เห็นมา เขียนไป วันที่ 7 ธันวาคม 2562

ที่ดินภบท.5-บาน – กรณี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอแก้ไขบัญชีการครอบครองที่ดิน ภบท.5 ในพื้นที่เขาไม้สน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี กำลังถูกจับตามอง

เพราะนายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช. เปิดช่องบอกว่าสามารถทำได้ตามกฎหมาย แต่ป.ป.ช.จะต้องตรวจสอบว่า เป็นความคลาดเคลื่อนโดยจงใจ มีเจตนาปกปิด หรือไม่มีเจตนา

ส่วนการที่เจ้าหน้าที่ป.ป.ช.ที่ลงพื้นที่ฟาร์มปศุสัตว์ของน.ส.ปารีณานั้น เป็นการเข้าไปตรวจสอบ เพื่อดูความมีอยู่จริงทรัพย์สินว่าตรงกับที่แจ้งไว้หรือไม่ ขณะนี้กำลังสรุปข้อเท็จจริงทั้งหมด เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ ที่ประชุมจะพิจารณาถึงกรณีการปกปิดและแจ้งบัญชีทรัพย์สินเท็จด้วย

หลังจากนั้น ก็คงจะมีข้อสรุปอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา

สำหรับกรณีน.ส.ปารีณาระบุในบัญชีทรัพย์สินว่ามีที่ดิน ภบท.5 จำนวน 1,700 ไร่ แต่ตอนหลังระบุว่ามีที่ดินเพียง 600 ไร่ โดยอ้างว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน

รวมทั้งการครอบครองที่ดินภบท.5 มาตั้งแต่ปี 2553 แต่เพิ่งยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อป.ป.ช.แจ้งการครอบครองใน ปี 2562 จะเข้าข่ายยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จหรือไม่นั้น

เรื่องนี้ เลขาธิการป.ป.ช.บอกว่า กำลังให้สรุปข้อเท็จจริงอยู่ แต่ตามปกติแล้วที่ดินที่ต้องยื่นแสดงทรัพย์สินนั้น ได้แก่ ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ เช่น โฉนด และน.ส.3 แต่กรณีภบท.5 เป็นประเด็นข้อกฎหมาย เพราะอาจไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ตาม การถือครองที่ดินภบท.5 ของน.ส.ปารีณา ถือว่าเป็นการนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของรายการบัญชีทรัพย์สินของนักการเมือง ที่จะต้องยื่นแจ้งตามกฎหมาย

ขณะนี้ ปรากฏว่ามีส.ส.และส.ว.ที่ถือครองที่ดินประเภทนี้หลายคน จะต้องตรวจสอบตามบรรทัดฐานหรือไม่