างใช้สิทธิ์ไม่ได้เป็นอันขาด!

ความจริง “บิ๊กดาต้า” ไม่ใช่เรื่องใหม่

เพราะ “บิ๊กดาต้า” มันมาคู่กับ “ไทยแลนด์ 4.0”

นายกฯลุงตู่ประกาศจะทำ “บิ๊กดาต้า” มาแล้ว 5 ปี จนป่านนี้ยังทำไม่เสร็จ

ถ้าไม่เกิดวิกฤติโควิด บิ๊กดาต้าก็ไม่เกิด.